Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2015

P-nyhedsbrev uge 52, 22-12-2015

PRESSEMEDDELELSE -
Med den netop fremsatte vækstpakke for landbruget sikrer et flertal på Christiansborg mere end 6000 danske arbejdspladser. Ifølge erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer skaber pakken mulighed for vækst i erhvervet og øget eksport.

P-nyhedsbrev uge 51, 20-12-2015


Mens mange mennesker i Danmark gik på juleferie i fredags, så er der nok ikke mange landmænd, der tillader sig helt at stemple ud, til kalenderen viser 2016.

Onsdag stemte EUs miljøministre om et forslag fra EU-kommissionen, der vil betyde, at Danmark skal reducere sin ammoniakudledning med 24 % i 2020 sammenlignet med udledningen i 2005.

Der kvitteres for EU-kommissionens initiativ til fremme af cirkulær økonomi. Bioøkonomien glimrer dog ved sit fravær, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.

Viceformand Lars Hvidtfeldt deltog i klimatopmødet, hvor han fortalte om den danske landbrugs- og fødevaresektors bidrag til klimaeffektiv produktion.

Erhvervs- og vækstministeren har udpeget direktør Flemming Nør-Pedersen til medlem af det nye Implementeringsråd.

P-nyhedsbrevet holder nu pause frem til den 7. januar 2016. Vi vil gerne ønske alle læserne en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer mener, at klimaforandringerne er en global udfordring, der kræver globale løsninger.

P-nyhedsbrev uge 50, 11-12-2015


Fransk TV5 har i denne uge besøgt landmænd, gartneri, Landbrugsskolen Sjælland og Landbrug & Fødevarer, for at lave et indslag om Danmark som foregangsland indenfor brugen af plantebeskyttelsesmidler. Se med i videoen her, hvor Flemming Nør-Pedersen fortæller om interviewet og interessen fra TV5

Miljø- og Fødevareministerens lovforslag om at ophæve undergødskningen var til 1. behandling i folketinget d. 8. december.

Udenlandske medarbejdere i landbruget har en bedre arbejdskultur og bedre forventninger om løn og arbejdsvilkår end danske medarbejdere, svarer landmændene i en undersøgelse fra L&F.

Det koster både landbruget og samfundet milliarder af kroner hvert år, at Danmark har indført strammere miljøregler end resten af EU, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.

1. januar 2015 trådte der nye regler i kraft for udenlandske praktikanter.

Klimatopmødet COP21 er på vej ind i de sidste og afgørende forhandlinger i Paris. Foodculture.dk har spurgt tre danske klimaeksperter, hvilken betydning forhandlingerne kan få for den danske fødevareklynge.

P-nyhedsbrev uge 49, 04-12-2015


Danmark eksporterer hvert år 10 millioner juletræer. Det er særligt de store træer og producenternes gode logistik, der skaber efterspørgsel.

Landbrug & Fødevarer sendte i sidste uge et omfattende høringssvar til de bekendtgørelser, der netop er blevet udstedt fra NaturErhvervstyrelsen.
PRESSEMEDDELELSE -
Der er et massivt behov for at få ryddet op i det faglige grundlag og inddrage nye eksperter, inden de nye vandområdeplaner træder i kraft, mener Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer opfordrer verdens ledere til at nå frem til en global aftale ved klimatopmødet i Paris, så den fremtidige temperaturstigning kan holdes inden for 2 grader.
PRESSEMEDDELELSE -
De danske landmænd forventer større produktion og indtjening i 2016. Den aktuelle vækstpakke kan have spillet positivt ind. Investeringerne forventes dog at forblive lave i 2016.

NaturErhvervstyrelsen har med virkning fra den 1. december ændret bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse (KO), der betyder færre krav til udbringningsmetoder for husdyrgødning og en generel dispensationsmulighed fra kravet om gyllealarmer.
PRESSEMEDDELELSE -
Danskerne har stemt nej til at udskifte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. Det både skuffer og ærgrer Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

En lempelse af brakreglerne kan medvirke til at øge biodiversiteten i landbrugslandet. Et initiativ som landbruget bakker op om.

P-nyhedsbrev uge 48, 27-11-2015


Primærbestyrelsen har på deres møde i går torsdag dag den 26. november 2015 truffet beslutning om valgstrukturen for valg af en deltidsrepræsentant i Primærbestyrelsen samt en Forretningsorden, der fremadrettet vil regulere Deltidslandsmøderne og valg af repræsentant til Primærbestyrelsen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen vil undersøge mulighederne for etablering af investeringsfonden ”Dansk Landbrugskapital” (DLK).
PRESSEMEDDELELSE -
Dansk landbrugs- og fødevareproduktion er en del af løsningen på klimaudfordringen, lyder det fra Landbrug & Fødevarer om Klimarådets rapport.

Forslaget til en ny gødskningslov vil bemyndige ministeren til at ophæve undergødskningen i Danmark.
PRESSEMEDDELELSE -
Der er et massivt behov for at få ryddet op i det faglige grundlag og inddrage nye eksperter, inden de nye vandområdeplaner træder i kraft, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
De danske landmænd forventer større produktion og indtjening i 2016. Den aktuelle vækstpakke kan have spillet positivt ind. Investeringerne forventes dog at forblive lave i 2016.

Medlemstilfredshedsundersøgelsen for Landbrug & Fødevarer er nu afsluttet. Svarprocent er høj, og det danner grundlag for solide lokalrapporter for langt hovedparten af foreningerne. Læs mere om hvordan I kan bestille lokaludgaver af medlemstilfredshedsundersøgelsen.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har onsdag den 25. november meldt ud, at der skal gennemføres flere målinger i vandløb fra 2016. Desuden skal drænvandets indhold af kvælstof undersøges nærmere, lige som der skal forskes mere i bl.a. omsætningen af kvælstof i lavbundsjorde.

NaturErhvervstyrelsen har genoptaget samtlige sager om KO-støttetræk på to meter bræmmerne på Landbrug & Fødevarers foranledning, og de berørte landmænd har fået tilbagebetalt knap 9,5 mio. kr.

Der har som bekendt været meget stor interesse for at få del af puljen på 133 mio. kr. til staldbyggeri til kvægsektoren. Der var 584 ansøgninger. De sidste tilsagn og afslag er udsendt af NaturErhvervstyrelsen i løbet af november måned.
PRESSEMEDDELELSE -
Regeringens vækstudspil kan hjælpe med at skubbe væksten i gang uden for de større byer, siger Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Karen Hækkerup.

Torsdag den 26. november blev der afholdt Primærbestyrelsesmøde på Axelborg. Hør Martin Merrild fortælle om mødet i videoen her.

I denne uge har Landbrug & Fødevarer sendt følgende læserbrev af formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild og adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup til en striber medier landet over. Læs med her - om hvorfor vi har brug for et ja til folkeafstemningen den 3. december.

P-nyhedsbrev uge 47, 19-11-2015

PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer roser finansloven for en række tiltag, der kan bidrage til at forbedre Danmarks konkurrenceevne blandt andet på fødevareområdet.

Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer, er på det internationale ratingbureau Legal500s liste over de mest markante in-house advokater i Danmark.

Landbrug & Fødevarers Beercycling projekt på Roskilde Festivalen er nu nomineret til en European Excellence Award 2015.

Et nyt biogasanlæg i Solrød kan med restprodukter fra pektinindustrien, tang og gylle opvarme over 1.500 husstande og give elektricitet til det tredobbelte.

Aftale med China Meat Association giver håb om bedre adgang til det kinesiske marked.
PRESSEMEDDELELSE -
Danske landmænd står i kø for at få undersøgt om økologi er noget for dem. Antallet af omlægningstjek, der viser om landmænd kan skifte fra konventionel til økologisk produktion, er steget med 328 procent fra 2014 til 2015. Derfor er Landbrug & Fødevarer glade for, at miljø- og fødevareministeren nu afsætter 5 mio. kr. ekstra til sådanne tjek i 2016.

Landbrug & Fødevarer håber, at en langvarig indsats for at åbne det kinesiske marked vil bære frugt.

P-nyhedsbrev uge 46, 12-11-2015

PRESSEMEDDELELSE -
Ny rapport fra Miljø- og fødevareministeriet bekræfter, at danske landmænd har sværere arbejdsvilkår end deres kolleger. Godt at regeringen nu ser på de dårlige rammevilkår, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen viser, at især hobbysvineavlere ikke har styr på smittebeskyttelsen. Men det er et fælles ansvar for alle svineholdere.

Analyse: Stort fald i prisen på russisk naturgas kan resultere i lavere priser på kunstgødning.
PRESSEMEDDELELSE -
Effektivt internet er vigtigt for liv og udvikling i yderområderne, lyder det fra organisationen som en kommentar til aftale om boligjob-ordningen.

EU-Kommissionen har dømt ordningen med den danske PSO-afgift traktatstridig, og de danske politikere skal finde en ny løsning. Landbrug & Fødevarer opfordrer sammen med Dansk Erhverv og Dansk Energi til at finde en løsning, hvor de manglende indtægter fra PSO-afgiften hentes på finansloven.

Foodculture interviewede Lars Løkke Rasmussen: "Min regering tager det alvorligt, at dansk landbrug skal have nogle rammevilkår, der gør, at man kan producere noget mere"

Se billeder og læs om nogle af de mange udfordringer og løsningsforslag, der kom på banen, da godt firs personer deltog i debatmøde i Videbæk om ”Hvad skal vi brug landet til?”

P-nyhedsbrev uge 45, 06-11-2015

05. nov 2015
Avlscenter Vester Kjærgård i Thyregod modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2015. Ejeren Lisbeth Biltoft Hansen belønnes for at drive en bedrift, hvor der bliver lagt stor vægt på sikkerhed og socialt sammenhold.
PRESSEMEDDELELSE -
Fødevareklyngen spiller en vigtig rolle for at skabe vækst i hele Danmark. Derfor skal vilkårene for landmænd lettes, siger statsministeren.

Stor politisk opbakning til Landbrug & Fødevarer giver håb om bedre vilkår for landmændene.
PRESSEMEDDELELSE -
Som 21-årig studerende købte Bart Pelgröm egen gård med 190 køer. I dag modtog han titlen som årets unge landmand på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

Beercycling-projektet er nomineret i et meget stærkt felt til Dansk Kommunikationsforenings KomPris'15.

I brevet indskærpes det, at kommunerne har pligt til at forebygge oversvømmelser af arealerne langs vandløb, ved at sikre, at vedligeholdelsen sker i overensstemmelse med regulativerne.
PRESSEMEDDELELSE -
I en stor rundspørge blandt Landbrug & Fødevarers medlemmer peger 70 procent af de adspurgte på, at bureaukrati, kontrol og svær planlægning er det værste ved at være landmand i Danmark i dag.

P-nyhedsbrev uge 44, 30-10-2015


I lørdags den 24. oktober holdt deltidslandbruget Årsmøde. Omorganiseringen af arbejdet med deltidslandbruget i L&F fyldt mest på mødet.

Europa-Parlamentet valgte onsdag den 28. oktober at pille metan fra fordøjelsesprocesser ud af EU’s såkaldte luftpakke. For ammoniak fastholder parlamentet dog et mål om dansk 24 procents reduktion i 2020

Aktiviteterne på foodculture.dk reduceres, mens kommunikationen på de sociale medier forstærkes. Thomas Hovgaard ny redaktør på foodculture.dk
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Karen Hækkerup, roser forskningsministeren for at prioritere fødevareforskningen.

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Herunder kan du læse hele høringssvaret

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med lovforslaget, der tilbageruller gødnings- og sprøjteforbuddet på § 3 arealer, men har i høringssvaret kommenteret på manglende forhold i lovbemærkningerne.
PRESSEMEDDELELSE -
Når danske landmænd i næste uge sætter kursen mod delegeretmøde i Herning, så er det ikke bare landmandsbiler med mudder på skærmene, der vil fylde i Hernings gader. Ministerbilerne holder også i kø.

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende forslag til lov om ophævelsen af randzoneloven. Herunder kan du læse hele høringssvaret eller de væsentligste uddrag.

Landbrug & Fødevarer har arbejdet intenst for at få indarbejdet noget mere fleksibilitet i reglerne for, hvornår der skal etableres MFO-efterafgrøder.

