Nyt Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening etablerer et nyt fælles, selvstændigt udviklingscenter for økologi. Navnet bliver ”Innovationscenter for Økologisk Landbrug”. Det nye center samler innovationsarbejdet inden for økologi til gavn for den økologiske landmand.

Det er med stor glæde og stolthed, jeg kan fortælle, at Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening den 1. juli 2021 i fællesskab etablerer et nyt, fagligt udviklingscenter for økologi. Navnet bliver: ”Innovationscenter for Økologisk Landbrug”. Med det nye center samler vi de to organisationers landbrugsfaglige innovationsindsats inden for økologisk produktion. Det vil sige det arbejde, som indtil nu er foregået i regi af SEGES Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings Landbrugsafdeling.
 
Hvorfor gør vi det? 
Målet med den nye fælles indsats er, at vi ønsker at skabe endnu mere værdi for os økologiske landmænd. Det skal ske ved, at vi styrker udviklingsarbejdet og innovationsindsatsen og dermed dansk landbrugs stærke position inden for økologi.
 
I Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening deler vi visionen om at styrke økologien. Derfor tager vi ansvar for dette ved at samle udviklingskræfterne under et. Med det nye innovationscenter vil vi skabe et kraftcenter, der inspirerer til nytænkning, men som også skal levere konkret viden, vi landmænd sammen med vores rådgivere kan bruge i vores dagligdag ude omkring på bedrifterne. Det er også den måde, vi har arbejdet på i SEGES Økologi Innovation. Men vi tror på, at vi ved at samle kræfterne med Økologisk Landsforening Landbrugsafdeling kan vi komme endnu længere og skabe endnu mere nytte og værdi for det økologiske landbrug.
  
I tråd med forbrugernes stigende krav om bæredygtighed, de globale økologiske principper og FN´s 17 verdensmål skal vi bane vejen for, at vi i Danmark bliver førende inden for økologisk innovation og bæredygtighed. Vi skal fastholde vores position som verdens førende økologiland gennem innovativ udvikling af det økologiske landbrug. På den måde kan vi fastholde kvaliteten i vores arbejde og markedsværdien af vores produkter. Ved at pulje kræfterne i et selvstændigt innovationscenter kan vi speede udviklingen op og skabe stærkere løsninger med mere gennemslagskraft til gavn for os landmænd, vores afsætning og samfundet som helhed.
  
Hvad skal centret arbejde med? 

Innovationscentret skal udvikle viden og nye løsninger, som landmænd og rådgivere kan omsætte til konkret handling og værdi i mark og i stald. Det gælder inden for de klassiske landbrugsfaglige områder, men også inden for områder som klima, dyrevelfærd, natur, ressourceeffektivitet, recirkulering, nye økologiske produktionssystemer mv.

Der ligger store udviklingsopgaver forude, som vi mener, vi bedst løser ved at samle kræfterne. Det er alt fra arbejdet med jordens frugtbarhed, sunde dyr og staldforhold til nye proteinafgrøder til dyr og mennesker. Når vi samler kræfterne, får vi endnu mere ud af de ressourcer og kompetencer, vi har. Samtidig ønsker vi også at sikre, at der også fremadrettet er en uvildig udvikling af viden, som vi alle - uanset driftsgren - får nytte af.

Hvad betyder det for den lokale rådgivning? 
Den primære rådgivning til os landmænd vil ligesom i dag ske gennem den lokale/regionale økologirådgivning, som vil trække på viden fra det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug – præcis som rådgiverne indtil nu har trukket på viden og værktøjer fra SEGES Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings Landbrugsafdeling. Her sker der ingen forandringer. 

Hvorfor denne ændring netop nu? 
Når vi etablerer ”Innovationscenter for Økologisk Landbrug” netop nu, sker det i forlængelse af regeringens mål om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030 – heri ligger også et mål om at styrke økologi-innovationen de kommende år. Det er der afsat penge til på finansloven i år og de kommende tre år. Således er centret støttet via finansloven med 10 millioner kroner om året i perioden 2021-2024. 

Centret placeres i Agro Food Park. Med etablering af centret nedlægges SEGES Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings Landbrugsafdeling, og medarbejderne bliver i stedet en del af det nye center. 

Læs mere om planerne for Innovationscenter for Økologisk Landbrug her

Hvad betyder Innovationscentret for Landbrug & Fødevarers Økologi arbejde? 

Partnerskabet om Innovationscenter for Økologisk Landbrug ændrer på ingen måde ved de bagvedliggende organisationer: Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Vi er stadig to forskellige politiske organisationer med hvert vores politiske bagland og værdier, og vi vil i Landbrug & Fødevarer arbejde videre efter de mål, vi har sat os for i Økologistrategi 2021-2023 

Her vil vi i Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer fortsætte arbejdet for at skabe bæredygtig udvikling af økologien og gode forretningsmuligheder for økologiske landmænd og virksomheder. Det rykker den nye konstruktion ikke ved. Læs mere her.

Jeg håber, at I alle vil tage godt imod det nye initiativ, som jeg er overbevist om vil styrke den faglige udvikling af økologien til gavn for både landmænd, virksomheder og samfundet som helhed. 

Læs: 
Pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforenings om Innovationscenter for Økologisk Landbrug her
Fødevareministeriets pressemeddelelse for Innovationscenter for Økologisk Landbrug her

Venlig hilsen 

Hans Erik Jørgensen 
Formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer 


Seneste nyt fra lf.dk