Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Vandbesparelser og konkurrenceevne går hånd i hånd

Danske erfaringer med at producere fødevarer med et lavere vandforbrug skal eksporteres til Sydamerika. I denne uge besøger en række danske virksomheder Argentina sammen med Hendes Majestæt Dronningen og H.K.H Kronprinsen for at sætte fokus på eksport af danske bæredygtige løsninger i fødevareproduktionen.

Statsbesøget i Argentina bliver en smule anderledes end sædvanligt for de medvirkende landbrugs- og fødevarevirksomheder. Argentina har nemlig allerede en stor og internationalt anerkendt landbrugssektor, så besøget kommer kun i mindre grad til at handle om at øge eksporten af danske fødevarer som sådan. Den argentinske regering viser til gengæld stor interesse for bæredygtig produktion, og det er noget, vi er gode til i Danmark.

Mangel på vand

En af de helt store udfordringer for landbruget og fødevareindustrien på verdensplan er manglen på vand. Allerede i dag mangler over en milliard mennesker rundt om i verden adgang til rent drikkevand. Med andre ord er tilstanden for verdens vandressourcer for alvor blevet højaktuel.

FN’s verdensmål

Fødevareindustrien er en af de allermest vandforbrugende industrier og er derfor et vigtigt sted at sætte ind i arbejdet for at nå FN’s verdensmål om ansvarligt forbrug og produktion. Som en af de største fødevareklynger har vi i Danmark en unik mulighed for at blive en betydelig del af løsningen på de globale udfordringer, der sætter verdens vandressourcer under pres. Ikke mindst fordi vi i Danmark er ualmindeligt gode til at producere vores fødevarer effektivt.

DRIP

Landbrug & Fødevarer står i spidsen for partnerskabet DRIP, der netop bringer to af Danmarks styrker – nemlig fødevareproduktion og vandteknologi – tæt sammen. I DRIP har en række fødevare- og teknologivirksomheder, universiteter og andre samarbejdspartnere sat sig for at udvikle nye bæredygtige løsninger og koncepter, der kan spare på vandet i fødevareindustrien. Ambitionen er, at der skal bruges væsentligt mindre grundvand i fødevareproduktionen, og at der i stedet i stigende omfang skal bruges renset genbrugsvand, vel at mærke uden at fødevaresikkerheden eller kvaliteten forringes.

Danske fødevarevirksomheder har gennem de sidste mange år opnået en betydelig reduktion i forbruget af vand. Og det selvom vi i Danmark har nogle af de skrappeste hygiejnekrav. Reduktionen er sket gennem et årelangt fokus på effektivisering og optimering af vandforbruget. Danmark har dermed fået stærke kompetencer inden for vandteknologi og procesudstyr til fødevareindustrien, og det er en kunnen, som andre lande er interesserede i at tage til sig.

Vandteknologiske løsninger

Det skaber muligheder for de danske leverandører af vandteknologiske løsninger i Argentina. Viden om vandteknologi, der kan gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig og ressourceeffektiv, kan på den måde blive en betydelig eksportsucces for både den danske fødevareindustri og dens følgeindustrier.

Hanne Skov Bengaard

L&F Business nr. 6, 2019

Seneste nyt fra lf.dk