Miljøstyrelsen har lavet en ny opgørelse over udviklingen i antallet af dyrenheder i de enkelte vandoplande fra 2007-2015. Landbrug & Fødevarer har gentagne gange kraftigt understreget, at det faglige grundlag for beregningerne af dyretryk er kritisabelt.

P-nyhedsbrev uge 43, 23-10-2015


I denne uge er der dansk erhvervsfremstød i Indonesien i forbindelse med regentparrets besøg i landet. Indonesien har et kæmpepotentiale for bl.a. landbrugs- og fødevaresektoren, fastslår Karen Hækkerup sammen med udenrigsminister Kristian Jensen og DI formand Lars Mikkelgaard-Jensen.

Landbrug & Fødevarer har i høringssvaret haft fokus på en enkel udmøntning af det kommende års investeringsstøtteordninger for kvæg og svin.

Kære formænd og bestyrelsesmedlemmer i foreningerne. Landbrug & Fødevarer gennemfører de kommende uger en stor medlemsundersøgelse, og I må meget gerne opfordre jeres medlemmer til at deltage i medlemsundersøgelsen.

Fremstillingsprisen pr. liter mælk skal sænkes med 20-40 øre. Det er et af budskaberne når formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp og direktør for SEGES, Kvæg, Gitte Grønbæk, lige nu holder regionsmøder for kvægproducenter i alle dele af landet.

Fra 2. november 2015 til den 30. november 2015 vil bedrifter med randzoner kunne søge en pulje på 61,5 mio. kr. om tilskud til investering i miljøteknologi, der reducerer pesticidforbruget eller kvælstofudledningen.

I det sidste år med mælkekvoter overskred 12 EU-lande kvoten og skal derfor betale en superafgift på tilsammen 6,1 mia. kr.

P-nyhedsbrev uge 40, 09-10-2015


Regeringen lancerer ny kampagne og opfordrer alle til at sende forslag til regelforenklinger

Rapporten konstaterer, at der er forskel på udviklingen i udlånet mellem byer og landdistrikter. Det samlede udlån er faldende i landdistrikterne og nyudlånet er lavere end i byerne.

NaturErhvervstyrelsen har netop meldt ud, at SKAT stopper med at inddrage offentlig gæld via modregning i NaturErhvervstyrelsens udbetalinger af EU-støtte til landmænd.

Danske skolebørn kommer i stigende grad på gårdbesøg, og der har indtil nu været en stigning i gårdbesøgsaktiviteterne på ikke mindre end 35% sammenlignet med året før.

Tillykke til Løkke-regeringen – der er godt på vej til at genskabe optimismen i landbruget.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer ser en række negative tendenser i verdensøkonomien og forudser derfor lavere vækst end DØR.
PRESSEMEDDELELSE -
Yderligere 22.000 hektar landbrugsjord i Danmark bliver nu økologisk. Det viser en ny opgørelse fra NaturErhvervstyrelsen. Samtidig kan 124 nye landmænd nu kalde sig økologer. En fantastisk god nyhed, mener formanden for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen.

Det er vigtigt, at vi bevarer de økologiske 2020 mål om en fordobling af det økologiske areal i Danmark, mener adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.

En massiv indsats fra alle i kvægbranchen, og i særdeleshed fra mælkeproducenterne, betyder at antallet af malkekvægsbesætninger smittede med Salmonella Dublin nu er nede på 5,3 procent. Det er det laveste antal nogensinde og betyder at kvægbranchen er tæt på målet om et salmonellafrit kvægbrug i slutningen af 2016.

Regeringen foreslår som en del af deres lovprogram en række nye initiativer på færdselsområdet. Formålet er at øge mobiliteten i trafikken. Initiativer er desuden en del af regeringens plan for vækst og udvikling i hele Danmark.

P-nyhedsbrev uge 40, 01-10-2015


Miljø- og Fødevareministeren har handlet hurtigt og givet dispensation.

På mødet i Primærbestyrelsen den 30. september 2015 besluttede bestyrelsen at lave en ny organisering af deltidsområdet i Landbrug & Fødevarer.

Miljø- og fødevareministeren vil undersøge, om hele brancher kan undvære miljøgodkendelser. Et nabotjek viser, at svenske og tyske virksomheder ofte kan udvide eller omlægge produktionen langt hurtigere end danske.

I mange år har L&F klaget over det absurde i at kræve gyllealarmer i de situationer, hvor gyllen skal løbe opad for at kommer nær en sø eller et vandløb. Nu er der endelig en ændring af bekendtgørelsen i høring.

Der findes ikke data, der giver belæg for at hævde, at forekomsten af stoffet prosulfocarb i regnvand generelt er stigende. Stoffet bruges af landmænd til at bekæmpe ukrudt i markerne.
PRESSEMEDDELELSE -
Fra Landbrug & Fødevarer lyder der ros til transportministeren for at give landbrugsmaskiner med gummibælter adgang til statsvejene på forsøgsbasis.

I denne uge har Martin Merrild, Karen Hækkerup, Primærformandskabet samt medarbejdere fra både SEGES og Landbrug & Fødevarer haft flere indlæg og været aktive i debatten på både TV, Facebook og i aviserne.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen holder ord og nu gør klar til at sløjfe planlagt forbud mod gødning på blandt andet kulturenge.

Landbrug & Fødevarer gennemfører ultimo oktober en medlemsundersøgelse blandt de knapt 25.000 aktive medlemmer af de lokale foreninger og L&F.

Martin Merrild fortæller om Primærbestyrelsesmødet onsdag den 30. september 2015 på Koldkærgaard. Der var mange punkter på dagsordenen, og der blev truffet beslutning om en ny organisering af deltidsområdet i Landbrug & Fødevarer .
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer roser regeringen for et finanslovsforslag, der skal lette det daglige arbejde for virksomhederne.
PRESSEMEDDELELSE -
Udflytningen af statslige arbejdspladser vil forbedre mulighederne for vækst uden for de større byer, mener Landbrug & Fødevarer.

Både miljø og vækst forbedres, hvis der bliver afsat 150 millioner kroner til at gennemføre målrettede indsatser for et bedre vandmiljø, som der lægges op til i finanslovsforslaget. Det vurderer SEGES, der arbejder med at udvikle nye virkemidler til at forbedre vandmiljøet.

Det er i dag, torsdag den 1. oktober, at du skal huske at tilmelde dig Kongres for Svineproducenter, hvis du vil undgå at betale et tilmeldingsgebyr på 150, - kr.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 40, 28-09-2015


Miljø- og fødevareministeren følger op på løfte og fjerner kritiseret forbud mod gødskning og sprøjtning af blandt andet kulturenge.

P-nyhedsbrev uge 39, 25-09-2015

20. sep 2015
Fødevareminister Eva Kjer Hansen deltog ved Åbent Landbrug, som hun mener er er vigtig begivenhed, der giver danskerne en god indsigt i, hvordan et moderne landbrug fungerer.

Færdselsgruppen giver tilskud til bremsetest, når de kører kampagne i uge 40

NaturErhvervstyrelsen har justeret efterafgrødekontrollen som følge af dem udskudte frist for etablering af efterafgrøder.

På tirsdagens Landsformandsmøde i Horsens – den 22. september 2015 – præsenterede advokat Håkun Djurhuus sin status på udvalgte verserende retssager, som Landbrug & Fødevarer håndterer.

Vi kan allerede nu se de første positive effekter af landbrugspakken, nemlig at der er tale om en markant fremgang i proteinindholdet i årets kornhøst, skriver Lars Hvidtfeldt.

Landbrug & Fødevarer ser potentiale i flerårige græsser men maner også til besindighed

Viceformand Lone Andersen skal repræsentere Landbrug & Fødevarer i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond. Det udvalget skal rådgive Naturfondens bestyrelse vedr. fondens aktiviteter.

Den økologiske mælkeproducent Esben Lauridsen har i to år ikke aflivet nogen af sine Jersey-tyrekalve. Han har succes med at bruge kønssorteret sæd og gøre brug af krydsningskalve i sin produktion. De to teknikker kan betyde, at landbruget på sigt ikke behøver at aflive Jersey-tyrekalve, mener L&F-formand.
PRESSEMEDDELELSE -
Miljø- og fødevareministerens forslag om en ændring af gødskningsloven høster ros hos Landbrug & Fødevarer. Det er helt afgørende, at vores planter får den næring, de har brug for, siger viceformand Lars Hvidtfeldt.

Tirsdag den 27. oktober 2015 holder Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer årsmøde på Axelborg.
PRESSEMEDDELELSE -
Søndagens Åbent Landbrug, hvor gårde over hele landet åbnede dørene for danskerne, blev et kæmpe tilløbsstykke med 117.456 besøgende.
PRESSEMEDDELELSE -
Siden 2013 har danske svineproducenter skruet væsentligt ned for forbruget af præparatet tetracyklin. Også det generelle antibiotikaforbrug er faldet.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, er valgt som præsident for de europæiske landmænd.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 39, 24-09-2015

PRESSEMEDDELELSE -
Miljø- og fødevareministerens forslag om en ændring af gødskningsloven høster ros hos Landbrug & Fødevarer. Det er helt afgørende, at vores planter får den næring, de har brug for, siger viceformand Lars Hvidtfeldt.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 38, 18-09-2015

PRESSEMEDDELELSE - 18. sep 2015
Det er glædeligt, at regeringen holder løfte og gør klar til et farvel til randzonerne, som har været håbløse fra første færd, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 38, 18-09-2015


De danske kommuner bruger tocifrede millionbeløb på at bekæmpe Bjørnekloen. Mange millioner kunne måske spares ved at lade græssende køer holde bestanden nede. De er nemlig meget effektive bjørneklosbekæmpere, viser det sig.

Landbrug & Fødevarer er generelt skuffet over Kommissionens konkretisering af den krisepakke, der blev lanceret sidste uge – selv om der er positive elementer.L&F har påpeget overfor NaturErhvervstyrelsen, at det er vigtigt at der automatisk indarbejdes mere fleksibilitet i de frister der gælder for de krav der skal opfyldes for at modtage landbrugsstøtte, så de er lettere og hurtigere at justere i tilfælde hvor fristerne giver problemer.

Landbrug & Fødevarer er glade for, at NaturErhverv har lyttet og fundet en løsning for landmænd, der ikke kunne nå at slå græsmarker inden 15. september. De kan frem til 6. oktober søge dispensation.

Energi-, forsynings-og klimaminister Lars Christian Lilleholt fortjener ros for at ville ændre Danmarks forpligtelse til at reducere udledningen af klimagasser fra 40 pct. til 37,5 pct. Det skriver Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer, og Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF, i Berlingske.

Landbrug & Fødevarer varetager hver dag mange forskellige politiske interesser for det samlede landbrugs- og fødevareerhverv. Axelborg kæmper sammen med de lokale foreninger med både lokale, nationale og europæiske anliggender og rammevilkår til gavn for de danske landmænd og fødevareindustrien i Danmark.

I denne uge har Åbent Landbrug været massivt omtalt i flere af de regionale medier - det er dejligt at opleve hvordan mediernes interesse for Åbent Landbrug er steget år for år. Martin Merrild og Karen Hækkerup med flere har også haft flere gode indlæg og været aktive i debatten både i aviserne og på Facebook.

Det tjener alle bedst, at Europas landmænd taler med en fælles stemme. Hvis jeg om kort tid bliver ny præsident for COPA, vil det blive en af mine hovedopgaver.

Martin Merrild og Karen Hækkerup svarer på kritik fra Kjeld Hansen om landbruget imagekampagne

Tilbagebetaling på betydeligt millionbeløb i sagerne vedrørende to meter-bræmmekravet (KO-krav 1.16) er sket tidligere end forventet. Landbrug & Fødevarer glæder sig over, hvordan vores indsats nu er kommet så mange landmænd til gode.

