Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2016

P-nyhedsbrev uge 51, 22-12-2016


Lovgivningen er nu endelig på plads og vandrådene kan formelt nedsættes og påbegynde deres arbejde med at se nærmere på vandløbene.

Miljø- og fødevareministeren har tirsdag offentliggjort ny jagttider for kronvildt. De nye regler følger ikke Vildtforvaltningsrådets anbefalinger, hvilket L&F finder skuffende.

Landbrugets brug af plantebeskyttelsesmidler udgør ikke nogen risiko for grundvandet.

Danske juletræer er værdsatte i udlandet. Hvert år eksporteres mellem 8 og 10 millioner juletræer, over halvdelen til Tyskland.

I stedet for at lancere et nyt, privat økologimærke, som Økologisk Landsforening vil, skal vi i stedet videreudvikle økologien ved at styrke det fælles røde Ø, skriver Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

P-nyhedsbrevet holder nu pause frem til den 5. januar 2017. Vi vil gerne ønske alle læserne en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 51, 20-12-2016


Det er skuffende og uforståeligt, at kun omkring 900 til 1.500 km små vandløb bliver taget ud af vandområdeplanerne. Det vil få negative konsekvenser i form af hyppigere oversvømmelser af marker og huse, mener Landbrug & Fødevarer.

Der venter nu en meget vigtigt lokal indsats med at finde de rigtige repræsentanter til vandrådene, og ikke mindst finde frem til de alliancer som kan bringe landbrugets interesser videre.

NaturErhvervstyrelsen har netop sendt udkast til KO-bekendtgørelsen for 2017 i høring. Bekendtgørelsesudkastet indeholder primært nogle positive elementer, men desværre indføres der også enkelte nye delkrav, bl.a. vedrørende udbringningsmetoder for husdyrgødning.

P-nyhedsbrev uge 50, 16-12-2016


NaturErhvervstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder i høring d. 25. november 2016.

SEGES har lavet en forklarende video om ansøgning til frivillige efterafgrøder. Se med her og del gerne videoen med jeres medlemmer!

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring.

Landbrug & Fødevarer kan ikke opnå en tilfredsstillende frivillig aftale, en såkaldt deklarationstekst, for sine medlemmer. Energiselskabet Energinet.dk har nu afbrudt forhandlingerne og fortsætter sagen som ekspropriation.

’Den fælles danske fødevarefortælling’ bliver lanceret på Axelborg i dag. Fortællingen er en fælles platform for den danske fødevareklynge og skal være med til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser og øge eksporten med mere end 30 milliarder kroner. Landbrug & Fødevarer hilser det nye tiltag velkomment.

Klimarådet er i dag kommet med anbefalinger om yderligere klimaregulering i landbruget. Det bakker Landbrug & Fødevarer ikke op om.

En øget afvanding af markerne og et bedre miljø omkring vandløbene kan sagtens forenes, og nu går arbejdet i den rigtige retning. Det skriver L&F’s viceformand, Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.

Landbrugsorganisationer får tilskud fra Den Danske Naturfond til naturpleje og naturgenopretning. I alt uddeles 11,8 mio. kr. til natur og biodiversitet.

Politiet er begyndt at tolke gældende lovgivningen om bremser anderledes end gængs praksis gennem årtier.
PRESSEMEDDELELSE -
Danske virksomheder kan løfte indtjeningen med 30 milliarder kroner om året, hvis de udnytter nye teknologiske muligheder, viser analyse fra Innovationsfonden. Landbrug & Fødevarer vil etablere Panel for Digital Vækst, der skal sikre at danske fødevarevirksomheder og landbrug høster fordelene af digitalisering.

Torsdag den 15. december og til fredag den 16. december blev der afholdt et 24 timers vandtopmøde, hvor ca. 30 personer fra forskellige organisationer var samlet på Sørup Herregård for at diskutere vandløb.

Vækstfonden forventer at kunne udbetale de første lån fra lånefonden Dansk Landbrugskapital i starten af 2017.

