Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Vandrammedirektivet skal tillade øget fødevareproduktion

EU er ved at se nærmere på vandrammedirektivet. Vi arbejder for at styrke undtagelsesbestemmelserne.

Fødevareproduktionen i Danmark er stærkt afhængig af muligheden for at aflede større mængder renset spildevand fra produktionen, fx fra slagterier, mejerier eller anden fødevareforarbejdning. Den store afledning skyldes et stort vandforbrug, som er nødvendigt af hensyn til fødevarehygiejnen.

Desværre støder produktionsudvidelser ofte på barrierer i form af forbud mod merudledning af spildevand på grund af krav i vandrammedirektivet. Der gælder, selvom der er tale om meget små merudledninger, som ikke har indflydelse på det konkrete miljøområdes samlede tilstand.

Da der er tale om marginale merudledninger vil Landbrug & Fødevarer arbejde for at styrke undtagelsesbestemmelserne for fødevarevirksomheders udledninger. Landbrug & Fødevarer vil blandt andet foreslå, at undtagelsesbestemmelserne gøres mere smidige, så øgede udledninger fra fødevareproduktionen kan tillades uden større administrative byrder.

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at mere fleksible undtagelsesbestemmelser vil være med til at sikre en langt større miljøgevinst, da en samling og effektivisering af fødevareproduktion alt andet lige vil medføre en lavere miljøbelastning pr. produceret råvare.

Henrik Borg Kristensen

L&F Business nr. 5, 2019

Seneste nyt fra lf.dk