Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
varmemåler

Ny aftale sænker afgiften på overskudsvarme

Folketingets partier blev i sidste uge enige om en ny aftale, der skal fremme anvendelsen af overskudsvarme. Vi mener, der er mange positive elementer i aftalen.

Aftalepartierne bag Energiaftalen fra juni 2018, som alle folketingets partier stod bag, er netop nået til enighed om nye regler og vilkår for udnyttelsen af overskudsvarme, hvor der blandt andet er afsat 133 millioner kr. fra 2020 til at fremme anvendelsen af overskudsvarme.

En ny certificeringsordning skal sikre lavere afgifter og dermed gøre overskudsvarmeprojekter mere levedygtige til gavn for både virksomheder og klimaet. Beslutning om en prisreguleringsmodel er skubbet til efteråret.

Selvom man ikke får fjernet afgifterne helt med den nye aftale, omlægges afgiftssatserne, så det i højere grad bliver muligt at udnytte overskudsvarmen til internt brug og afsætning af overskudsvarmen eksternt. Der er også sikret en lang overgangsordning for eksisterende projekter, og en åbning for at nye projekter kan komme ind under den gamle ordning om afgiftsfritagelse.

Afgiftsdifferentiering med ny certificeringsordning

De hidtidige regler for udnyttelsen af overskudsvarme har været uklare og givet anledning til usikkerhed. Med omlægningen af afgiftssatserne fjernes værdiafgiften på 33% knyttet til vederlaget. I stedet indføres en fast afgift på 25 kr./GJ for både ekstern og intern overskudsvarme.

Samtidig indføres en ny certificeringsordning, der betyder, at afgiften for ekstern overskudsvarme falder til 10 kr./GJ for certificerede virksomheder. Virksomheder certificeres ved at indgå i en aftaleordning, hvor virksomheden forpligter sig til at implementere og vedligeholde et energiledelsessystem efter den internationale standard ISO 50001. Herved forpligter virksomheden sig til årlige energigennemgange af anlæg og gennemførelse af energieffektiviseringstiltag.

For de eksisterende projekter er der en overgangsordning, hvor regler givet til anlæg etableret både før og efter 1995 bevares de næste 15 år. Med aftalen er det desuden besluttet, at afgiftsfritagelsen på anlæg fra før 1995 kan overføres til nye anlæg, hvis der herved kan argumenteres for positive energi- eller miljøeffekter.

Beslutning om prisregulering skubbet til efteråret

En af de store knaster i forhandlingerne har været indførelsen af en prisregulering, hvor regeringen i deres udspil har forslået et fastreguleret loft over, hvor meget virksomhederne må tjene på at sælge sin overskudsvarme til fjernvarmeselskaberne. Den forslåede omkostningsbaserede prisregulering har været kritiseret, da det frygtes at en dobbeltregulering vil resultere i færre overskudsvarmeprojekter. Da aftalepartierne ikke er nået til enighed om, hvordan man bedst løser denne udfordring, har man nu valgt, at et udvalg, med inddragelse af interessenter, skal arbejde videre med udformningen af en prisreguleringsmodel. Det forventes, at der findes en afklaring på dette spørgsmål i forbindelse med lovbehandlingen af forslaget til efteråret.

Positive takter – indtil videre

Samlet set er der mange positive elementer i aftalen efter Landbrug & Fødevarers opfattelse. Det er en politisk sag, vi har arbejdet meget på i de senere år for at sikre gode og stabile rammer for eksisterende og nye overskudsvarmeprojekter blandt vores medlemsvirksomheder.

I Landbrug & Fødevarer er vi tilfredse med, at der med den nye aftale sikres lavere afgifter i kraft af certificeringsordningen, og man dermed også kommer debatten om ”falsk overskudsvarme” til livs. Vi håber, at regeringen i det forestående udvalgsarbejde finder en løsning, hvor en eventuel prisreguleringsmodel ikke kommer til at spænde ben for den forøgede udnyttelse af overskudsvarme, som aftalen ellers forventes at bidrage til.

Jens Astrup Madsen

Simon Horsholt

L&F Business nr. 7, 2019

Seneste nyt fra lf.dk