Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Liberal Alliance vil investere massivt i klimaforskning

Liberal Alliance lancerede i fredags deres klimaplan, som skal få Danmark til at blive klima-neutral i 2050. Det skal ske ved at investere 37 milliarder i klimaforskning, nedsætte elafgifterne og vedtage ny klimalov. Vi er enige i behovet for markante investeringer.

Liberal Alliance lancerede i fredags deres klimaplan, som skal flytte Danmark og verden mod at blive CO2-neutrale i 2050. Klimaplanen skal understøtte markedet i at finde nye og bedre løsninger på klimaudfordringerne, og fokusere derfor på investeringer i forskning, puljer til renovering og nedsættelse af elafgifter. Det står i modsætning til bl.a. den klimaplan som Enhedslisten fremlagde i februar, som foreslog afgifter pr. udledte ton CO2.

Fem konkrete forslag

Liberal Alliances klimaplan indeholder fem konkrete forslag, og vil i alt investere 86 milliarder kr. frem mod 2030. En stor del af disse midler skal gå til en massiv investering i klimaforskning. Liberal Alliance foreslår nemlig, at der etableres en klimaforskningsfond, hvori der investeres 3,7 milliarder kr. om året, svarende til 0,2 % af Danmarks BNP, i over de næste 10 år. Det skal sikre at Danmark bliver førende inden for international klimaforskning, og understøtte virksomheder i at finde nye og bedre løsninger.

Planen indeholder yderligere forslag om at nedsætte elafgiften og el-varmeafgiften for 4,8 milliarder kr., så det kan komme ned på det laveste niveau som EU tillader. Registreringsafgiften på grønne biler skal fjernes, og man skal forhøje puljen for tilskud til energieffektivisering og energirenovering i produktionserhvervene med 500 millioner. Derudover foreslår Liberal Alliance, at man vedtager en ny klimalov, som skal etablere et klimaøkonomisk råd under de økonomiske vismænd.

Nye og bedre løsninger

Landbrug & Fødevarer hilser forslaget velkomment og er glade for Liberal Alliances store fokus på investeringer i klimaforskning. Derfor er Landbrug & Fødevarer enige i, at der er behov for markante investeringer i at finde nye og bedre løsninger, hvis vi skal komme i mål med at være klima-neutrale i 2050. Landbrug & Fødevarer opfordrer dog Liberal Alliance til, at eventuelle ændringer i afgifter og tilskud til energieffektiviseringer målrettes erhvervet, bliver fleksible og gøres tilgægeligt for landbruget.

Maria Stein Knudsen

L&F Business nr. 7, 2019

Seneste nyt fra lf.dk