Ny regering sætter ambitiøse mål for økologien

Den nye regering lægger op til en ambitiøs udvikling for økologien i de kommende år med fordobling af arealet, eksporten og danskernes forbrug frem til 2030. Landbrug & Fødevarer er klar til at imødekomme regeringens ambitioner.

Under valgkampen lancerede Socialdemokratiet et grønt udspil med et mål om en ny fordobling af økologien, så det økologiske areal udgør mindst 20 pct. af landbrugsarealet i 2030. Det svarer til mere end 500.000 ha. Også forbruget og eksporten skal fordobles over de kommende år, så der bliver solgt økologiske varer for mere end 26 mia. kr. i Danmark og eksporteret for 5,8 mia. kr.

I forbindelse med regeringsdannelsen er ambitionerne om mere økologi i Danmark blevet del af det fælles politiske grundlag for det parlamentariske flertal. Det betyder, at såvel Radikale, SF og Enhedslisten har tilsluttet sig, at der skal arbejdes for de nye fordoblingsmål i økologien frem mod 2030. 

Budskaber til de tre ministre

Landbrug & Fødevarer vurderer, at danske landbrug og fødevarevirksomheder, der er kendt verden over for omstillingsparathed, vil være klar til at imødekomme regeringens ambitioner. Budskaberne til de tre ministre for henholdsvis fødevarer, miljø og klima – Mogens Jensen, Lea Wermelin og Dan Jørgensen, vil dog være klare:

  • Det er helt afgørende, at de tiltag, der iværksættes, understøtter en markedsdrevet udvikling.
  • Grundlaget for at omlægge yderligere areal til økologi er først og fremmest, at der er købevillige forbrugere – både nationalt og internationalt. 
  • Men det er også en forudsætning for succes, at danske økologiske landmænd og virksomheder er konkurrencedygtige leverandører. Vi skal sørge for at være i front, både fagligt og markedsmæssigt, hvis vi skal opnå en langsigtet og robust udvikling af den danske økologiske sektor. 


Handling bag målene
De nye ambitiøse mål skal derfor følges op af handling – dvs. konkrete initiativer, der styrker forskning, innovation og afsætning indenfor økologien. Og så skal indsatserne tænkes ind i en samlet prioritering i forhold til de øvrige målsætninger for udvikling i erhvervet i forhold til blandt andet klima og biodiversitet. 
Under valgkampen lagde Socialdemokratiet blandt andet op til, at der skulle prioriteres midler til afsætningsfremme både nationalt og til eksport, permanente midler til innovation og forskning indenfor økologien, pulje til uddannelse i mere økologi i offentlige køkkener samt fortsat EU-økologitilskud til alle, der lægger om. Det er indsatser, der stemmer godt overens med Økologisektionens prioriteter, og vi vil i den kommende tid arbejde målrettet for, at initiativerne bliver ført ud i livet. 

Flere oplysninger: Økologichef Kirsten Lund Jensen, Landbrug & Fødevarer, kil@lf.dk