P-nyhedsbrev uge 49, 09-12-2016

08. dec 2016
Alliancen med fødevarearbejderne i NNF har været en vigtig del af L&F's arbejde, når vi skal gøre opmærksom på, at fødevareerhvervet har stor betydning for hele samfundet. Der er indledt en møderække hvor L&F og NNF mødes rundt i regionerne.
08. dec 2016
På kvægkongressen 27.-28. februar 2017 skal der vælges repræsentanter blandt landboforeningernes medlemmer. Kandidater kan melde sig nu og frem til 1. februar.
08. dec 2016
En revision af de to naturdirektiver kunne have betydet en mere hensigtsmæssig naturbeskyttelse, men Landbrug & Fødevarer håber, at formulering af nye guidelines kan gøre op med direktivernes uhensigtsmæssigheder
08. dec 2016
Ny grødeskæringsvejledning har været i høring: Understreger behovet for grundlæggende forandringer af vandløbslovgivningen
08. dec 2016
L&F har afsendt et positivt høringssvar til forslag om ændring af genopdyrkningsretten i Lov om drift af landbrugsjorder, men påpeger dog alvorlige udfordringer ved ordningen.

P-nyhedsbrev uge 48, 02-12-2016

30. nov 2016
En afskaffelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte vil være et vigtigt skridt på vejen mod at få nye kræfter ind i dansk landbrug. Men hvis flere unge skal have mulighed for at købe egen gård, så skal skattereglerne ved brug af sælgerpantebreve også revideres, mener Landbrug & Fødevarer.

På trods af høringssvar fra både DTU og KU mistænkeliggør DR i dag L&F og 194 andre høringsparter i sagen om differentieret gult kort-ordningen.

GEUS har nu offentliggjort rapporten ”Kvælstofpåvrikning af grundvand”, som er det faglige grundlag for de målrettede grundvandsefterafgrøder.

Tilladelser til kvælstofudledning fra havbrug har ingen forbindelse til landbrugets kvælstofregnskab

Tag på landet og find dit juletræ. Nyt virtuelt kort viser danskerne vej til de lokale juletræsproducenter. Landbrug & Fødevarer, der står bag kortet, opfordrer samtidig til en revidering af skiltereglerne til gavn for udviklingen i landdistrikterne.

Digitaliseringsstyrelsen og Finansrådet har netop lanceret en kampagne ”Sikker på nettet 2.0”, der med en række tiltag skal ’opgradere’ den digitale sikkerhed. Målet med kampagnen er at øge danskernes bevidsthed om sikkerhed på nettet, og give gode, konkrete og eksekverbare råd. Se kampagnen her.

To års målrettet indsats for at få hul igennem til det colombianske marked for dansk grisekød giver nu resultat. Det er forventningen er, at salget på sigt vil indbringe op mod 60 mio. kroner årligt.

P-nyhedsbrev uge 47, 24-11-2016


Fødevare- og landbrugspakken er stadig et stort plus trods nye restriktioner
PRESSEMEDDELELSE -
Det er glædeligt, at regeringen sammen med EU-Kommissionen har fundet en fælles forståelse for en hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken, så den kan gennemføres. Men prisen er høj for dansk landbrug, mener Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 46, 17-11-2016


Miljø- og fødevareministeriet ventes om meget kort tid at fremlægge model for udrulning af de efterafgrøder, som i følge Fødevare- og landbrugspakken i 2017 og 2018 skal sikre, at de fulde normer og øvrige lempelser i Fødevarepakken ikke har negative miljøeffekter på den korte bane.

Landbrug & Fødevarer kritiserer DR for videresalg af MRSA-udsendelse til svensk TV uden at rette fejl.
PRESSEMEDDELELSE -
”Et rungende ja til vækst i Danmark”. Så klart betegner en glad administrerende direktør Karen Hækkerup aftenens brede finanslovsaftale, der blandt andet udfaser den omstridte PSO-ordning.

Fundet af fugleinfluenza i flere vilde fugle rundt om i landet får nu Fødevarestyrelsen til at stramme reglerne. Det betyder, at høns og andre fugle i fangenskab skal bag hegn og under tag. Landbrug & Fødevarer bakker op om de ændrede lovkrav.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbruget skal have lov til at gøre brug af kvoter til at opfylde sit klimamål. Klimarådet undervurderer i sin nye analyse konsekvenserne af EU Kommissionens reduktionskrav af klimagasser til Danmark. Klimarådet må anerkende, at vi lever i en global verden, hvor dansk landbrug allerede er blandt de mest klimaeffektive. Det mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
Brugen af antibiotika til danske dyr er faldet generelt i 2015. Det gælder især forbruget til svin. Det fastslår DANMAP-rapporten fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet. Det glæder Landbrug & Fødevarer.

