Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Regeringen analyserer el-tariffer

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at regeringen nu igangsætter en analyse af el-tarifferne.

Vi har i lang tid over for såvel politikere som embedsmænd og i diverse udvalg, herunder El-reguleringsudvalget, presset vedvarende på for at få el-tarifsystemet set efter i sømmene med henblik på en effektivisering, og at vi samtidigt får en mere fremtidssikret el-tarifstruktur, der tager højder for den øgede elektrificering, herunder den grønne omstilling. Målet for os er, at vore medlemmer får reduceret deres omkostninger til el-tariffer.

Regeringen igangsætter nu et analysearbejde for at se, hvordan el-tarifferne kan indrettes mere effektivt. Analysearbejdet er en opfølgning på en del af Energiaftalen fra juni 2018, som alle Folketingets partier stod bag.

El-tarifferne går til betaling for distribution af el (både den del Energinet og elnetselskaberne distribuerer) plus til diverse andre udgiftsposter, herunder det nuværende energisparebidrag. Endvidere betaler forbrugerne et fast net-abonnement til det lokale netselskab og en indfødningstarif til Energinet.

I Afgifts- og Tilskudsanalyserne på energiområdet, som regeringen (Skatteministeriet) afsluttede i 2018 peges der på, at der kan være et potentiale for samfundsøkonomiske gevinster ved effektivisering af tarifferne. Samtidig undergår el-systemet i disse år en kraftig udvikling fra centralt produceret el (på de store kraftvarmeværker) til en langt større grad af decentral el-produktion (fra vedvarende energi), ligesom flere elbiler, lagring af el på batterier og andre tiltag i forbindelse med elektrificering ændrer fundamentalt på el-strukturen.

Det analysearbejde, der nu igangsættes, vil foregå på embedsmandsniveau med embedsmænd fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet og Forsyningstilsynet. Der nedsættes en følgegruppe af eksterne interessenter, herunder fra erhvervsorganisationer som fx Landbrug & Fødevarer. Analysearbejdet skal afsluttes inden udgangen af 2019.

I kommissoriet hedder det blandt andet ”arbejdsgruppen skal analysere strukturen i el-distributørernes tarifopkrævning og om de nuværende principper, rammer og lovgivning giver mulighed for at fastsætte tariffer, der giver de rigtige incitamenter i forhold til de omkostninger, der er forbundet med forbrug, produktion og transport af el”.

Konkrete sager

Landbrug og & Fødevarer har i flere år presset stærkt på – både i det løbende energi- og afgiftspolitiske arbejde og i vores arbejde med effektiviseringer af forsyningssektorerne - at få analyseret den nuværende el-tarifstruktur med henblik på at få effektiviseret tarifsystemet til gavn for vores medlemmers omkostninger til el. Vi har tillige sammen med en række af vore medlemmer været aktive i pressen og i forhold til konkrete sager om stigning i el-tariffer.

Udgifter skal ned

Centralt i vores arbejde har endvidere været en tæt dialog med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) om behovet for en effektiv håndhævelse af tilsynet på tarifområdet og i forhold til konkrete sager for vore medlemmer. Både primærlandbruget og vore virksomheder i fødevaresektoren og i agroindustrien har store udgifter til el-tariffer. Det er vigtigt, vi får reduceret disse udgifter, og det er vigtigt, vi får en langt mere gennemsigtig tarifstruktur end det, vi har i dag. Vi hilser derfor analysen meget velkommen, og vi vil følge arbejdet tæt, og komme med vores indspil i form af vurderinger og forslag til arbejdsgruppen.

Jens Astrup Madsen

L&F Business nr. 6, 2019

Seneste nyt fra lf.dk