Siden samrådet i folketinget i forrige uge, har Landbrug & Fødevarer og særligt Lars Hvidtfeldt været udsat for hårde og usaglige anklager i forbindelse med fremkomsten af randzonerne i den danske miljøpolitik. Landbrug & Fødevarer har her, som en service til alle formænd og bestyrelsesmedlemmer i de lokale foreninger, lavet et samlet overblik over forløbet og historikken om randzonernes fødsel.
PRESSEMEDDELELSE -
Vil du give dine børn en oplevelse, der ikke findes i en app store? Så kom på landet på søndag den 20. september kl. 10-16, når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug. Landmænd over hele landet tager imod børn og voksne, der gerne vil vide mere om, hvor maden kommer fra.
PRESSEMEDDELELSE -
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder en hovedrengøring af miljø- og fødevarelovgivningen, hvor målet er færre love og regler for landmænd og virksomheder. Det er gode nyheder for den danske fødevareklynge, mener Landbrug & Fødevarer.

Der er lagt op til en række vandløbsindsatser i 1. generation af vandplaner. Med aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014, blev det besluttet, at virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse skulle udgå af vandplanerne.

P-nyhedsbrev uge 37, 11-09-2015

PRESSEMEDDELELSE - 11. sep 2015
Lave priser betyder, at danske landmænd har svært ved at tjene penge. Derfor er der hårdt brug for politisk handling, mener L&F.

I DR 1 programmet Bag Borgen - sendt den 7. september - om indtjeningskrisen i landbruget fremlagde Ida Auken en påstand om, at den reduktionen af ammoniak på 24 % som landbruget skal leve op til, er baseret på tal fra landbruget selv. Derfor har Flemming Nør-Pedersen bedt Ida Auken om at lægge dokumentationen for påstanden frem.

Lave priser betyder, at danske landmænd har svært ved at tjene penge. Derfor er der hårdt brug for politisk handling, mener L&F.

Supermarkedskæden Rema 1000 oplever, at deres kunder gerne vil betale mere for mælken. I næste uge lancerer supermarkedskæden Dagrofa sit tiltag for at støtte landmændene med et særligt 'Vælg dansk'-mærke.

I sidste weekends udgave af Effektivt Landbrug blev der langet kraftigt ud efter såvel Landbrug & Fødevarer som Lars Hvidtfeldt, som blev beskyldt for at pynte sig med lånte fjer, når det handler om, hvem der skal have æren for, at vi forhåbentlig snart kan vinke farvel til randzonerne. I Landbrug & Fødevarer mener vi fortsat, at de lokale foreningerne i samarbejde med Landbrug & Fødevarer kan tage en stor del af æren for, at man politisk omsider er klar til at sige farvel til randzonerne.

Lige siden der i staten for første gang blev talt om udlægning af randzoner, har landbrugets tidligere organisationer og i særdeleshed Landbrug & Fødevarer - siden dannelsen i 2010 - tilkendegivet meget væsentlige og bekymrende kritikpunkter af hele ideen med randzoner.

I denne uge har Martin Merrild, Karen Hækkerup og Primærformandskabet haft flere indlæg og været aktive i debatten på både TV, Facebook og i aviserne.
PRESSEMEDDELELSE -
Lave priser betyder, at danske landmænd har svært ved at tjene penge. Derfor er der hårdt brug for politisk handling, mener L&F.

Mandag offentliggjorde EU Kommissionen deres forslag til en støttepakke til krisen i Landbruget. Desværre er der ikke meget at hente i pakken for de danske landmænd.

Landbrug & Fødevarer sendte i sidste uge en anmodning til NaturErhvervstyrelsen om at finde en løsning for de landmænd, der på grund af vejret har problemer med at få slået brak- eller græsarealer inden fristen den 15. september.
PRESSEMEDDELELSE -
Der er rosende ord og gode karakterer til årets Madskoler. Børnene har både haft en sjov oplevelse og er begyndt at lave mere mad hjemme, viser forældreevalueringerne.

Ny rapport fra GEUS viser, at selv en fordobling af vandindvindingen ikke medfører en overordnet negativ påvirkning af tilstanden for fisk og smådyr i vandløbene i langt de fleste oplande. L&F mener, at kommunerne på den baggrund straks skal give nye og større vandingstilladelser uden yderligere beregninger.

P-nyhedsbrev uge 36, 03-09-2015


Hvor franske landmænd i øjeblikket brænder dæk af og laver afspærringer, bruger danske landmænd langt mere dialogbaserede metoder. Forskellene ligger i historien, vurderer iagttagere og eksperter.
PRESSEMEDDELELSE -
Høje omkostninger og stramme miljøkrav betyder, at danske landmænd må konkurrere med en hånd bundet på ryggen, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, i en kommentar til Landbrugsbarometeret fra Københavns Universitet.

Den nye miljø- og fødevareminister har netop været på sit første åbne samråd på Christiansborg. Her skulle hun redegøre for regeringens beslutning om blandt andet at afskaffe kravet om randzoner.

Landbrug & Fødevarer har på baggrund af flere henvendelser om lange sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet, drøftet situationen med formanden for klagenævnet. Resultatet af denne drøftelse betyder nu, at der pr 1. september er sket en opprioritering af ressourcerne i klagenævnet. Inden udgangen af året skulle puklen af sager være færdigbehandlet og herefter skulle sagsbehandlingstiderne igen kunne blive overholdt.

Landbrug & Fødevarer har arbejdet intenst for at sikre, at landmænd i Danmark udelukkende trækkes i landbrugsstøtten, hvor EU-reglerne kræver det. Senest er KO-kravet om udbringningsmetode for husdyrgødning blevet justeret på Landbrug & Fødevares opfordring.

Forhenværende medlem af Folketinget og miljø-, landbrugs- og fødevareordfører, Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti, starter 1. oktober hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Den Magiske Gris tager sammen med Dansk Kylling og Danske Æg på Food Festival i Aarhus i weekenden.

I denne uge har Martin Merrild, Karen Hækkerup og Primærformandskabet haft flere indlæg og været aktive i debatten på både TV, Facebook og i aviserne.

Landbrug & Fødevarer har haft møder med en række ministre i den nye regering i de seneste uger og forud for det ekstraordinære ministerrådsmøde i Bruxelles den 7. september, har Martin Merrild ligeledes orienteret Eva Kjer Hansen, om Landbrug & Fødevareres ønsker til fælles europæiske løsninger.

Kvægbranchen er nu så langt med at bruge kønssorteret sæd og krydse kvægracer, at antallet af aflivede jerseytyrekalve kan halveres inden for en overskuelig fremtid.

Mandag var der indkaldt til krisemøde i LandboSyd, hvor Martin Merrild talte om den aktuelle indtjeningskrise i landbruget og fremtiden for erhvervet. Selvom medlemsmødet lå midt i høsten var der mødt godt og vel 200 landmænd op, som fik nyt om den politiske situation og mulighed for at stille spørgsmål i debatten.

Hjælp gerne med at sprede det glade budskab om Åbent Landbrug og datoen i dit netværk, så rigtig mange får sat datoen i kalenderen.

P-nyhedsbrev uge 35, 27-08-2015

PRESSEMEDDELELSE -
Regeringen afsætter cirka 392 mio. kr. til nye stalde. Det kan sikre ca. 1500 danske job og øge eksporten med 1,5 mia. kr., vurderer Landbrug & Fødevarer.

Den meget alvorlige markedssituation for især mejeriprodukter og svinekød får nu Landbrug & Fødevarer til at skrive til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen med en række forslag til at afbøde virkningerne af krisen. Den konkrete anledning til brevet er, at EUs landbrugsministre skal mødes til et ekstraordinært møde den 7. september for at drøfte krisen.

Under overskriften ”Danmark har brug for landmændene” var Karen Hækkerup i lørdags i Berlingske med Indspark om landbrugets betydning for Danmark. Del gerne Karen Hækkerups klumme med jeres medlemmer, enten på hjemmesider, medlemsblad eller andre relevante kanaler.


Rusland vil være selvforsynende, og den virkelighed må vi vænne os til. Eksporten til Rusland bliver derfor aldrig, som vi kendte den før krisen – selv hvis det lykkes at ophæve importforbuddet, siger dansk ambassadør.

Martin Merrild opfordrer til, at man trods de nuværende kæmpeproblemer som alt for mange af Danmarks landmænd står i, husker på at der gemmer sig et menneske, en familie og en masse bekymringer bag hver enkelt landmandsfamilie. Indlæg bragt i Jydske Vestkysten.

Forhenværende medlem af Folketinget og miljø-, landbrugs- og fødevareordfører, Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti, starter 1. oktober hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

NaturErhvervstyrelsen meldte den 21. august ud, at der er truffet beslutning om fordeling af landdistriktsprogrammet for 2016.

Pr. 20. august 2015 er medlemstallet for 2015/16 for primærsiden i Landbrug og Fødevarer gjort op. Der har siden 2014 været en medlemstilbagegang på 4,7 procent, hvilket er lidt over den forventede strukturelle tilbagegang på 3 procent. Landbrug & Fødevarer igangsætter nu projekt "Stærk Lokalforening", for at øge videndeling foreningerne imellem i forhold til at fastholde og rekruttere nye medlemmer.
PRESSEMEDDELELSE -
Efter pres fra Landbrug & Fødevarer rykkes fristen for, hvornår danske landmænd må så deres efterafgrøder i år.

Primærbestyrelsen afholdt i går onsdag den 26. august 2015 bestyrelsesmøde på Axelborg, med den alvorlige økonomiske krise i landbruget som det væsentligste omdrejningspunkt.

I den forgangne uge har primærbestyrelsen og direktionen taget aktivt del i debatten i forskellige aviser

Hvad laver en landmand egentlig? Vi er blevet ringet op af radioprogrammet ”Pressen på P3”, der i næste uge gerne vil sætte fokus på, hvad landmænd egentlig laver - fra I står op, til I går i seng.

I morgen udkommer tre analyser fra SEGES der gennemgår produktionsøkonomien i 2014 inden for de tre driftsgrene, svin, kvæg og plante.

Mandag præsenterede finansminister Claus Hjorth Frederiksen regeringens såkaldte kasseeftersyn, samt en økonomisk redegørelse. Det overordnede budskab var, at der var pæn vækst i økonomien, men svækkede offentlige finanser

Landbrug & Fødevarer lancerer nu projektet Stærk Lokalforening - et tilbud om indsats til stærkere forening og styrkede relationer til medlemmer og kunder.

P-nyhedsbrev uge 34, 20-08-2015


I efteråret gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, hvor de vil kigge både besætningsejere og dyrlæger over skulderen, for at se om flokbehandling sker korrekt og efter reglerne.

NaturErhvervstyrelsen er i fuld gang med sagsbehandlingen af ansøgningerne til moderniseringsordningen for kvæg. Da der har været en meget stor interesse for ordningen, er der behov for at prioritere ansøgningerne i forhold til nutidsværdiberegningen.

I et læserbrev i fem regionale aviser i denne uge langer Holger Ø. Mortensen og Ole Bach ud efter danske landmænds brug af Roundup på markerne. Desværre er der, som så ofte før, ikke styr på fakta i argumenterne. Læs Jens Gammelgaard, formand i Landboforening Odder-Skanderborg og Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & fødevarer, svar på kritikken sendt til de fem regionale aviser i området.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer roser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen for at gøre det klart, hvornår danske regler er mere vidtrækkende end EU’s krav.

Tirsdag var der indkaldt til krisemøde i Aulum, hvor Martin Merrild talte om den aktuelle indtjeningskrise i landbruget for flere end 200 landmænd.

P-nyhedsbrev uge 33, 13-08-2015


Økonomien i landbruget er under pres, og der bliver hver dag arbejdet benhårdt for at sikre bedre rammevilkår for danske landmænd. Samtidig er der fra L&F stort fokus på, at åbne og vedligeholde de vigtige markeder i udlandet.

Udledning af CO2 ved produktion af raps i Danmark er langt mindre end tidligere beregnet. Efter en ihærdig indsats fra blandt andre Landbrug & Fødevarer har EU nu accepteret nye værdier for den danske raps.

Når pesticider anvendes korrekt, udgør de ikke noget problem for grundvandet. Det bekræfter den nyeste forskning fra bl.a. Københavns Universitet. I Landbrug & Fødevarer sætter vi pris på, at Danmark har et effektivt godkendelsessystem, når det handler om pesticider.