Fjernelse af PSO-afgiften vil øge produktionen i samfundet. Den vil også fremme grønne investeringer, fastslår direktør Flemming Nør Pedersen i JP Aarhus.

Den fremtidige organisering af arbejdet i SEGES er nu helt på plads.

P-nyhedsbrev uge 45, 11-11-2016


Delegeretmødet 2016 var en rigtig positiv oplevelse, både for delegerede, ministre og politikere, der var med i Herning i år.

I de seneste dage er der kommet to udmeldinger på vandløbsområdet, der peger i hver sin retning.

Thor Gunnar Kofoed, der er formand for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer, har netop holdt indlæg på COP22 klimatopmødet i Marrakesh om behovet for at gøre Paris-aftalen fra det seneste klimatopmøde til virkelighed. Thor Gunnar Kofoed repræsenterer World Farmers’ Organisation. Hør hans vurdering af klimatopmødets første dage her.Det var en frisk miljø- og fødevareminister, som gik på talerstolen i Herning Kongrescenter, da Landbrug & Fødevarer holdt årets delegeretmøde.

Regeringen forhandler i disse dage om fremtidens boligskatter. Imens venter vi på at få at vide, hvad der skal ske med landbrugets ejendomsvurderinger og ejendomsskatter

Miljø- og fødevareministeriet har truffet beslutning om udmøntning af krisepakken til mælkeproducenterne
PRESSEMEDDELELSE -
Selvstændig, sparsommelig og med et potentiale til at blive en historisk god og velkonsolideret landmand. Sådan sagde dommerne om Connie Linde, der netop er blevet kåret som Årets Unge Landmand. Den 28-årige mælkeproducent fra Grindsted modtog prisen på Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde i Herning.
PRESSEMEDDELELSE -
På gården Mægbæk tages sikkerheden dybt alvorligt og der er masser af ros og anerkendelse til medarbejderne. Derfor får ejerne Kirsten Mette og Holger Lundgaard Madsen Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2016.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer hilser regeringens nye initiativ – fonden Dansk Landbrugskapital – velkommen. Der er tale om et længe ventet og tiltrængt initiativ, fastslår Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 45, 07-11-2016

03. nov 2016
I denne uge løber delegeretmødet af stablen. Alle delegerede har modtaget et trykt program. Heri er samlet alt det praktiske om dagene i Herning. Vel mødt!

P-nyhedsbrev uge 43, 27-10-2016

27. okt 2016
På årets delegeretmøde bliver der atter mulighed for at følge med i mødet via livestreaming.
27. okt 2016
Landbrug & Fødevarer har afgivet høringssvar vedr. den nye husdyrlov. Der er mange positive elementer i det nye lovforslag, men der er også en række punkter, hvor forslaget bør forbedres.
27. okt 2016
Genvalg til formand og næstformand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer
27. okt 2016
Miljø- og Fødevareministeren har nu offentliggjort redegørelsen om forløbet omkring MRSA. Landbrug & Fødevarer håber, at redegørelsen kan være med til at kaste det ønskede lys over måden, forløbet omkring arbejdet med MRSA har været håndteret på.
27. okt 2016
Det femte regionale møde hvor bl.a. miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltager, løber af stablen på mandag 31. oktober. Tilmelding nødvendig - find program og kontaktoplysninger her. Tilmeldingsfrist 27. oktober!
27. okt 2016
Oplev mere – brug naturen er navnet på en kampagne som Friluftsrådet lancerer 2. november 2016 sammen med Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Naturstyrelsen samt Kommunernes Landsforening. Kampagnen skal styrke danskernes kendskab til reglerne for offentlighedens adgang til naturen.
27. okt 2016
De danske økologiske svineproducenter har forbedret deres overskud med knap to millioner kroner på ét år. Det viser nye tal fra SEGES.
27. okt 2016
Miljø- og fødevareministeren har for nylig fremsat et lovforslag, der skal sikre, at vandrådene kan nedsættes og deres opgaver beskrives.
L&F finder det positivt, at der sker en inddragelse af interessenterne i arbejdet og er særdeles opmærksomme på, at kriterierne for udpegning af vandløb er af vital betydning.

