Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Landbrug- og fødevareerhvervet har minimalt madspild

De danske landmænd og fødevareindustrien er så gode til at anvende restprodukter fra fødevareproduktionen på forskellige måder, så det reelle madspild er yderst begrænset. Det gælder især for animalske produkter, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Forskere fra Aarhus Universitet har kortlagt, hvordan det ser ud med hensyn til Danmarks fødevareproduktion, og hvor de største udfordringer omkring madspild er. Undersøgelsen omhandler fødevarer i fem kategorier; kød- og kødprodukter, herunder fisk, mælk og mejeriprodukter, æg og fjerkræ, korn og bageriprodukter samt frugt og grønt, herunder kartofler. I forhold til mængden, der produceres, er det kun små procenter i både primærproduktionen og fødevareindustrien, der reelt går til spilde på årsbasis. Det viser nogle af konklusionerne i rapporten.

Undersøgelsen viser, at de væsentligste årsager til spild i den animalske produktion er eksempelvis sygdom blandt dyrene. Hvad angår produktion af vegetabilske produkter, er der mere spild og en større variation fra år til år. Her er de væsentligste årsager til spild angreb af sygdom og skadedyr.

Rapporten er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Undersøgelsen er foretaget på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet.

Rigtig dygtige primærproducenter
Rapporten viser, at i Danmark er både fødevareindustrien og landmændene i primærproduktionen rigtig gode til at undgå spild eller fødevaretab. Eksempelvis når kasserede grøntsager, revnede æg, affald fra slagterierne og så videre bliver brugt til dyrefoder, produktion af biogas, gødning, farmaceutiske produkter med videre.

Det bekræfter, at de danske landmænd og fødevareindustri er meget langt fremme, når det gælder om at undgå fødevarespild ved netop at bruge side- eller reststrømme fra fødevareproduktionen til andre formål. Fødevareklyngen har i årevis haft fokus på recirkulering og ressourceudnyttelse, som jo udover at være helt i tråd med ånden i den cirkulære bioøkonomi og bidrage til en bæredygtig udvikling også er godt for den dobbelte bundlinje. Når ressourcespild mindskes, er det godt for klimaet, og videreudnyttelsen bidrager positivt til økonomien.

Det væsentligste madspild forekommer i detailleddet og hos forbrugerne
Produktion af fødevarer udleder drivhusgasser. Derfor er det afgørende for klimaet, at fødevarer bliver spist og ikke går til spilde. Ifølge FN’s sundhedsorganisation, FAO, går over en tredjedel af den producerede mad på globalt plan til spilde.

Rapporten viser meget tydeligt, at hovedparten af fødevarespildet fra primærproduktionen og fødevareindustrien heldigvis ikke tabes eller kasseres, men bliver genanvendt til forskellige formål.

Størsteparten af vores madspild opstår derimod i detailleddet og hjemme hos os forbrugere. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat ind her.

I rapporten anslås det, at spildet hos forbrugerne i industrialiserede lande udgør ca. 40 pct. af det totale madspild.

Læs rapporten her

L&F Business nr. 4, 2019

Seneste nyt fra lf.dk