SEGES og Landbrug & Fødevarer har anmodet om dispensation for fristen for etablering af pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.

Gødningsbekendtgørelsen, der bl.a. fastsætter reduktionen af kvælstofnormerne, var i offentlig høring i juli måned. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. reduktionsprocenten for kvælstofnormerne, der nu er opjusteret til 20,24 pct.

Dette års høst tegner til at blive omtrent som sidste års - i gennemsnit. Vinterbyg giver større udbytte end i 2014, mens majsen har manglet varme, vurderer SEGES.

Den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besluttede i juli, at tilføre moderniseringsordningen af kvægstalde yderligere 33 mio. kr. i 2015. Der vil derfor i år i alt være 133 mio. kr. til modernisering af kvægstalde.

Lave mælkepriser, der ifølge nye tal fra FAO har været faldende siden starten af 2014, betyder underskud hos de danske mælkeproducenter. Trods den historisk dystre situation tror eksperter på fremtiden for dansk mælkeproduktion.

Landbrug & Fødevarer gennemfører i efteråret en større medlemsundersøgelse blandt medlemmerne af de lokale foreninger

NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, at en regelafklaring fra EU betyder, at MFO-efterafgrøder kan flyttes til andre marker – også selvom disse ikke er angivet som MFO-arealer i fællesskemaet.

Miljø- og Fødevareministeriet har åbnet en ny portal, hvor man kan finde alle afgørelser, som træffes af Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljø- og fødevareministeren har i dag givet danske landmænd mulighed for at søge dispensation til at udsætte såningen af efterafgrøder.

NaturErhvervstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at det er sidste chance for at søge om udbetaling til projekter, der er finansieret under Landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Mens størstedelen af gæsterne på årets Smukfest i Skanderborg tilbringer nætterne i telte, kan 30 gæster lægge sig til at sove i svinehytter.

En række tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet blev udskudt på grund af valget i juni.

Midt i juli lancerede Færdselsgruppen, som Landbrug & Fødevarer er medlem af, anden del af deres trafikkampagne. Første del kom i foråret og var animationsfilmen ”At kende hinanden er vejen frem”.

P-nyhedsbrev uge 26, 26-06-2015


I tirsdags var der frist for indlevering af høringssvar til Naturstyrelsen på vandområdeplanerne. Over 7000 høringssvar er langt flere end forventet og samtidig et stærkt signal om udfordringerne med vandområdeplanerne. Det stærke signal er skabt i et tæt samarbejde mellem den enkelte landmand, den lokale forening og Landbrug & Fødevarer. Tak for indsatsen!

Deltagerne på årets Roskilde Festival kan lette deres nødtørft og samtidig deltage i et bæredygtighedsprojekt: Deres urin indsamles og genbruges til gødning.

Oplever man skader som følge af publikums adgang til skove eller det åbne land kan der være mulighed for erstatning fra miljøministeriet. Der er dog kun ganske få anmeldelser af skader i det åbne land selvom ordningen også dækker omkostninger som følge af hærværk eller tyveri uden for skoven.

EU-Kommissionen har igangsat et såkaldt Fitness Check af EU’s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv. Som en del af dette er der i gangsat en offentlig høring vedr. direktivernes implementering. Landbrug & Fødevarer opfordrer medlemsforeninger og virksomheder til at deltage i høringen for at få sat fokus på direktivernes store og alvorlige konsekvenser for landbrugs- og fødevareerhvervet.

Landbrug & Fødevarer følger sammen med SEGES vækstsæsonen og håndteringen af den fysiske kontrol tæt. Senest har SEGES bedt NaturErhvervstyrelsen om udskydelse af fristen for etablering af græsudlæg i majs.

Opgør med lovsjusk og dårlig lovgivning fortsætter. Landbrug & Fødevarer anerkender Bæredygtigt Landbrugs indsats for at slippe af med de danske gødningsnormer.

Landbrug & Fødevarer har netop afleveret kritisk høringssvar om vandområdeplanerne, der peger på en lang række fejl og mangler.

Der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer de nye § 3-data de har fået fra NaturErhvervstyrelsen, og om de oplyser lodsejerne om ændringer. Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer foreningerne til at gå i dialog med kommunen om håndtering og kommunikation til lodsejerne.

Landmændene står i kø til at pleje den danske natur, men mange får afslag på tilskud.

Så har klokken ringet ud fra det skoleårs sidste lektion. 19.129 elever og deres lærere har brugt en skoledag på landet hos en af de mange gæve landmænd, der åbner deres stald for besøg.

Fra medlemsforhold og koncernkommunikation i Landbrug & Fødevarer ønskes alle en god sommer. Næste ordinære udgave af P-nyhedsbrevet kommer igen primo august.

P-nyhedsbrev uge 25, 18-06-2015


Som et led i Landbrug & Fødevarers arbejde med ejer- og generationsskifteudfordringen har L&F lavet publikationen ”Ny kræfter i dansk landbrug”

Der er kommet en bred forståelse af, at landbrugsproduktion er en del af Danmarks fremtid. Derfor er det helt nødvendigt, at der er flere dygtige og energiske unge, som både kan og vil tage en landmanduddannelse og gå ind i erhvervet.

Danske landmænd indsamler på årets Roskilde Festival pis, som skal gøde sjællandske maltbygmarker med henblik på fremtidig ølproduktion.

Folkemødet 2015 - Danmarks 4 største erhverv var samlet til en quiz om, hvem der er størst og fylder mest på en række parametre. Se hvem der vandt på viden.

Folkemødet 2015 - Forbrugerne prioriterer dyrevelfærd højt, men det afspejler sig ikke altid, når der skal købes ind. Løgismose savner fokus på kvalitet, frem for økologi, mens Landbrug & Fødevarer fremhæver, at større efterspørgsel vil få flere landmænd til at omlægge.

Folkemødet 2015 - Hvordan kan Danmark mindske madspild og bringe overskudsfødevarer til socialt udsatte? Hør miljøminister Kirsten Brosbøl og Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance give deres bud.

Sporenes dag, søndag den 14. juni, blev også fejret under Folkemødet på Bornholm. Her havde Landbrug & Fødevarer inviteret til at gå ’Sporet ved Folkemødet’.

P-nyhedsbrev uge 24, 13-06-2015


Folkemøde 2015 – Glemmer pressen, at det danske landbrug også bærer på en række positive historier? Medierne skal være bedre til konstruktiv journalistik, lød det fra en tilskuer til debatten.

Landbrug & Fødevarer er markant tilstede på årets Folkemøde på Bornholm. Og det giver god mening, siger formand Martin Merrild i dette video-nyhedsbrev fra solskinsøen.

FOLKEMØDE 2015 - Vi skal have flere offentlige måltider for at forbedre folkesundheden, hvis det står til madaktivist Signe Wenneberg. Helt hen i vejret, mener Saxobankdirektør Lars Seier Christensen.
PRESSEMEDDELELSE -
Halvdelen af den danske befolkning mener, at cannabis bør være et dansk forretningsområde. Cannabis kan blive til en betydelig industri som i USA, og danske landmænd er klar til at producere den omdiskuterede plante.

Natur- og Miljøklagenævnet giver L&F delvist medhold i klage over Naturstyrelsens arbejde med vandplanerne. Retssag om vandplanerne kører uhindret videre.

Landbrug & Fødevarer hjalp torsdag under Folkemødet undervisningsminister Christine Antorini med at sammensætte den optimale madpakke.

Meningsmålingerne beretter om dødt løb mellem rød og blå blok, valget tegner derfor til at blive en gyser. Husk derfor at bruge den sidste uge af valgkampen til at få skabt alliancer, sat et aftryk og ikke mindst bland jer i debatterne.

P-nyhedsbrev uge 23, 04-06-2015


Landbrug & Fødevarer fortsætter stærkt fokus på Folkemødet - den 11. til 14. juni - i Allinge i næste uge på trods af valgkampen. Tjek programmet og meget mere omkring Landbrug & Fødevareres engagement ved folkemødet.

Lige nu har 22 danske kommuner risikostyringsplaner i høring. Disse kan potentielt få stor indgribende betydning for lodsejerne. Det er derfor vigtigt, at foreningerne er opmærksomme på dem og deres høringsfrist.

Den 23. juni er sidste frist for at indgive høringssvar til vandområdeplanerne. Ved dine medlemmer det?

P-nyhedsbrev uge 22, 29-05-2015


Efter lang ventetid er den nye anmeldeordning for ”fulde stalde” endelig kommet. Den gælder for husdyrbrug, der ikke har en miljøgodkendelse efter husdyrloven.

Landbrug & Fødevarer håber på flere arbejdspladser uden for de store byer, i produktions-Danmark. Adm. direktør Karen Hækkerup ser derfor gerne, at fødevareklyngens rammevilkår bliver et emne i valgkampen.

Den danske fødevareklynge viser den bæredygtige vej til bedst mulig ressourceudnyttelse i produktionen. Ny publikation præsenterer erfaringer fra en række store danske virksomheder.

Efter pres fra Landbrug & Fødevarer har NaturErhvervstyrelsen besluttet fremadrettet at ændre kurs i en række sager under Landdistriktsprogrammet. Ny kurs fra NaturErhvervstyrelsen fra 1.juni om slutudbetaling af projektstøtte.

Danmark opnåede i de første tre måneder af 2015 en samlet vækst i bruttonationalproduktet på 0,4 pct. Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Thomas Søby kalder dagens tal for skuffende. Han minder om, at Danmark fortsat har et efterslæb efter krisen, som skal indhentes gennem Danmarks evne til at gribe det globale opsving.

Nu er valget til Folketinget endeligt udskrevet – valget bliver afholdt torsdag den 18. juni - og vi kan efter en lang periode med valgkampslignende tilstande i dansk politik få en afklaring af den politiske sammensætning i Folketinget.

P-nyhedsbrev uge 21, 22-05-2015


Tirsdag d. 19. maj sendte Landbrug & Fødevarer et brev ud til de af landets kommuner, som kan blive ramt hårdt, hvis den samlede kvælstofreduktionsbehov for kystvandene i Vandområdeplanerne lægges som yderligere kvælstofreduktioner på landbruget.

Der er historisk stort fokus på dyrevelfærd i fødevareerhvervet. Især de seneste år har tendensen været, at detailhandlen og producenterne ikke længere vil fremstå som dem, der plager dyrene. Mere plads, lavere medicinforbrug og længere tid hos moderen - det er nogle af respondenternes ønsker til dyrevelfærd.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer ser frem til mere åbenhed og gennemsigtighed omkring, hvordan EU-regler bliver til, sådan som EU-Kommissionen varslede på et pressemøde i dag.

NaturErhvervstyrelsen indfører fra i år ny regel om landmænds skiltning med EU-tilskud

Lars Hvidtfeldt holdt den 20. maj oplæg ved Verdensudstillingen EXPO i Milano. Lars talte om verdens stigende fødevarebehov, og hvilke løsninger og erfaringer de danske landmænd har med mere produktion med mindre belastning.

Samlet set eksporterede den danske fødevareklynge for 151 mia. kr. i 2014. Det var 4,7 mia. kr. lavere end året før, men trods faldet står klyngen fortsat for 25 pct. af den samlede danske vareeksport. Det fremgår af Udenrigshandel 2010-2014.

Tiden nærmer sig, hvor der skal indgives høringssvar til vandområdeplanerne – høringsfristen er 23. juni. Landbrug & Fødevarer vil i dag lægge et omfangsrigt udkast til det nationale høringssvar på L&Fs hjemmeside under Vandområdeplaner


Miljøstyrelsen har offentliggjort deres statistik over kommunernes sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser af husdyrbrug i 2014. Gennemsnittet for en §11 eller §12 godkendelse er nu nede på 6,6 måneder mod 7,9 i 2013 og 10,1 mdr. i 2012.

Hos familien Lundager på Vestfyn er der langt til nærmeste busstop, nærmeste skole og måske også nærmeste sendemast. I hvert fald tager det op til 15 minutter at overføre penge via MobilePay. Det fik landdistriktsminister Carsten Hansen (S) syn for, da han i maj besøgte familien, der driver et deltidslandbrug.