P-nyhedsbrev uge 41, 14-10-2016


Tillid er fundamentet for et demokratisk samfund, og derfor er det beskæmmende at opleve politikerne gå efter billige point på landbrugets bekostning.

Landbrug & Fødevarer arbejder for en fair og bedre kontrol, der bygger på vejledning og dialog fremfor sanktioner.

Copa-Cogeca – den fælleseuropæiske organisation for landmænd og landbrugsandelsselskaber – afholdt i sidste uge kongres i Athen i Grækenland. I sin tale understregede Martin Merrild vigtigheden af at EUs landmænd kan udnytte mulighederne i et dynamisk marked.

Mandag den 21. november inviteres konsulenter til en workshop på SEGES for at samle input til den forestående, internationale evaluering af de N-modeller, der ligger til grund for målfastsættelsen i Vandområdeplanerne.

nteressen for at pleje naturen og beskytte sjældne dyre- og plantearter er stigende blandt danske landmænd. For at gøre det endnu nemmere at gå ind i naturpleje, så har SEGES nu lanceret et nyt virtuelt mødested om naturen i landbruget.

De kommunale Natura 2000-planer, der blandt andet skal angive en plan for interessentinddragelsen i forbindelse med Natura 2000-indsatsen sendes nu i 8 ugers høring.

Med beslutning om at droppe bioraffineringsanlægget i Maabjerg ryger en af de bedste bidrag til den grønne omstilling

Torsdag den 27. oktober 2016 holder Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer årsmøde på Bygholm Landbrugsskole.

På Fødevaredagen blev fødevarebranchens fremmeste også hædret med forskellige priser.
PRESSEMEDDELELSE -
Omkring 150 mindre virksomheder, der laver udstyr til landbruget, skal ruste sig til at leve af eksport frem for at sælge til danske landmænd, hedder det i ny rapport fra Agroindustriens Vækstpanel.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over politisk velvilje til at løse problem med rester af plantebeskyttelsesmidler på frugt.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer tvivler på, at væksten til næste år vil nå det højeste niveau siden 2006 sådan som vismændene forventer. Vi kan ikke regne med, at privatforbruget og erhvervsinvesteringerne når tidligere tiders niveau.

Sammenlignet med andre lande i Europa kommer Danmark ind på en overraskende 22. plads, når det kommer til forbrug på madvarer.

P-nyhedsbrev uge 40, 09-10-2016


I denne uge har Danmarks Radio fortsat deres kritik mod landbruget i sagen om resistente bakterier og udbredelsen af MRSA. Desværre for danskerne er kæden hoppet af i DR. Almindelig journalistisk bearbejdning af fakta omkring MRSA virker til at være blevet tilsidesat.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer er ærgerlig over, at planerne om at etablere Danmarks første bioraffinaderi nu bliver opgivet.

DR's dækning af MRSA CC398 i grise virker tendentiøs, usaglig og mangelfuld, skriver Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer og Erik Larsen, formand for Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.

Så længe der ikke findes regler for de øst- og sydeuropæiske landes antibiotikaforbrug, kommer vi aldrig problemerne til livs, fastslår Erik Larsen, formand for Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.

Endnu engang viderebringer DR i dag fejlagtige oplysninger i en artikel om MRSA. Hans Jørn Kolmos fra Syddansk Universitet får på DR.dk lov til at give eksport af danske grise skylden for, at der er MRSA CC398 i Polen.

150 centrale interessenter var involveret i EU’s klimaarbejde i Bruxelles den 20. september. EU’s vigtigste folk på klimaområdet lyttede til dansk landbrugs klimabekymringer i forbindelse med mødet i tænketanken European Policy Centre.

Regeringen præsenterede i tirsdags sit lovkatalog for det kommende år. Regeringens naturpakke var et af elementerne.

