Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Egen vandboring og de minimis støtte fra Miljøstyrelsen – mulig tilbagebetaling

Har din virksomhed pumpet vand op fra egen boring i mængder over 25.000 m3/år i perioden 2009-11? Så skal du via e-boks udfylde erklæring om de minimis-støtte. Ellers risikerer I at blive afkrævet tilbagebetaling af statsstøtte.

Inden for meget kort tid forventes det, at I vil modtage et brev på e-boks fra Miljøstyrelsen vedr. udfyldelse af en erklæring om såkaldt de minimis støtte. Det er meget vigtigt, at erklæringen besvares, da I ellers vil blive afkrævet tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

Hvorfor får jeg erklæringen?

I perioden 2009-11 fik vandindvindere fastsat et loft over den daværende drikkevandsafgift, så der ikke skulle betales afgift på mængder over 25.000 m3/år. Denne rabat har kommissionen afgjort udgør ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales. Der er dog mulighed for at undgå at skulle tilbagebetale den ulovlige statsstøtte, hvis man i årene 2007-13 ikke har modtaget anden såkaldt de minimis støtte.

Da der ikke findes opgørelser eller registre over tildeling af de minimis støtte i Danmark, skal Miljøstyrelsen i henhold til Kommissionens afgørelse spørge alle vandindvindere, om de har modtagetanden de minimis støtte.

Såfremt man ikke har modtaget de minimis i den omtalte årrække, vil man med sikkerhed IKKE skulle tilbagebetale den ulovlige statsstøtte, da den falder under bagatelgrænserne.

Hvad skal jeg svare?

I brevet bliver man bedt om at svare ja eller nej til, om man har modtaget tilskud i årene 2007-2013, som var omfattet af reglerne om de minimis støtte. Det vil fremgå af eventuelle tilsagn om støtte, hvis støtten har været omfattet af de minimis reglerne, og man vil i disse tilfælde have underskrevet en erklæring om tidligere modtaget de minimis støtte.

Har man ikke modtaget en sådan erklæring, kan man svare nej på spørgsmålet om de minimis i formularen fra Miljøstyrelsen.

Svarer man ja, vil man på et senere tidspunkt blive bedt om yderligere oplysninger for at afgøre, om man samlet set kommer over bagatelgrænserne, og dermed skal tilbagebetale den ulovlige statsstøtte. Efter Landbrug & Fødevarers oplysninger drejer det sig formentlig op mod 10 virksomheder/landbrug i Danmark.

Svarer man nej, vil den ulovlige statsstøtte med sikkerhed ligge under bagatelgrænserne, og man vil således ikke blive afkrævet tilbagebetaling af støtten, og der vil således ikke blive foretaget yderligere i sagen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer?

Der er tale om en absurd situation, da der maksimalt kun er 10 virksomheder/landbrug, som skal betale statsstøtte tilbage. L&F har forsøgt at forhindre, at alle virksomheder/landmænd skulle tage stilling til sagen via erklæringen, men Miljøstyrelsen insisterer på denne løsning. Det er derfor vigtigt, at I svarer på henvendelsen, da I ellers efterfølgende automatisk vil modtage udkast til afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

Henrik Borg Kristensen

L&F Business nr. 7, 2019

Seneste nyt fra lf.dk