Landbrug & Fødevarer afsendte mandag høringssvar til NaturErhvervstyrelsen om bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner. Tilskudsordningen med 61,5 mio. kr. ventes at være åben fra den 1. juni 2015 til 1. juli 2015.

Landbrugets indkomster dykker i år, og både svine- og mælkeproducenter har udsigt til underskud. Der forventes lidt højere indkomst næste år i takt med svagt stigende priser.
PRESSEMEDDELELSE -
Det tyske marked er den største aftager varer fra den danske fødevareklynge. Sidste år eksporterede fødevareklyngen mere til Tyskland end til BRIK-landene, og eksporten ser ud til at stige.

P-nyhedsbrev uge 20, 13-05-2015


Landbrug & Fødevarer har presset hårdt på for at sikre, at et fremtidigt KO-krav vedrørende to-meter bræmmerne alene omfatter et forbud mod at gøde i bræmmerne. En sådan implementering kræves af EU, og er på linje med kravene i vores nabolande.
PRESSEMEDDELELSE -
Den danske fødevareproduktion skal løbende udvikles, hvis vil skal bevare vores plads i førerfeltet. Derfor regeringens udspil om investeringer og iværksætteri positivt, mener Landbrug & Fødevarer.

Mandag d. 11. maj afgav Landbrug & Fødevarer høringsvar til udkast til bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag. Bekendtgørelsen dækker delvist den tidligere ”gødskningsbekendtgørelse”.

Landbrug & Fødevarer mener, at forslaget indeholder de rigtige ord – men levering af resultater er usikker

Dansk Biomasseforum afholder møde på Axelborg den 17. juni. Landbrug & Fødevarer vil gerne invitere dig og alle andre interesserede medlemmer til dette møde - deltagelsen er gratis.

Den danske eksport steg voldsomt i marts. Cheføkonom Thomas Søby glæder sig over fremgang, men minder om, at de nuværende gunstige vilkår ikke må blive en sovepude. Han nævner afgifter og smartere regulering som to helt konkrete steder, hvor de danske virksomheders konkurrenceevne kan forbedres.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarers principielle retssag om randzoner kører videre for fuld styrke.

Snakken om MRSA har skabt panik i dele af landet, men heksejagten på svineproducenter er ikke rimelig. Vi må have de rette proportioner ind i debatten. Indlæg af Martin Merrild og Karen Hækkerup i Politiken.

Færdselsgruppen – som består af Landbrug & Fødevarer sammen med Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Maskinhandlerforening og Dansk AgroIndustri – havde mandag den 11. maj inviteret Transportminister Magnus Heunicke (S) ud og se på bæltekøretøjer og gyllevogne.

De økonomiske konsekvenser af vandområdeplanerne er nu tilgængelige i værktøjskassen med info om vandområdeplanerne på lf.dk

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 20, 11-05-2015


Byretten i Holstebro har i dag frifundet to landmænd, der var tiltalt for at overtræde randzoneloven ved i efteråret 2012 og foråret 2013 at have tilsået arealer, som er omfattet af loven. Sagen er ikke en del af Landbrug & Fødevarers principielle retssag om randzoneloven. Landbrug & Fødevarers principielle retssag om randzoner kører videre for fuld styrke.

P-nyhedsbrev uge 19, 07-05-2015


Vi skal se at få rullet den røde løber ud og få de arbejdsivrige og kompetente indvandrere i arbejdstøjet, så de ikke vælger andre lande på deres vej. Debatindlæg i Jyllands-Posten af Martin Merrild, formand for L&F, og Thomas Søby, cheføkonom i L&F

Arla og Landbrug & Fødevarer havde tirsdag d. 28. april 17 embedsmænd fra Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet med på besætningsbesøg.

Det er forventning om, at den europæiske mælkeproduktion vil stige efter mælkekvoternes ophør 1. april, men der er stor usikkerhede om hvor stor stigningen bliver. I Danmark kan produktionen dog sagtens stige med 5 pct. i år.
PRESSEMEDDELELSE -
Det er helt nødvendigt at sikre nye investeringer og generationsskifter i landbruget, hvis fødevareerhvervet fortsat skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.
PRESSEMEDDELELSE -
Med en række tiltag rettet mod landdistrikterne har regeringen åbnet døren for, at yderområderne kan få del i væksten, mener Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har vundet en principsag om manglende hjemmel til at forlange overdækning af en mødding med daglig tilførsel.

Regeringen er i dag nået til enighed med Landbrug & Fødevarer, Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet om en fælles indsats, der skal styrke udviklingen i landbruget.

Fødevareminister Dan Jørgensen var den 27.-28. april vært for en international konference om dyrevelfærd hos svin.

Ny bred aftale om effektivisering af vandsektoren vil give virksomhederne både besparelser og bedre mulighed for at klage.

Vi har suppleret valgpakken på lf.dk med nye materialer. Der er spændende læsning i notatet om Damvad-rapporten; Landbruget sikre vækst - Fødevareklyngens og landbrugets betydning for jobskabelse. Nye kandidater – Søren Gade er opstillet i Nordjylland storkreds. Inspiration til alliancer. VKO-pakken – Kronik af de tre partiledere fra V, K og O.

I det daglige har landmænd og virksomheder ofte svært ved at finde hoved og hale i det virvar af regler, der udgår fra myndighederne. Alt for ofte er reglerne formuleret af embedsmænd uden inddragelse af de folkevalgte på Christiansborg. Indlæg af Jacob Jensen (V) og Flemming Nør-Pedersen, L&F.

Onsdag d. 6. maj blev der afholdt samråd om økologernes undtagelse fra forbuddet mod at gødske på § 3-beskyttede arealer samt minihøring om registrering af § 3-arealer og biodiversitet.
PRESSEMEDDELELSE -
Nu skal det tydeligt fremgå, hvad konsekvenserne er, når Danmark vælger at overimplementere EU-regler. Det vil få betydning for både vækst, beskæftigelse og den danske konkurrenceevne, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer er klar til at samarbejde med regeringen om lettelse af punktafgifter og ser frem til forbedringer for virksomhederne.

Vi vil meget gerne sige mange tak til alle de foreningerne, der har været med til at afholde de 4 stormøder om vandområdeplanerne rundt om i landet.

Hvis politikerne ændrer planloven, så produktionsvirksomheder får lov flytte på landet, kan det skabe mere liv i yderområderne. Indlæg af Niels Pedersen Qvist og Lars Hvidtfeldt.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 19, 04-05-2015


Der er indgået en fælles forståelse om en finansieringspakke for dansk landbrug mellem regeringen, Finansrådet, Realkreditforeningen og Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 18, 30-04-2015

PRESSEMEDDELELSE -
Regeringens vandområdeplaner kan få vidtrækkende konsekvenser for samfundsøkonomien.
PRESSEMEDDELELSE -
Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer roser regeringen for at ville flytte den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne og i stedet samle den i større enheder.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at dansk økonomi er inde i en rigtig positiv udvikling med flere i job. Cheføkonom Thomas Søby advarer om udsigten til mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.

Forskere fra Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, har udviklet en opgørelsesmetode, som sætter håndgribelige tal på effektiviteten i et lands landbrugssektor og dets forbrug. Resultaterne af metoden, som gør brug af allerede tilgængelig data, illustrerer, at dansk landbrug bliver mere og mere ressourceeffektiv.

Lov om ændring af dyreværnsordningen blev vedtaget i Folketinget den 21. april 2015. Alle partier undtagen Liberal Alliance stemte for lovforslaget

Ifølge en bekendtgørelse, der netop er kommet i høring, er honningurt tilføjet som efterafgrøde. Samtid er der regulering af udsåningstidspunkter.

Den 29. og 30. april er fødevareministeren vært for en international konference, der skal munde ud i konkrete forslag til velfærdsforbedringer for svin.

Folketingets partier har indgået en bred politisk aftale om en handlingsplan, der skal reducere forekomsten af resistente bakterier (MRSA) i den danske svineproduktion.

Der er stor interesse for tilskudsordningen til modernisering af kvægstalde, der er åben indtil 19. maj 2015.

En samarbejdsaftale med et stort kooperativ om udvikling af bæredygtigt landbrug i det nordøstlige Kina styrker SEGES' internationale position og kan bane vej for øget dansk eksport.

Svinestaldene åbner igen. Det midlertidige stop for besøg hos grise, kan vi nu endelig ophæve.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 18, 28-04-2015


Nu kommer der flere alternativer til efterafgrøder - Bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag (den gamle ”gødskningsbekendtgørelse” i justeret form) er sendt i høring.

P-nyhedsbrev uge 17, 23-04-2015


Der er netop lanceret en ny bølge i kampagnen ’Fremtiden er ikke så sort, som den har været’. Denne gang med fokus på Madskolerne.

Ved ansøgningsfristen den 21. april var der blevet indsendt 40.572 ansøgninger om grundbetaling og grønne krav. Det svarer ca. til det forventede antal ansøgninger.

Landbrug og Fødevarer har sendt brev til alle landets borgmestre på baggrund af GEUS grundvandsovervågning. Hovedkonklusionen er, at der ikke er tegn på, at grundvandet er truet af den nuværende brug af sprøjtemidler i Danmark.

I dag fredag indrykkes en annonce med formandskabet i L&F og adm. direktør Karen Hækkerup i Landbrugsavisen og lørdag i Effektivt Landbrug, med en forklaring på hvorfor det giver mening at køre med fuldt blus på vores imagekampagne – selv om en stor del af landmændene fortsat er i krise.

Miljøstyrelsen har indset, at gylle ikke kan løbe opad. Derfor har de nu forslået en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, som er sendt i høring.

Nye tal viser overskud på handelsbalancen af varer. Det er især Fødevareklyngen, der sikrer plusset. Fødevareklyngen er nærmest ’unormalt’ vigtig for den danske økonomi, siger ekspert.

Værktøjskassen med dokumenter, budskaber og vejledninger til processen omkring vandområdeplanerne, har fået ny placering på lf.dk.

Med aftalen er 852 mio. kr. til modernisering af staldanlæg til kvæg og svin sikret de kommende tre år.

Udvalg sikrer landmændene adgang til ekstra 530 mio. pensionskroner ved overgang til LandmandsPension.

Landbrug & Fødevarer har indgivet endnu en stævning i sagen om gyldigheden af vandplanerne – 1. generation vandplaner. Sagen anlægges ved Byretten i Esbjerg på vegne af tre medlemmer og begæres henvist til Landsretten.

NaturErhvervstyrelsen har revideret vejledningerne om grundbetaling og grønne krav

I løbet af sommeren og efteråret skal der tages politiske beslutninger i regeringen om både Vandområdeplaner og en ny kvælstofregulering. Begge beslutninger med stor betydning for erhvervet.
PRESSEMEDDELELSE -
Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er godt tilfreds med dagens fødevareforlig. Ikke mindst er det et fremskridt, at der indføres kædekontrol, lyder det.

P-nyhedsbrev uge 16, 16-04-2015


Omsætningen i den danske fødevareindustri udgør næsten en fjerdedel af den samlede danske fremstillingsindustris omsætning. Det viser nye tal fra OECD.

Fredag d. 10. april afgav Landbrug & Fødevarer høringssvar til bekendtgørelse udsendt af NaturErhvervstyrelsen om græsningsprojekter på bedrifter med randzoner. Det er en af to ordninger, der sættes i værk for at ”kompensere for” at randzonekompensationen er bortfaldet.

En opgørelse over danskernes arbejdstid viser, at den ugentlige arbejdstid i gennemsnit er 35 timer. Landmændene topper listen med 43 timer.

Landbrug & Fødevarer har indgivet endnu en stævning i sagen om gyldigheden af vandplanerne – 1. generation vandplaner. Sagen anlægges ved Byretten i Esbjerg på vegne af tre medlemmer og begæres henvist til Landsretten.

Medierne i denne uge har været præget af straffesagen om randzonerne, der blev indledt i går ved retten i Holstebro.

Fødevareminister Dan Jørgensen vil have en anden struktur i administrationen af den såkaldte Promilleafgiftsfond, som har til formål at understøtte landbrugs- og fødevareerhvervets udvikling og konkurrenceevne. Onsdag var der åbent samråd på Christiansborg.