Debatten om topskat, SU-nedskæringer og børnepenge i forbindelse med regeringens 2025-plan er bestemt vigtig. Men fundamentet under det danske velfærdssamfund er et velfungerende erhvervsliv og en økonomi i vækst. Så lad os snakke lidt mere om, hvordan vi får gang i væksten, skriver L&F's cheføkonom Frank Øland.

Vi skal have gang i væksten, som er nøglen til velstand. Vi skal gøre samfundskagen større, skriver Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup.
PRESSEMEDDELELSE -
DR-artikel om MRSA har været under kritisk lup hos Landbrug & Fødevarer. Undersøgelsen viser en lang række af fejl og mangler i artiklen. DR må bringe en rettelse, mener Landbrug & Fødevarer.

I regeringens bolig- og ejendomsvurderingsudspil er der flere gode takter blandet andet bevarelsen af bondegårdsreglen, men Landbrug & Fødevarer savner en nedsættelse af jordskatterne.
PRESSEMEDDELELSE -
Tyskland er det femte største marked i EU, når det kommer til forbrug på caféer, restauranter og af take-away. Med en samlet omsætning på over 40 milliarder euro årligt spår Landbrug & Fødevarer derfor også økologi-eksporten til den sektor en lys fremtid.
PRESSEMEDDELELSE -
Ros fra Landbrug & Fødevarer til Lars Løkke Rasmussen for at tage hul på den nødvendige snak om at få gang i væksten, sikre kvalificeret arbejdskraft og holde fast i EU-samarbejdet.

P-nyhedsbrev uge 39, 30-09-2016

29. sep 2016
Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en række forslag vedrører udviklingen i yderområderne i bred forstand. Erhvervet bidrager til vækst og liv i yderområderne, men kan ikke sikre den udvikling alene. Erhvervet har derfor brug for, at andre forpligter sig i arbejdet med at sikre et liv uden for de store byer.

NaturErhvervstyrelsen har modtaget 423 ansøgninger til EU’s mælkereduktionsordning.

Eksporten af svinekød til Kina har udviklet sig til en succeshistorie gennem de seneste 10 år. I 2016 steg eksporten særlig markant. Også fremadrettet forventes Kina at være storimportør af svinekød, fastslår analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Fødevareklyngen eksportere for 5 mia. kr. til USA - hvor af langt størstedelen er højværdivarer. L&F har i forbindelse med kronprinsparrets besøg og erhvervsfremstødet i USA set nærmere på den danske fødevareeksport til USA.

Efteråret er over os, og det betyder mere regn. Oversvømmede marker og boliger kan desværre være en konsekvens af regn og klima forandringer, og det er en dyr konsekvens for dem, som det går ud over. Venstres vandløbsordfører, Kristian Pihl Lorentzen (MF, V) besøgte Havelse Å torsdag formiddag, og han havde en god drøftelse med Havelse Ålaug sammen med landboforeningen og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

En del foreninger arbejder meget aktivt for tiden med at skaffe flere medlemmer, og de har held med ringekampagner og invitationer til Axelborg.

Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at man ikke betragter prosulfocarb som en trussel mod hverken miljøet eller sundheden. Også selv om man så brugte den maksimale dosering, hvilket så godt som aldrig sker, skriver Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Der er meget at tjene på tættere samarbejde med amerikanerne, fastslår miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og L&F's formand Martin Merrild i Børsen.

Ekstra uge 39, 26-09-2016 | Ny husdyrgodkendelseslov sendt i høring

26. sep 2016
Miljø- og fødevareministeren har i dag sendt den nye husdyrgodkendelseslov i høring. Det har erhvervet ventet på i 5 år. Den nye lov betyder bl.a., at reguleringen af arealerne fremover reguleres af generelle regler og ikke som en del af husdyrgodkendelserne.

P-nyhedsbrev uge 38, 23-09-2016

22. sep 2016
I dag skal der produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling er gået hånd i hånd med en betydelig strukturudvikling i landbruget ikke mindst i kraft af den teknologiske udvikling, der løbende har gjort det muligt at producere mere og mere effektivt
PRESSEMEDDELELSE -
Søndagens Åbent Landbrug, hvor 50 gårde over hele landet åbnede dørene for danskerne, fik 86.305 interesserede til at trække i gummistøvlerne og bruge fridagen på en landtur. Landbrug & Fødevarer, der står bag arrangementet, glæder sig over den store opbakning.

