Nyt projekt stiller skarpt på holistisk afgræsning

Afgræsningssystemet ”Holistisk afgræsning” har fået stor omtale i både dags- og fagpressen. Det gælder ikke mindst som et muligt bidrag til at sænke klimabelastningen fra økologisk kvæg på græs.

Flere producenter taler varmt for systemet og rapporterer om gode erfaringer i både kød- og mælkebesætninger, men der mangler fortsat danske data, som dokumenterer, hvor effektivt systemet er. De fleste erfaringer med holistisk afgræsning stammer fra bedrifter med ekstensiv afgræsning i kød- og mælkebesætninger, men hvis det skal have større udbredelse, er det også interessant, hvordan systemet virker under mere intensive forhold.

Nyt 2-årigt projekt
Det skal en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug nu råde bod på, og et nyt projekt skal i årene 2020-2022 vise, om afgræsningsmetoden er rentabel under mere intensive forhold og hos køer med en høj mælkeydelse. 

To til fire mælkebedrifter skal med i projektet og her bliver der i sommerperioden indhentet data for kvaliteten af det græs køerne afgræsser, hvor meget græsmarken producerer og hvor godt græskvaliteten kan understøtte malkekøernes ydelse. Projektet laver også modelberegninger over systemets klima-effekt. 

Projektleder er Martin Øvli Kristensen fra SEGES Økologi Innovation, og projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem SEGES, Økologisk Landsforening og Holistisk afgræsningsforening. 

Flere oplysninger: Martin Øvli Kristensen, SEGES  makr@seges.dk
 

Seneste nyt fra lf.dk