Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Nyt regeringsudspil med 42 initiativer til at lette byrder for danske virksomheder

Fredag den 8. februar offentliggjorde regeringen udspillet Mindre bureaukrati – mere vækst. Mange forslag kommer fra Virksomhedsforum for enklere regler, hvor vi over tid har stillet 271 forslag.

Udspillet er et erhvervsudspil, der skal ”lette snærende regler og administrative byrder for virksomhederne”. Til formålet er peget på 42 initiativer, som bidrager med ca. 2,6 mia. kr. i lettelser frem mod 2020.

En stor del af forslagene i udspillet handler om mere effektive arbejdsgange hos de offentlige myndigheder. Blandt meget andet kan nævnes opgradering af IT-systemer som NemID og virk.dk, så de bliver mere brugervenlige. Disse initiativer kræver ikke politisk flertal og vil blive igangsat med det samme. Andre initiativer kræver politisk flertal. Disse initiativer skal forhandles med Folketinget, da de kræver lovændringer.

Af særlig interesse for fødevareklyngen kan eksempelvis nævnes:

 • Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t. uden for tættere
 • Eftersyn af årsregnskabslov med henblik på forenkling
 • Harmonisering af anmeldereglerne for arbejdsulykker efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven
 • Frisættelse af DMI-data
 • Lettelser ift. opgørelse vedrørende ansættelser i løntilskud og praktik
 • Udvikling af fleksible frister for etablering af efterafgrøder
 • Analyse af gældssaneringsreglerne

Derudover er der en række tiltag, der skal gøre det nærmere at være virksomhed i det digitale univers, herunder:

 • Mere sammenhæng og brugervenlighed vedr. næste generation Digital Post, NemLog-in3 og næste generation NemID,
 • Mere sammenhængende digitale virksomhedsrejser, fx til digitale registreringer og indberetninger
 • Forbedring af Mit Virk, så det bliver lettere at holde styr på regler og frister og
 • Modernisering af indberetning til statistik om udenrigshandel

Vi fortsætter arbejdet for forenklinger
Mange af indspillende har oprindelse fra Virksomhedsforum for enklere regler, hvor Landbrug & Fødevarer er medlem.
Virksomhedsforum har siden dets oprettelse i 2012 foreslået mere end 800 forenklinger og regelændringer. Landbrug & Fødevarer har til dato stillet 271 forslag og fortsætter arbejdet.

Det er godt, at regeringen fastholder fokus på forenklingsdagsordenen. Særligt ser Landbrug & Fødevarer med tilfredshed på lempelserne på transportområdet, forslag ift. frister for efterafgrøde og frisættelse af DMI-data.

Derudover er det godt, at der er kommet fokus på digitale byrder. Virksomhedernes virke i det digitale rum og den digitale kommunikation med det offentlige skal ideelt set gøre det lettere, smartere og hurtige at være virksomhed, men ofte opleves her en række byrder.

Landbrug & Fødevarer ser overordnet positivt på udspillet, men fortsætter også arbejdet med forenkling og byrdelettelse – både af den digitale og regulatoriske slags.

Det samlede udspil kan findes via dette link.

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

L&F Business nr. 4, 2019

Seneste nyt fra lf.dk