På stormødet om vandområdeplanerne hos Centrovice på Fyn gav borgmester i Nordfyns kommune, Morten Andersen, udtryk for stor bekymring over konsekvenserne for kommunen.
PRESSEMEDDELELSE -
Folketingets partier har netop indgået en bred politisk aftale om en handlingsplan, der skal reducere forekomsten af resistente bakterier (MRSA) i den danske svineproduktion. Landbrug & Fødevarer roser det internationale fokus i handlingsplanen men mener, at målet for antibiotikareduktion er for ambitiøst.

P-nyhedsbrev uge 15, 10-04-2015

08. apr 2015
Verden vil opleve markante fald i priserne på korn og proteinafgrøder, forudser det australske landbrugsministerium (ABARES). Det vil betyde lavere foderomkostninger og dermed gavne danske landmænd.
07. apr 2015
Sådan lyder overskriften på en artikel, der i weekenden blev bragt i den amerikanske avis The New York Times. For mens størrelsen af det danske antibiotikaforbrug optager meget spalteplads i medierne herhjemme, så bliver Danmark mange andre steder i verden fremhævet som foregangsland.

Landbrug & Fødevares høringssvar til 2. generation af Natura 2000-planerne peger på en række kritisable punkter ved naturindsatsen. Mange af kritikpunkterne er gentagelser fra første planperiode, men der er også nye bekymringer i høringssvaret.

Landbrug & Fødevarer har inden denne uge er omme indgivet endnu en stævning i sagen om gyldigheden af vandplanerne – 1. generation vandplaner. Sagen anlægges ved Byretten i Esbjerg på vegne af tre medlemmer og begæres henvist til Landsretten.

Fristen for ansøgning om EU-støtte er den 21. april 2015.

Reformen af EU’s landbrugspolitik betyder, at der hvert år afsættes midler til en europæisk krisereserve til landbruget. Krisereserven beløber sig årligt til ca. 440 mio. kr. Kommissionen har foreløbigt beregnet, at det i 2015 vil betyde et støttetræk på 1,39 % af den direkte støtte.

Energistyrelsen har igangsat et projekt om elforsyningssikkerhed, hvor Landbrug & Fødevarer deltager. I den forbindelse opfordres til deltagelse i kort spørgeskemaundersøgelse.

Du kan se "Hjælp Søges" på Østre Gasværk Teater med Landbrug & Fødevarer og LandbrugsAvisen. Det foregår den 14.-15. maj og er inkl. debat med Martin Merrild m. fl., kaffe/kage, middagsbuffet med øl/vand, hotel med morgenmad og besøg på Axelborg.

Tirsdag og onsdag i denne uge afholdt Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Arbejderbevægelsen Erhvervsråd temadøgn om EU-regulering.

Den store udstilling "På sporet af vores mad", var landet rundt sidste år. Efterspørgslen var stor, og derfor har L&F nu lavet en mindre ekstra udgave af udstillingen, således vi kan bistå endnu flere arrangementer landet over.

Landbrug & Fødevarer har af NaturErhvervstyrelsen fået bekræftet, at det vil være muligt at tælle græsudlæg i vintersæd med som miljøfokusområde.

P-nyhedsbrev uge 13, 26-3-2015

PRESSEMEDDELELSE - 26. mar 2015
Det er uansvarligt at fastholde et krav om 24 pct. reduktion af den danske udledning af ammoniak frem mod 2020, som regeringen i dag melder ud, mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen aftaler med alle Folketingets partier at nedsætte et udvalg, der skal se på belåning af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne.

Axelborgs kødekspert Grethe Andersen takker af efter 23 års tro tjeneste. Grethe Andersen har afprøvet utallige opskrifter, aflivet udygtige tilberedningsmetoder og været hotline for byens kokke. Velbekomme!

Dansk landbrug har i mange år arbejdet for at skabe en mere bæredygtig produktion. Selvom fødevareproduktionen er steget med 25 % siden 1990, til gavn for eksport og beskæftigelse, er miljøbelastningen faldet – ammoniakudledningen er faldet med 40 % og CO2-udledningen med 23 %. Derfor producerer vi i dag fx mælk med en af de laveste ammoniak- og klimabelastninger i EU.

En ny rapport fra GEUS om overvågning af grundvandet for 1989-2003 viser, at indholdet af pesticider i grundvandet falder. Rapporten viser, at der kommer færre pesticider i de øverste jordlag.

Landbrug & Fødevarer sender i dag et brev til Miljøminister Kirsten Brosbøl, hvor vi kraftigt opfordrer til, at sættes høringen i bero.
PRESSEMEDDELELSE -
Det er ulovligt at trække i støtten til landmænd, som ikke overholder en regel om 2 meter bræmmer langs vandløb og søer. Erstatning på betydeligt millionbeløb på vej til danske bønder

En gruppe mælkebønder og mejerichefer fra Vestafrika har sammen med Arla, Landbrug & Fødevarer og udviklingsorganisationen Care i dag underskrevet en fælles deklaration. Det sker efter en hel dag med såkaldte rundbordssamtaler på Axelborg.

Landbrug & Fødevarer har udarbejdet udkast til det overordnede høringssvar til 2. generation af Natura 2000-planerne, der er i høring med frist den 10. april. Høringssvaret peger på en række overordnede problemstillinger både ved de udsendte planer og ved hele Natura 2000-planlægningsprocessen.

Regeringen er nu indstillet på at gennemføre tiltag, der vil medvirke til at synliggøre overimplementering af EU-regler.

Optimismen er tilbage hos danskerne, som ser lysere på den økonomiske fremtid. De optimistiske takter i mediebilledet smitter af på danskerne, som i højere grad begynder at finde tegnebogen frem, mener Landbrug & Fødevarer.

Regeringen har offentliggjort sit konvergensprogram for 2015, der sætter rammerne for udviklingen i de offentlige finanser frem mod 2020. I Landbrug & Fødevarer glæder Cheføkonom Thomas Søby sig over, at regeringen tror på vækst i 2015. Han hæfter sig dog ved, at skønnet er meget konservativt. Han uddyber, at eksporten, herunder også fra fødevareklyngen har stort potentiale.

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) laver rigtig mange omlægningstjek hos konventionelle landmænd i disse dage. Det går så strygende, at rådgivningscentrene oplever ventelister på tjekkene, og DLBR tror at puljen til omlægnings- og fastholdelsestjek vil være tømt efter sommerferien.

NaturErhvervstyrelsen har afsat en halv million kroner til at sikre bedre viden om naturpleje. SEGES har vundet udbuddet og skal derfor afvikle kurserne for landmænd og konsulenter.

Landbrug & Fødevarer har lanceret SUNDHED som et strategisk fokusområde. Under overskrifterne som blandt andet ”Eliten har smadret danskernes sundhed” og ”Karen Hækkerup i benhårdt opgør mod speltmødre: Stop sundhedshysteriet” har opmærksomheden i medierne allerede været omfangsrig.
PRESSEMEDDELELSE -
Antallet af trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer er involveret, skal ned. Derfor er politiet i Midt- og Vestjylland og landbrugserhvervet gået sammen om en trafikkampagne, der lanceres i dag, d. 26. marts.

Virksomhedsskatteordningen blev ændret i sommer. Ændringen indebærer en række ændringer, bl.a. i forhold til brugen af negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse mv.

P-nyhedsbrev uge 12, 20-3-2015


Den gennemsnitlige bidragssats for en landbrugsbedrift lå i 2014 på 0,96 procent. Landbrugets årlige omkostninger til bidrag er dermed steget med 900 mio. kr. siden 2008. Det viser en ny analyse fra SEGES.
PRESSEMEDDELELSE -
Fødevaresektoren har tradition for at dokumentere fødevarernes kvalitet. Derfor er der et stort potentiale i at bruge virksomhedernes data i udviklingen af produkter og nye forretningsmodeller, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
I kølvandet på den seneste tids fokus på resistente bakterier i husdyrproduktionen nedsatte fødevareministeren sidste år en ekspertgruppe, der nu er klar med en MRSA-handlingsplan til videre forhandling med Folketingets partier.

Danske forbrugere køber flere øko-kyllinger end nogensinde før. Og der kunne sagtens sælges flere, men det kniber for nogle producenter at låne penge til at udvide produktionen.

Debatten om afdragsfrihed er igen aktuel. Landbrug & Fødevarer advarer om at sløjfe afdragsfriheden, da det ifølge ny analyse samlet vil koste op til 6.700 danske arbejdspladser.

P-nyhedsbrev uge 11, 13-3-2015


Som det fremgik af sidste uges P-nyhedsbrev, så er Naturstyrelsens udtalelse til klagerne over vandplanerne, ikke imponerende. Der bliver efter Landbrug & Fødevarers opfattelse ikke taget fat om det hovedproblem, der består i, at Naturstyrelsen bevidst underimplementerer vandrammedirektivets lempelsesbestemmelser og samtidig overimplementerer direktivet i forbindelse med karakteriseringen af de enkelte vandløb.

NaturErhvervstyrelsen afholder på torsdag den 19. marts 2015 kl.10-13 informationsmøde om miljøteknologiordningerne, der åbner samme dag.

NaturErhvervstyrelsen har allerede omgjort to sager om landbrugsjord beliggende op til rekreative arealer. Det sker bl.a. som følge af, at Landbrug & Fødevarer har lagt pres på styrelsen for at finde en løsning på usikkerhed om landbrugsstøttereglerne f.eks. i forbindelse med forpagtning af offentlige arealer. Landbrug & Fødevarer mener, at der i det hele taget er grundlag for, at myndighederne generelt behandler støtteberettigelse på blandede arealer (både landbrugs- og ikke landbrugsaktivitet) lempeligere.

Manglende afklaring af tvivlsspørgsmål i forbindelse med ændring af virksomhedsskatteordningen risikerer at koste landmændene dyrt.

I december skrev Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild et brev til regeringen, hvor i han advarede mod at anvende det nye retentionskort til fordeling af kvælstof. I et svar til Landbrug & Fødevarer spørger Fødevareministeren og Miljøministeren, om L&F fortsat bakker op om en målrettet regulering af arealerne.
PRESSEMEDDELELSE -
Der er boom i salget af danske økologiske varer både til hjemmemarkedet og til eksport. Så det er igen realistisk at nå regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i Danmark i 2020 - men det vil kræve investeringer, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.

Prisen på svinekød har nået bunden og stiger i 2015. Det vurderer Landbrug & Fødevarer i en ny prognose.

Den danske eksport steg i januar. Cheføkonom Thomas Søby glæder sig over den gode start, men minder om, at en enlig svale ikke gør nogen sommer. Han påpeger, at fokus på virksomhedernes konkurrencevilkår er central, hvis dansk økonomi skal løftes ud af finanskrisens skygger.

Med en tilbagegang i fødevareklyngens samlede eksport på 4 mia. kr. i 2014 er der ifølge Landbrug & Fødevarer akut brug for at få luget ud i de mange danske overimplementeringer.

Danskere køber mere kylling. Det kan hænge sammen med, at kylling passer fint til aftensmaden, når man ønsker at spise sundt.

På trods af beskedne stigninger i forbrugerpriserne er de danske forbrugerpriser stadig de højeste i Europa. Ifølge Landbrug & Fødevarer skyldes den lave stigning stabiliserede oliepriser, og det er vurderingen, at de lave prisstigninger vil fortsætte et godt stykke tid.

P-nyhedsbrev uge 10, 6-3-2015


Et nyt retentionskort er udgivet fredag d. 6 marts 2015 af den statslige forskningsinstitution GEUS. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke besluttet, hvorvidt eller hvordan retentionskortet skal indgå i en ny kvælstofregulering.


Det er afgørende, at politikere, fagbevægelses- og erhvervsinteresser er klar over vanområdeplanernes konsekvenser for erhvervet. Det kræver en stor indsats af alle; Landbrug & Fødevarer, landbrugsforeninger og landmænd rundt om i landet i den kommende tid.

Landbrug & Fødevarer har prioriteret hurtigt at kommentere Naturstyrelsens udtalelse i vandplansklagesagerne. Organisationens indlæg er tilgængelig for alle medlemmer, der kan hente inspiration heri til brug for egne klagesager.

