Vision: Klima-neutralt fødevareerhverv i 2050

Inden for en uge har Danish Crown og Arla meldt klimamål ud. I sidste uge meldte Landbrug & Fødevarer så ud, at vi har en vision om at være klima-neutrale i 2050.

Det danske fødevareerhverv vil være klima-neutralt i 2050. Visionen betyder, at det danske fødevareerhverv i 2050 ikke skal udlede flere klimagasser, end vi optager, og skal bidrage med grøn, bæredygtig energi. Samtidig er det en forudsætning, at man også i fremtiden skal producere mindst samme mængde eller flere fødevarer til den voksende verdensbefolkning.

Flere munde at mætte
I 2050 vil der være næsten 10 milliarder mennesker på jorden, og efterspørgslen på såvel animalske som vegetabilske fødevarer vil stige kraftigt. Samtidig forandrer klimaet sig, og vi oplever større temperaturudsving og mere ekstremt vejr. Befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og klimaforandringerne rejser store udfordringer for fødevareerhvervet. For når man producere fødevarer, så påvirker det klimaet, og der er behov for nye og innovative løsninger, der kan skabe et fødevareerhverv, der kan mætte alle munde og tage vare på verdens klimaudfordringer.

 

Blandt mest klimavenlige

Danmark har allerede i dag en af de mest klimavenlige, og innovative fødevaresektorer. De seneste 30 år er landbrugssektorens udledning af klimagasser reduceret med ca. 20 pct., samtidig med at produktionen er steget med ca. 31 pct. Det har kunne lade sig gøre, fordi det danske fødevareerhverv ikke bare er blandt verdens bedste, men også blandt de mest innovative. Det er der mange eksempler på. Man har formået at skabe mere klima-venlige køer, hvor den gennemsnitlige mælkeproduktion om året er steget med næsten 100% inden for de sidste 30 år.

Der er opfundet teknologi, der sikre mere præcis gødskning, og bedre overblik over bedriften. Men ambitionerne stopper ikke her. Landbrug & Fødevarers vision er, at det danske fødevareerhverv fortsat skal udvikle og etablere nye løsninger for et klima-venligt fødevareerhverv – Danish Crown og Arla har allerede selv meldt ambitiøse mål ud.

Danish Crown lancerede d. 8. marts deres bæredygtighedsmål om, at de i 2030 vil have halveret klimaaftrykket for deres grisekød, og at de har en vision i 2050 om, at kød produceret af Danish Crown skal være klimaneutralt. Få dage efter, d. 11. marts, kom Arla med deres klimaambition. Arla vil reducere sit CO2-aftryk med 30 % inden 2030 og arbejde mod at blive CO2-neutral i 2050. Landbrug & Fødevarer efterfulgte d. 18. marts med visionen om et klima-neutralt fødevareerhverv i 2050.

Landbrug & Fødevarer vil gå forrest i arbejdet for at skabe en mere klima-venlig fødevaresektor. Ikke fordi vi har alle løsninger, men fordi vi vil skabe dem i partnerskab med Danmark. Et partnerskab, der kan være med til at gøre et klimaneutralt fødevareerhverv til det næste vindmølleeventyr for Danmark. Vi vil nu i Landbrug & Fødevarer arbejde videre med opfølgning på klimavisionen.

Du kan downloade en folder med visionen her

Læs meget mere på www.lf.dk/klima

Jens Astrup Madsen

Maria Stein Knudsen

L&F Business nr. 6, 2019

Seneste nyt fra lf.dk