Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Ny energispareordning skal designes

Arbejdet med at udforme det nye koncept for energieffektiviseringer er gået i gang. Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at den overordnede ramme tager afsæt i øget markedsorientering, konkurrenceudsættelse, gennemsigtighed samt finansiering via finansloven.

Landbrug & Fødevarer vil kæmpe for, at den nye ordning udformes så den både tilgodeser vores forarbejdningsvirksomheder og primærlandbruget.

I den nye energiaftale fra juni 2018, som alle Folketingets partier står bag, blev det vedtaget, at der skal laves en ny energispareordning fra og med 2021, når den nuværende ordning udløber.

Markedsgørelse
Partierne aftalte at indrette den nye ordning med to separate puljer i perioden 2021-2024. 300 mio. kr. årligt målrettes energibesparelser i erhverv, og 200 mio. kr. årligt målrettes energibesparelser i bygninger.

Som bærende princip for den nye ordning er det aftalt, at indsatsen skal markedsgøres og konkurrenceudsættes for at give størst mulig nytte og gennemsigtighed for forbrugerne og samfundet.

Partierne aftalte i tillæg til ovennævnte, at finansieringen efter en overgangsfase sker via finansloven, samt at fremme informationsindsatsen i forhold til energibesparelser, herunder hvordan data og digitalisering kan være med til at fremme en omkostningseffektiv energispareindsats.

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet samt Energistyrelsen er her primo 2019 i gang med at se på principper for, hvordan den nye ordning konkret kan udformes. Senere skal der laves et udkast til lovforslag. Mulige principper for den nye ordning drøftes også i indeværende uge i Energisparerådet, hvor Landbrug & Fødevarer har en plads.

Bakker op om ny ordning
Vi bakker op om, at der udformes en ny ordning, da den nuværende ordning ikke længere fungerer efter hensigten. Den er dyr for forbrugerne, og de økonomiske strømme er ikke tilstrækkeligt gennemsigtige.

Landbrug & Fødevarer havde gerne set en større pulje afsat til erhvervslivet, men er meget tilfredse med at ordningen skal finansieres via finansloven. Dog ærgrer vi os over, at der skal være et midlertidigt finansieringsbidrag – inden det er fuldt indfaset på finansloven - der skal opkræves hos forbrugerne.

Vi vil arbejde for, at den nye ordning udformes på en sådan måde, at den både giver værdi for vores store fødevarevirksomheder, vore mindre virksomheder og primærlandbruget.

Jens Astrup Madsen

L&F Business nr. 4, 2019

Seneste nyt fra lf.dk