Ammoniakudledningen fra store svine- og fjerkræbrug skal indberettes til EU (E-PRTR), hvis ammoniakudledningen er over 10 tons om året. Det drejer sig om ca. 100 ejendomme. I Danmark indberetter Miljøstyrelsen tallene. Tallene beregnes ud fra indberetningerne til Landbrugsindberetning.dk.

Det er vigtigt, at der inden 10. april bliver afgivet høringssvar til 2. generation af Natura 2000-planerne. Planer kan sigt få stor betydning for udvikling af landbrugsproduktionen inden- og udenfor Natura 2000-områderne.

Danmark opnåede i 2014 en samlet vækst i bruttonationalproduktet på 1 pct. På trods af krisen i Ukraine og Mellemøsten kalder cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Thomas Søby 2014 for et godkendt år. Dog havde håbet til eksporten været langt større. Særligt fødevareklyngen blev ekstraordinært hårdt ramt af det russiske importforbud.

Den globale import af fjerkrækød vil stige med 28 pct. over de næste ti år, svarende til 2 mio. tons. Over tre fjerdedele af denne stigende efterspørgsel vil komme fra Afrika og Mellemøsten, forudser det amerikanske landbrugsministerium.


Effektivt bredbånd er en nødvendighed for virksomheder og landbrug i yderområder, lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der hilser regeringens aftale om en vækstplan for digitalisering velkommen.

Landbrug & Fødevarer har sammen meden række andre organisationer givet ideer til, hvordan det offentlige skal digitaliseres yderligere.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at ledigheden falder. Cheføkonom Thomas Søby vejrer et tidligt forår for dansk økonomi, men minder om, at mangel på kvalificeret arbejdskraft snart kan blive et problem.

Flere unge skal vælge en uddannelse indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren. Det er målet i et fælles uddannelsespolitisk oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F.
PRESSEMEDDELELSE -
Produktionen af fødevarer skal ske med mindre brug af rent drikkevand, fordi adgangen til rent vand er en af de største globale udfordringer. Det er samtidig et område med store muligheder for dansk eksport.
PRESSEMEDDELELSE -
Fra 2013 til 2014 er forbruget af antibiotika i de danske svinestalde faldet med fem procent. I samme periode er antallet af producerede svin steget svagt.
PRESSEMEDDELELSE -
Efter flere års indsats ser det endelig ud til, at der er dansk økologisk honning på vej til forbrugerene. Fødevareminister Dan Jørgensen og NaturErhvervstyrelsen, der administrere de danske økologiregler, er positive overfor et nyt regelforslag fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Biavlerforening, der kan give meget mere dansk økologisk honning.

L&F giver input til uddannelsespolitikken i et fælles oplæg med NNF og 3F

P-nyhedsbrev uge 9, 26-2-2015

26. feb 2015
Hos Landbrug & Fødevarer er administrerende direktør Karen Hækkerup meget glad for, at finanssektoren har henvendt sig direkte til regeringen og bedt om bedre vilkår for landbruget.
26. feb 2015
Et flertal uden om regeringen kræver, at Folketinget skal være fuldt informeret, når EU-regler overimplementeres i forbindelse med at de omsættes til dansk lovgivning.
PRESSEMEDDELELSE - 26. feb 2015
Landbrug & Fødevarer ser kritisk på årets anbefalinger fra vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd. Fokus er alt for ensidigt rettet mod afgifter og kvoter, og beregningerne bygger på tvivlsomme modeller, lyder det fra erhvervsorganisationen
24. feb 2015
Økonomiske indsprøjtninger kan være udmærkede, men forbedrede rammevilkår for landbruget vil være en mere effektiv måde at redde yderområderne på, mener Landbrug & Fødevarer.
24. feb 2015
Det er ikke så tit det sker, at et af Københavns største teatre bliver omdannet til en bondegård. Men det er lige præcis, hvad Østre Gasværk er i gang med at blive.
24. feb 2015
2014 blev et år med faldende indtjening for landmændene. Driftsresultatet for et gennemsnitligt heltidsbrug lå ca. 300.000 kr. lavere end i 2013. Der er dog stor forskel på driftsgrenene. Mens svineproducenterne oplevede stor tilbagegang, bød 2014 på fremgang for mælkeproducenterne.
23. feb 2015
Et presset kvægbrug kan gøre og gør meget for at blive en bedre forretning. Men for at lykkes med den opgave har erhvervet behov for politisk forståelse, sagde Landbrug & Fødevarer, Kvægs formand i beretningen på Kvægkongres 2015.

I august måned 2014 modtog kommunerne Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttet natur, og inden for de næste par måneder skulle der ligge en endelig vejledende registrering klar. Opdateringen har i nogle tilfælde betydet udpegning af meget ny natur samt eksempler på eventuelle overtrædelser af Naturbeskyttelsesloven.

Tre miljøteknologiordninger under Landdistriktsprogrammet ventes at åbne i marts 2015. Ordningerne retter sig mod etablering af løsdrift i farestalde (50 mio. kr.), reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra gartnerier og fjerkræsektoren (50 mio. kr.) og modernisering af kvægsektoren (100 mio. kr.) Landbrug & Fødevarer og SEGES har været i tæt dialog med NaturErhvervstyrelsen om ordningerne og presset på for så tidligt som muligt at få klarhed over ordningernes indhold og tilpasning til landmændenes forhold. Ordningerne er ikke fuldt oplyst endnu. Det anbefales derfor alle interesserede at holde sig orienterede på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside om ordningerne.

NaturErhvervstyrelsen har ændret i tilgangen til salg af energibesparelser, der opnås som resultat af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen.

P-nyhedsbrev 8, 20-2-2015


Børnefamilier laver oftere mad, de har et større repertoire af retter og de tager børnene med i køkkenet.

Efter 33 år med fastkurspolitik er det ikke realistisk at tro, at Nationalbanken vil bryde den danske krones bånd til euroen. Danmark er blevet en sikker havn i en tid med geopolitisk uro i Europa, global krise og faldende oliepriser. Debatindlæg i Jyllands-Posten af L&F's formand Martin Merrild og cheføkonom Thomas Søby.

Den faldende optimisme, der kendetegnede afslutningen på 2014, ser ud til at være glemt, og forbrugerne ser atter lysere på fremtiden. Landbrug & Fødevarers cheføkonom Thomas Søby mener, at udviklingen varsler morgenluft for den danske økonomi, men minder om, at man ikke må glemme eksportens betydning for et kommende opsving.

Forbuddet mod at gødske og bruge plantebeskyttelsesmidler i de særligt beskyttede §3-arealer, som Folketinget vedtog i torsdag, giver ikke mere og bedre natur, og koster samtidig landmændene 1,8 mia. kr. Det viser beregninger, som SEGES har foretaget.

Udmøntningen af en finanslovspulje til klimatiltag indeholder bl.a. 29,4 millioner kroner til et klimatjek inspireret af mejeriernes frivillige indsats. L&F er positive.

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for, at kravet skal blive så lidt indgribende i den daglige drift som muligt. Derfor er det positivt, at kravet er blevet begrænset til udelukkende at gælde for buskads og træer, som er beliggende i markblok.

Folketinget 3. behandlede torsdag d. 19. februar det lovforslag, som knytter sig til regeringens Naturplan Danmark. Lovforslaget indeholder et forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer, etablering af et Grønt Danmarkskort samt indførelse af et vejledende højere bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Lovforslaget blev efter en skarp kritik fra oppositionen vedtaget med 56 stemmer for og 51 imod.

Sodødeligheden faldt igen sidste år - fra 12,7 til 11,9 pct. af årssøerne. Det viser nye tal fra Seges. Der dør eller aflives dog stadig for mange søer i staldene, mener Dyrenes Beskyttelse.

De globale fødevarepriser er faldet for tredje måned i træk, og er nu på laveste niveau siden sommeren 2010. På det seneste er især priserne på kornprodukter faldet som følge af et rigeligt udbud af korn i verden.

Videncenter for Svineproduktion inviterer til gratis miniseminar.
Den 3. marts i Brønderslev og Hinnerup, den 4. marts i Herning og den 10. marts i Kolding og Sorø

P-nyhedsbrev 6, 5-2-2015


Sammenlignet med udenlandske konkurrenter har den danske kyllingeproduktion en række styrker, der giver mulighed for at øge afsætningen.

Digital post fra NaturErhvervstyrelsen vedrørende støtteansøgninger kan udelukkende tilgås via internetportalen Tast selv-service. Landbrug & Fødevarer mener, at brevene også bør være tilgængelige i e-Boks, så den digitale kommunikation med det offentlige er tilgængelig ét samlet sted.

De europæiske forbrugerpriser falder. Det er især den faldende oliepris, der trækker priserne ned, men fødevarepriserne falder også. Bl.a. som følge af det russiske importforbud.
PRESSEMEDDELELSE -
Produktionen af slagtefjerkræ buldrer derudaf – men bare ikke i Danmark. Lange sagsbehandlingstider og en skrap dansk fortolkning af EU-regler er to af årsagerne. Erhvervsfjerkræsektionen under Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til politiske initiativer.

Danmarks Innovationsfond vil være med til at sikre, at fødevareerhvervet fortsat er blandt verdens mest innovative.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at ledigheden samlet set er faldet over 2014. Cheføkonom Thomas Søby peger på, at en lav oliepris og nye tiltag fra den europæiske centralbank skaber håb for yderligere fald i 2015, men minder også om, at visse områder stadig er udfordret af de massive prisfald i landbrugssektoren

Tidligere på ugen blev det af styrelsen meldt ud, at der er ved at blive foretaget en nærmere undersøgelse af kravet om to meter bræmmer omkring vandløb og søer. Derfor sættes både kontrol og støttetræk af dette krav i bero indtil videre, hvilket sker efter Landbrug & Fødevarers påpegning af problemer med det juridiske grundlag for dette krav.

Kandidaterne til valget til L&F, Kvægs bestyrelse er nu fundet. Til selve valghandlingen på dagen, kan foreningerne nu melde stemmetællere ind.

Landbrug & Fødevarer ser mange gode takter i Kvalitetsudvalgets anbefalinger for de videregående uddannelser. Anbefalingerne fremgår af udvalgets endelige rapport, der blev offentliggjort i dag.

Mælkeproducenter vil sælge råmælk til forbrugere, der i stigende grad efterspørger den ubehandlede mælk - men der er lange udsigter at få råmælk ud i butikkerne.

Kirsten Brosbøl får ikke bred politisk opbakning til sit forslag om at forbyde at sprøjte og gødske på de såkaldte paragraf 3 naturområder. Miljøministeren møder også kritik fra Landbrug & Fødevarer, der mener, at forslaget vil skabe misvækst i landbrugserhvervet.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrugets Kulturfond har netop kåret to nye sange om dansk landbrug. Hør sangene her.

En ny masterplan skal udstikke fremtidens fysiske rammer for innovationsparken Agro Food Park i Skejby, der er i stærk vækst. I støbeskeen er blandt andet et forbrugereksperimentarium for fødevarer.

Sæt kryds i kalenderen - Invitation til folkevalgte og ansatte i foreningerne der arbejder med Åbent Landbrug, Skole, Spor i Landskabet eller Events. Mandag den 9. marts kl. 10-14.30 hos Østjysk Landboforening, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens.


Efter flere års venten træder VE-loven med tilhørende bekendtgørelser endeligt i kraft 11. februar, hvilket gør det muligt at udbetale de forhøjede støttesatser til solcelleanlæg og husstandsvindmøller. Energinet.dk lægger ifølge det oplyste samme dag ansøgningsskemaer på nettet, så der kan søges om støtten.

