Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Regeringen analyserer el-tariffer

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at regeringen nu igangsætter en analyse af el-tarifferne.

Vi har i lang tid over for såvel politikere som embedsmænd og i diverse udvalg, herunder El-reguleringsudvalget, presset vedvarende på for at få el-tarifsystemet set efter i sømmene med henblik på en effektivisering, og at vi samtidigt får en mere fremtidssikret el-tarifstruktur, der tager højder for den øgede elektrificering, herunder den grønne omstilling. Målet for os er, at vore medlemmer får reduceret deres omkostninger til el-tariffer.

Regeringen igangsætter nu et analysearbejde for at se, hvordan el-tarifferne kan indrettes mere effektivt. Analysearbejdet er en opfølgning på en del af Energiaftalen fra juni 2018, som alle Folketingets partier stod bag.

El-tarifferne går til betaling for distribution af el (både den del Energinet og elnetselskaberne distribuerer) plus til diverse andre udgiftsposter, herunder det nuværende energisparebidrag. Endvidere betaler forbrugerne et fast net-abonnement til det lokale netselskab og en indfødningstarif til Energinet.

I Afgifts- og Tilskudsanalyserne på energiområdet, som regeringen (Skatteministeriet) afsluttede i 2018 peges der på, at der kan være et potentiale for samfundsøkonomiske gevinster ved effektivisering af tarifferne. Samtidig undergår el-systemet i disse år en kraftig udvikling fra centralt produceret el (på de store kraftvarmeværker) til en langt større grad af decentral el-produktion (fra vedvarende energi), ligesom flere elbiler, lagring af el på batterier og andre tiltag i forbindelse med elektrificering ændrer fundamentalt på el-strukturen.

Det analysearbejde, der nu igangsættes, vil foregå på embedsmandsniveau med embedsmænd fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet og Forsyningstilsynet. Der nedsættes en følgegruppe af eksterne interessenter, herunder fra erhvervsorganisationer som fx Landbrug & Fødevarer. Analysearbejdet skal afsluttes inden udgangen af 2019.

I kommissoriet hedder det blandt andet ”arbejdsgruppen skal analysere strukturen i el-distributørernes tarifopkrævning og om de nuværende principper, rammer og lovgivning giver mulighed for at fastsætte tariffer, der giver de rigtige incitamenter i forhold til de omkostninger, der er forbundet med forbrug, produktion og transport af el”.

Konkrete sager

Landbrug og & Fødevarer har i flere år presset stærkt på – både i det løbende energi- og afgiftspolitiske arbejde og i vores arbejde med effektiviseringer af forsyningssektorerne - at få analyseret den nuværende el-tarifstruktur med henblik på at få effektiviseret tarifsystemet til gavn for vores medlemmers omkostninger til el. Vi har tillige sammen med en række af vore medlemmer været aktive i pressen og i forhold til konkrete sager om stigning i el-tariffer.

Udgifter skal ned

Centralt i vores arbejde har endvidere været en tæt dialog med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) om behovet for en effektiv håndhævelse af tilsynet på tarifområdet og i forhold til konkrete sager for vore medlemmer. Både primærlandbruget og vore virksomheder i fødevaresektoren og i agroindustrien har store udgifter til el-tariffer. Det er vigtigt, vi får reduceret disse udgifter, og det er vigtigt, vi får en langt mere gennemsigtig tarifstruktur end det, vi har i dag. Vi hilser derfor analysen meget velkommen, og vi vil følge arbejdet tæt, og komme med vores indspil i form af vurderinger og forslag til arbejdsgruppen.

Jens Astrup Madsen

L&F Business nr. 6, 2019

Seneste nyt fra lf.dk