DR Detektor fakta-tjekkede torsdag aften DRs egen dokumentar om MRSA, og det er der både kommet en interessant udsendelse og artikel på dr.dk ud af.

Der er stadig fremdrift i kommunernes sagsbehandling af husdyrgodkendelser. Miljøstyrelsen har offentliggjort halvårsoversigt over sagsbehandlingstiden.

Debatten om forsyningssektoren bør ikke fortabe sig i en ideologisk strid for og imod privat ejerskab. Ingen forestiller sig, at der skal være fri leg, så vi skal ikke på forhånd afskære os fra selskabstyper og kapital, der måske kan hjælpe til at skabe mere effektiv drift, fastslår L&F og Dansk Energi.

Danske landmænd er i klimakampens førerfelt. Vi har en af verdens mest klimaeffektive produktioner og har reduceret CO2-udledningen fra den danske landbrugssektor på ca. 20 procent siden 1990.

Landbrug & Fødevarer har lagt pres på EU-Kommissionen for at få reglerne vedrørende ubefæstede markveje ændret. Det er derfor glædeligt, at EU-Kommissionen nu lemper på fortolkningen af reglerne, så de fleste ubefæstede markveje igen bliver støtteberettigede.
PRESSEMEDDELELSE -
SEGES styrker rådgivningen af landmændene, så de står bedre rustet til fremtiden. SEGES bliver fremover en del af Landbrug & Fødevarer med Anne Lawaetz Arhnung i spidsen som direktør.

P-nyhedsbrev uge 37, 16-09-2016

16. sep 2016
De seneste dage har der været flere historier om MRSA i medierne som optakt til DR udsendelsen på søndag ”Den dag Pencillinen holder op med at virke”.
16. sep 2016
På søndag går det løs med Åbent Landbrug.

Landbrug & Fødevarer har udsendt en nyhedsmail om MRSA til alle medlemmer

Fødevarestyrelsen trykker nu som led i et pilotprojekt på ”send” i stedet for på ”print” når kontrolbesøget afsluttes, så kontrolrapporten ikke printes på stedet.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbruget er så småt på vej ud af en dyb lavkonjunktur. Svineproducenterne forlod bunden i 2015, og mælkepriserne er langsomt begyndt at vende. Et samspil mellem markedsudviklingen, fødevare- og landbrugspakken og en kraftigt forbedret effektivitet vil gradvist sikre fremgang i landbrugets indkomst.

Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen er begge aktive brugere af app’en NaturTjek.

Årsmødet og Kongres for svineproducenterne er lige om hjørnet - tilmeldingen er nu åben.
PRESSEMEDDELELSE -
Husholdninger og virksomheder vil få gavn af regeringens forsyningsplan, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
Hældes mælken fra koens patter direkte ned i mælkekartonen? Hvor på grisen sidder flæskestegen? Og får får får? Få svarene og stil dine egne spørgsmål, når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug den 18. september. Landmænd over hele landet tager imod børn og voksne, der gerne vil vide mere om, hvor maden kommer fra.

P-nyhedsbrev uge 36, 09-09-2016


Vestre Landsrets 12. afdeling afsagde onsdag den 7. september en principiel dom i en straffesag om overgødskning

Forbruget af antibiotika på dyr er meget voldsomt i særligt Sydeuropa. Derfor går Landbrug & Fødevarer i dag ud og opfordrer EU-politikerne til at lovgive om forbruget af antibiotika.

Torsdag den 8. september sendte SEGES Videncenter for Svineproduktion en mail ud til svineproducenterne i Danmark omhandlende en kommende TV-udsendelse på DR om MRSA og forekomsten af resistente bakterier i Danmark. Vinklen i DR’s udsendelse vil være kritisk og stille spørgsmålstegn ved, om erhvervet og myndighederne har taget MRSA alvorligt. Læs brevet til svineproducenterne her.

DR bringer dokumentaren om MRSA søndag den 18. september – altså på dagen for Åbent Landbrug. Det er DR’s beslutning at vise udsendelsen netop denne dag. Derfor har vi i Landbrug & Fødevarer iværksat en række aktiviteter og initiativer i forhold til de værter, som deltager i Åbent Landbrug med svineproduktion. Læs med her i informationen udsendt til værter med svineproduktion ved Åbent Landbrug.