P-nyhedsbrev 5, 29-1-2015

PRESSEMEDDELELSE - 30. jan 2015
Det er vigtigt, at regeringen fortsætter det ambitiøse arbejde med at forenkle regler for dansk erhvervsliv, lyder det fra Landbrug & Fødevarer efter, at regeringen i dag har meldt ud, at den vil følge en række forslag til regelforenkling fra Virksomhedsforum for Enklere Regler.
30. jan 2015
Efterspørgslen på europæisk fjerkrækød vil stige markant de næste ti år, både i og udenfor EU. Det forudsiger EU Kommissionen. Den øgede efterspørgsel giver gode afsætningsmuligheder for danske landmænd.
PRESSEMEDDELELSE - 30. jan 2015
En forstærket eksportindsats og bedre muligheder for at lære om økologi på landbrugsskolerne. Det er bare to af de initiativer, som regeringens nye Økologiplan Danmark indeholder. En plan der styrker fremtidens økologi, mener adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.
29. jan 2015
Mandag 2. februar er sidste frist for indstilling af kandidater til valg til årets kvægkongres.
29. jan 2015
Søndagens Super Bowl bliver spillet på græs fra DLF Trifolium.
28. jan 2015
På Mejeriforskningens Dag 2015 mødes forskere og mejerifolk med det fælles mål at få omsat forskning og viden til vækst i mejeribranchen.
28. jan 2015
Der er kommet rigtig mange forskellige glutenfri produkter på markedet i de seneste år, viser tal fra Innova Market Insights. Udviklingen rider på en ny sundhedsbølge til glæde for danskere med gluten-intolerance.

Onsdag den 18. februar 2015 afholder Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening sammen en ERFA-dag for land- og skovbrugsrepræsentanter i kommunernes Grønne Råd og Miljøfora.

Tirsdag d. 27. januar var der 1. behandling på lovforslaget L-112, som omhandler en ændring af gødskningsloven. Samt behandling af to beslutningsforslag fra oppositionen stillet af henholdsvis LA og V, DF, og K.

Landbrug & Fødevarer har, med udgangspunkt i offentligt tilgængelige data om mælkeproduktion og ammoniakemissioner fra malkekvæg, analyseret effektiviteten i EU-landendes mælkeproduktion i forhold til udledningen af ammoniak (NH3) i perioden 1990-2011.

Torsdag d. 29. januar tog L&F i foretræde i Folketingets Miljøudvalg vedrørende lovforslaget om ændret planlægning og naturbeskyttelse i forbindelse med Regeringens Naturplan Danmark. Vi understregede de økonomiske og naturmæssige konsekvenser af § 3 forbuddet samt Det Grønne Danmarkskort. L&F’s budskab blev støttet op af konkrete konsekvenser for tre lodsejere fra Sydvestjylland.

Nordea nedskrev i sidste kvartal 2014 deres udlån til landbruget med yderligere 171 mio. kr. Nedskrivningen på landbrugsudlån udgør knap en fjerdedel af de samlede nedskrivninger i fjerde kvartal 2014.

2015 er startet med store udfordringer for erhvervet, og den økonomiske situation for mange landmænd er presset. På det første møde i Primærbestyrelsen i 2015 og ligeledes på Landsformandsmødet i går, blev en hel række af muligheder og løsninger drøftet, og lige nu ser Landbrug & Fødevarer på flere konkrete forslag.

Landbrug & Fødevarer anser det for en unødvendig stramning, som i øvrigt meldes ud til de berørte meget sent.

De første forberedelser til Åbent Landbrug 2015 er nu gået i gang, og værterne til årets arrangement kan nu tilmeldes. Datoen for Åbent Landbrug bliver i 2015 den 20. september kl. 10-16

P-nyhedsbrev 3, 22-1-2015

23. jan 2015
2. februar er sidste mulighed for indstilling af kandidater til valget til Kvægs bestyrelse.
PRESSEMEDDELELSE - 22. jan 2015
Vækst i euro-landene vil gavne danske virksomheder, der eksporterer til Europa. Samtidig vil en svækket euro betyde bedre afsætningsmuligheder uden for Europa.
22. jan 2015
Den stigende pessimisme, der kendetegnede afslutningen på 2014, ser ud til at være vendt i det nye år. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarers cheføkonom glæder sig over udviklingen, der varsler bedre tider for privatforbruget.
21. jan 2015
Danskerne er mindre bekymrede for at miste deres job end tidligere, men skal der sikres flere danske job, bør bl.a. rammevilkårene forbedres. Landbrug & Fødevarer glæder sig over meldingen.
21. jan 2015
Hvem skal redde verden og hvordan? Antologi med 11 bidrag fra debatdag om den etiske forbrugers udfordringer i forhold til klimaændringerne, hvor Landbrug & Fødevarer var medvært.

NaturErhvervstyrelsen har givet modstridende forklaringer på, hvilke arealer, der kan anvendes til etablering af miljøfokusområde-brak. L&F har derfor sendt et brev til NaturErhvervstyrelsen, hvori de opfordres til at finde en løsning på problemstillingen

Overimplementering af EU lovgivning i Danmark medfører store omkostninger for landbrugs- og fødevareerhvervet og står på flere områder i vejen for fortsat udvikling og vækst i erhvervet.

Den 15. januar var lovforslaget om ændret planlægning og naturbeskyttelse i forbindelse med Regeringens Naturplan Danmark i 1. behandling i Folketinget. L&F har afsendt et omfattende høringssvar og presser på for flere konkrete udmeldinger. Det er ikke acceptabelt, at landbruget bliver påført restriktioner uden fuld erstatning som led i at gennemføre planen. Samtlige borgerlige partier var enige og har ikke kunnet støtte lovforslaget.

Landbrug & Fødevarer er de seneste måneder blevet kontaktet af en række landmænd og lokale foreninger med spørgsmål til, hvornår lovede støtteordninger til solceller og husstandsvindmøller kan træde i kraft. Denne uge er bekendtgørelser på området sendt i høring med forventet ikrafttrædelse februar 2015.

Ifølge NaturErhvervstyrelsens vejledning om direkte arealstøtte 2015, som forventes at udkomme i denne uge, skal transporter i støtte, udbetalt under ordningen Enkeltbetaling, noteres på ny i 2015. Landbrug & Fødevarer har i sit høringssvar tilkendegivet, at det bør være muligt at videreføre transporter fra Enkeltbetaling til Grundbetaling.

Vestjysk Bank forventer at nedskrive 650 til 700 mio. kr. i 2014 mod 1.073 mio. kr. i 2013. Heraf tegner landbrugssektoren sig for ca. 60 procent, svarende til 400 til 450 mio. kr.

Råd og skurv i æbler kan nu bekæmpes uden risiko for pesticidrester. Danske æbleavlere er dermed tæt på helt at kunne fjerne pesticidrester. Men insekter er fortsat en udfordring, siger forsker.

Markant færre danskere end for tre år siden forbinder æg med et forhøjet kolesteroltal. Det viser ny undersøgelse. En kampagne om æg og sundhed har spillet en stor rolle.

PRESSEMEDDELELSE
Flere fødevarevirksomheder er den kommende uge med i eksportfremstød til Vietnam og Filippinerne, to vækstlande med et stort potentiale.

Landbrug & Fødevarer vil i det nye år fortsat arbejde hårdt for erhvervets rammevilkår og produktionsbetingelser. Samtidig vil sundhed også komme på dagsordenen og Karen Hækkerup præsenterede det nye projekt ved Landbrug & Fødevarers Nytårskur. Se TV-indslag fra kuren.

Dansk landbrug er blandt verdens dukse, når det handler om udledning af kvælstof. Det gavner både landmanden og det globale miljø, som ifølge ny international rapport har hårdt brug for reduktion af kvælstof.

Ny kampagne sætter fokus på dyr, planter og naturuddannelserne.

P-nyhedsbrev 2, 15-1-2015

15. jan 2015
Der afvikles valg af medlemmer til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse på kvægkongressen 23.-24. februar. Sidste frist for indstilling af kandidater 2. februar 2015
15. jan 2015
L&F har udarbejdet et udkast til standard-vedtægter, forretningsorden og inspiration til at skabe bedre samarbejde i foreningens bestyrelse.
15. jan 2015
På EU-plan har L&F og Fødevareministeriet sammen og hver for sig arbejdet på at hæve minimumsgrænsen for digitalisering af ikke-støtteberettigede arealer. Dette er nu imødekommet.
15. jan 2015
NaturErhvervstyrelsen hæver alligevel ikke minimumsgrænsen for størrelsen på MFO-brakarealer. Grænsen er fortsat 100m2. MFO-arealernes funktion er at skabe øget biodiversitet i det åbne land.
15. jan 2015
L&F presser på for at få de sidste afklaringer på plads før ansøgningsrunden starter. Det er naturligvis ikke acceptabelt hvis regler bliver ændret efter at landmanden først har søgt om støtte.
15. jan 2015
Spar Nord nedskriver bankens landbrugsengagementer med 100 mio. kr.
Nedskrivningerne relaterer sig både til svineproducenter og mælkeproducenter, som vil være påvirket af faldende afregningspriser.

Mogens Anholm fra Røsnæs blev onsdag hædret af sine kolleger på Plantekongres 2015. Han håber, at naturpleje kan blive en selvstændig driftsgren i landbruget.

Beregninger fra SEGES viser, at regeringens vandområdeplaner vil kræve, at landbruget nær lukkede fjordområder skal reducere udledningen af kvælstof med yderligere 40 procent. Bliver det en realitet kan der ikke drives landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer.

De forbrugere, der oftest køber økologiske fødevarer, lever typisk sundere end andre. desuden er der gode muligheder for at afsætte endnu mere økologi til de danske forbrugerne.

Trods lav afregningspris vil den danske mælkeproduktion stige markant - men kortvarigt - når mælkekvoterne forsvinder 1. april. Herefter vil væksten flade ud og fortsætte på et lavere niveau, først og fremmest som følge køernes ydelsesfremgang, vurderer eksperter.

Forbrugerpriserne steg beskedne 0,3 pct. fra december 2013 til december 2014. En del af forklaringen ligger i faldende priser på olie og fødevarer. Hos Landbrug og Fødevarer frygter man deflation.

Den danske eksport faldt i november. Faldet skyldes bl.a. svigtende fødevareeksport, som fortsat er ramt af de massive prisfald, der bl.a. er udløst af et russisk importforbud. Landbrug & Fødevarers cheføkonom Thomas Søby påpeger, at eksportvirksomhedernes forhold skal forbedres, hvis 2015 skal blive eksportens år.

P-nyhedsbrev 1, 8-1-2015

07. jan 2015
Svinebranchen er helt tæt på danskerne på vigtige områder som fødevaresikkerhed, sundhed og miljø. Netop derfor elsker medierne at berette om svin, mener flere eksperter.
06. jan 2015
Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer konstaterer, at der fortsat er stilstand på arbejdsmarkedet. Cheføkonom Thomas Søby peger på, at ledigheden er størst blandt de unge sidst i 20erne, men at udviklingen for denne gruppe er gået i den rigtige retning.
PRESSEMEDDELELSE - 06. jan 2015
Det røde Ø fylder 25 år i år. Fødselaren har haft stor succes i sine første leveår, men fremtidsønskerne for den danske økologiske produktion er klar. Den økologiske eksport skal femdobles og bæredygtigheden i produktionen skal op, mener L&F.
05. jan 2015
Ved årsskiftet blev SEGES en realitet. Og dermed det nye fælles navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion, der nu er sluttet sammen.

De seneste år har danske udkantsområder mistet betydning i dansk økonomi. Men et af de erhverv, der fortsat har stor betydning for udkantskommunerne, er fødevareklyngen. En stor del af fødevareklyngens eksport af fødevarer og biobaserede produkter produceres i land- og yderkommuner i Danmark. Klyngen sikrer dermed arbejdspladser i ’udkantsdanmark’.

Genoptagelse af krydsoverensstemmelsessager vedrørende omsorgsfuld behandling af dyr med fokus på retssikkerhed og landmændenes berettigede forventninger -
Landbrug & Fødevarer har ved brev af 18. december 2014 modtaget en tilkendegivelse fra NaturErhvervstyrelsen om, at selv i de sager, hvor overtrædelsen konverteres til et andet krav, vil det ikke medføre risiko for øget støttetræk hos de berørte landmænd. I samme brev svarer styrelsen på to yderligere problemstillinger vedrørende landbrugsjord beliggende op til rekreative arealer samt Ø-støtte. Emner som i efteråret også blev rejst af Landbrug & Fødevarer overfor NaturErhvervstyrelsen.


Fra 1. januar 2015 er der kommet nye regler for udenlandske praktikanter. De nye regler er en udmøntning af aftalen om international rekruttering, som blev indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i juni 2014.