Billede: Peter Prik Larsen

L&F 2.0 er vedtaget

Landbrug & Fødevarers nye struktur er nu officielt vedtaget af fællesbestyrelsen. Fra 1. januar 2023 samles primær- og virksomhedssiden i én samlet struktur med formandskab, forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Virksomheder og landmænd står skulder ved skulder, og foreningerne kommer endnu tættere på Landbrug & Fødevarer.

L&F vil fra nytår være organiseret i tre niveauer: ét samlet formandskab på seks, et forretningsudvalg med 30 medlemmer og en bred hovedbestyrelse på 77 medlemmer. Dermed går organisationen fra syv ledelseslag til tre. 

- Landmænd og virksomheder står virkelig skulder ved skulder i den nye organisation. Vi ønsker alle en stærk og bæredygtig dansk landbrugsproduktion. Og sammen får vi mere tyngde, når vi argumenterer vores sager og holdninger over for politikerne med fælles stemme, siger Asger Krogsgaard, næstformand for Landbrug & Fødevarer og i dag formand for virksomhedsbestyrelsen. 

Alle foreninger vil fremover være repræsenteret i hovedbestyrelsen og kommer dermed både på papiret og i dagligdagen endnu mere ind i det politiske maskinrum.

- Det er en stor styrke i vores interessevaretagelse at arbejde tæt sammen lokalt og nationalt – og samarbejdet mellem de lokale foreninger og Landbrug & Fødevarer bliver nu endnu tættere, siger Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer

Ud af forretningsudvalgets 30 personer vælges 11 af foreningerne, 11 af virksomhederne, seks af branchefællesskaberne kvæg, gris, planter, økologi, økonomi og fjerkræ og så – som noget helt nyt – to kompetencepladser.

- Perspektiverne i kompetencepladserne er rigtig spændende. Her kan vi se, om vi synes, vi mangler nogle spændende personer i forretningsudvalget, som samtidig ikke behøver at være valgt andre steder. Det giver mulighed for friske vinkler og måske blikke på erhvervet udefra. Alle kan jo have behov for at få udfordret sit tankesæt, argumenterer Søren Søndergaard.

Smidige arbejdsgange

Det nye L&F-formandskab vil, som i dag, bestå af seks personer - tre fra primærsiden og tre fra virksomhedssiden. 

- Helt generelt er vores mål, at alle parter bliver endnu mere involveret og hørt end i dag – og beslutningsgangene mere smidige, understreger Asger Krogsgaard.

På delegeretmødet vil den nye struktur betyde, at der i stedet for regionalt og frit valgt bestyrelsesmedlemmer fremover skal vælges seks repræsentanter fra landboforeningerne til det nye forretningsudvalg og nogle andre justeringer til personvalg. Delegeretmødet vil stadig være stedet, hvor de delegerede kan debattere relevante emner.

 

Lisbeth Damgaard Gøtzsche

Seneste nyt fra lf.dk