De kvælstofmodeller, som vandområdeplanerne bygger på, skal evalueres af et internationalt ekspertpanel. Oplægget til evalueringsprocessen har netop været i høring i Blåt Fremdriftsforum.

Kommissionens forslag til forenkling af de grønne krav indeholder stort set kun skærpelser for danske landmænd. Derfor har Landbrug & Fødevarer skrevet til Hogans kabinet og til Miljø- og Fødevareministeriet for at få de bebyrdende forslag af bordet og erstatte dem af reelle forenklinger.

Mandag d. 12. september vil NaturErhvervstyrelsen åbne for ansøgningsprocessen for EU-støtte til mælkeproducenter, som ønsker at reducere deres mælkeproduktion. Ansøgningerne vil kunne sendes ind til 21. september 2016.

Landbrug & Fødevarer er den 9. september vært ved et møde om muligheden for at nedsætte et Natur- og biodiversitetsråd, der evt. kan fungere som rådgivende for Miljø- og fødevareministeren. Her er 19 forskellige organisationer og interessenter indbudt til at drøfte det forslag, som viceformand Lone Andersen fremsatte på Naturmødet i Hirtshals i maj måned.

Regeringen lægger i finanslovsforslaget op til at øge fleksibiliteten for selvstændige og iværksættere der skal afholde barselsorlov.

Skift gear til en verden i forandring - Landbrugsavisen arrangerer fredag den 16. september vækstkonference ved Yara på havnen i Randers

Det er en fælles opgave at skabe vækst i Danmark. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig sammen med fire andre internationalt orienterede, danske styrkepositioner over, at det politiske efterår kan stå i vækstens tegn. For uden vækst og velstand, ingen yderligere velfærd at fordele.

Af Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer

I løbet af sommerferien præsenterede Europa-Kommissionen et krav til Danmark om at udlede 39 procent mindre CO2 i 2030 end 2005-niveauet. Denne gang gælder det også de ikke-kvotebelagte områder som eksempelvis landbruget, transportområdet og byggeriområdet. Er det fornuftige krav? Og hvor stor en indsats skal der egentlig gøres for, at Danmark formår at opfylde de krav?

Ekstraordinært om finanslov og 2025 uge 35, 31-08-2016

31. aug 2016
Regeringen fremlagde i går sin 2025-plan ”Et stærkere Danmark”. Landbrug & Fødevarer har kommenteret helhedsplanen.
Bl.a. er Vækstpakken, der er et centralt element, og skal sikre danske virksomheders
konkurrencemæssige vilkår og præsenterer tiltag, positiv for fødevareklyngen.
31. aug 2016
Regeringens forslag til finanslov 2017 med relevans for Landbrug & Fødevarers medlemmer er
beskrevet nedenfor. Notatet giver overblik over de relevante elementer i regeringens forslag til finanslov
for 2017), der er offentliggjort den 30. august 2016.

P-nyhedsbrev uge 35, 01-09-2016

01. sep 2016
Berlingske valgte i mandags at sætte historien om forlængelse af den danske kvægundtagelse på forsiden. I ugens løb har journalister, politikere og grønne organisationer brugt det som afsæt til nye angreb på landbrugspakken. Landbrug & Fødevarer er i tæt kontakt med Miljø- og Fødevareministeriet, og der arbejdes hårdt i ministeriet for, at kvægundtagelsen kan fortsætte.
01. sep 2016
250 landmænd var mødt op på Agerskov Kro i Sønderjylland, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mandag den 29. august indledte sin turné rundt i landet.
Allerede på mandag gæster ministeren region nord. Tilmeldingsfrist kl. 16 i dag 1. september hos de arrangerende foreninger.
29. aug 2016
Forenkling af EU-reglerne betyder lempelser i sanktionerne for overtrædelse af reglerne om grundbetaling, ø-støtte og unge landbrugere. Desværre betyder de nye regler også forøget kontrol.

