Ny strategi til pløjefri dyrkning i økologiske jordbrug

Direkte såning om foråret i en nedtromlet efterafgrøde har vist sig at være muligt, hvilket kan være et middel til at begrænse ukrudtsproblemer ved pløjefri dyrkning i økologisk jordbrug.

Pløjefri dyrkning eller reduceret jordbehandling møder stadig øget interesse fra økologiske landmænd. Det kan dog være vanskeligt at reducere jordbehandlingerne i økologisk jordbrug, fordi jordbehandlinger som f.eks. harvning og pløjning tit er den eneste mulighed for at bekæmpe ukrudt i marken.
Den intensive jordbehandling er dog ofte ikke tilstrækkelig til at komme ukrudtet til livs, og de mange ture i marken er både tids- og ressourcekrævende. Maskiner til jordbehandlinger har et stort brændstofforbrug, og den tunge trafik på marken kan forårsage pakning af jorden, der reducerer jordens frugtbarhed. 
Derfor er der et behov for at afprøve pløjefri dyrkningsstrategier til økologisk jordbrug, hvor der også bliver taget højde for ukrudtet. 

Efterafgrødens vækst skal bremses
SEGES Økologi Innovation har afprøvet en metode til at begrænse ukrudtsfremspiring, hvor vinterrug, der er sået som efterafgrøde, nedtromles. Derefter sås der direkte i den nedtromlede efterafgrøde. Herved holdes jorden dækket, så ukrudtets vækst begrænses samtidig med, at udsæden har mulighed for at spire. 
Det er afgørende, at rugens vækst bremses som følge af nedtromlingen. I afprøvningen blev forskelligt maskinel til at nedtromle og forskellige såmaskiner testet. Det lykkedes at bremse væksten af rug samtidig med, at den udsåede majs og vårbyg havde en fin fremspiring. 

Vikke - ikke egnet til det formål
SEGES Økologi Innovation afprøvede også vintervikke som efterafgrøde, og væksten af den krævede flere overkørsler med tromlen for at stoppe væksten. På baggrund af afprøvningen blev det konkluderet, at vikke egner sig dårligt som efterafgrøde ved denne type dyrkningsstrategi. 
Metoden er fortsat under udvikling, og der er søgt om fortsættelse af afprøvningen til 2020. Med den rette tilpasning af mængden af udsået efterafgrøde, og timing for nedtromling kan det potentielt være en metode, der kan styrke udbredelsen af pløjefri dyrkning i økologisk jordbrug.

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi Innovation, leo@seges.dk
 
 

Seneste nyt fra lf.dk