Ekstra uge 35, 29-08-2016 - L&F's 2025-plan

29. aug 2016
Hvordan slipper Danmark ud af den økonomiske krise? Hvordan får vi gang i væksten, så vi kan sikre job og velfærd?
Landbrug & Fødevarer har i dag præsenteret en samlet 2025-plan, ’Vejen ud af vækstkrisen,’ med 35 konkrete forslag, der kan sætte gang i væksten i Danmark.

P-nyhedsbrev uge 34, 25-08-2016

25. aug 2016
Turnéen indledes på mandag 29. august i region Syd, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en række af regionale møder i de kommende måneder stiller op til debat. Mød også Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild og deltag i debatten om efterårets varmeste landbrugspolitiske emner.
25. aug 2016
Landbrug & Fødevarer er overordnet tilfreds med den trepartsaftale om praktikpladser, som regeringen og arbejdsmarkedets parter underskrev sidste fredag. Aftalen viser, at parterne har en fælles forståelse af, at virksomhederne har brug for nogle klare økonomiske incitamenter til at oprette flere praktikpladser.
25. aug 2016
Der er nedsat en arbejdsgruppe i Landbrug & Fødevarer, hvor berørte foreninger udveksler erfaring på tværs i forhold til kommuner, der fremfører dyrkningsrestriktioner m.v. Landbrug & Fødevarer følger pt. sager i Århus, Egedal og Sønderborg kommuner helt tæt også juridisk, når sagerne måtte udvikle sig til retssager.

P-nyhedsbrev uge 33, 19-08-2016

19. aug 2016
Medlemstallene for 2016 ligger nu klar.
19. aug 2016
Langt hovedparten af forsyningsselskaberne har reelt monopol, og landmænd og virksomheder er derfor stavnsbundet som kunder i selskaberne. Det er derfor bydende nødvendigt, at regeringen vil reformere forsyningsområdet, og det kan næsten kun gå for langsomt, mener L&F.
19. aug 2016
Miljø- og fødevareministeriet har imødekommet SEGES og Landbrug & Fødevarers anmodning om at udskyde fristen for at så efterafgrøder på grund af den sene høst.

P-nyhedsbrev uge 32, 14-08-2016


På grund af den sene høst har SEGES og Landbrug & Fødevarer i dag anmodet om en udsættelse af fristen for etablering af pligtige- og MFO-efterafgrøder med 10 dage.

Danmark er foregangsland, når det kommer til at tackle problemer med resistente bakterier, konkluderer EU-Kommissionen i ny rapport.

Trods lidt bedre økonomiske udsigter, så går rigtigt mange landbrug konkurs lige nu. Kurven ventes tidligst at knække sidst på året, vurderer SEGES.

Et forslag til ny husdygødningsbekendtgørelse indføre endnu en datofrist for udbringning af husdyrgødning. Landbrug & Fødevarer skriver i sit høringssvar, at det er at skridt i den helt forkerte retning. I stedet for flere datobestemte dyrkningsrestriktioner ønsker L&F en regulering, der i højere grad bygger på godt landmandskab

Danmark skal strække sig meget længere end vores samarbejdspartnere i EU for at opfylde dagens klimakrav fra EU, siger Landbrug & Fødevarers viceformand Lars Hvidtfeldt.

Af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Selv de argeste kritikere af landbruget plejer at medgive os én ting. Nemlig at den danske fødevareklynge er noget nær verdensmester i at tage nye teknologier og produktionsmetoder i brug. Både de landvindinger, der øger effektiviteten i produktionen og de, der styrker fødevaresikkerheden.

Efter opfordring fra Landbrug & Fødevarer udvides den eksisterende ordning med etableringslån til yngre landmænd, så lånet sammen med landmandens egenkapital kan finansiere de yderste 15 pct. af handelsprisen mod de nuværende 10 pct. Samtidig udvides lånerammen med 180 mio. kr. så yderligere 50 – 75 yngre landmænd kan finansiere med etableringslån.

EU-Kommissionen har i dag præsenteret en ny støttepakke til europæiske mælkebønder.

Personlige relationer og en tæt dialog er vigtige redskaber, når Landbrug & Fødevarer arbejder for at øge den politiske forståelse for fødevareklyngens vilkår. Et tæt samarbejde med Christiansborg-politikerne og de politiske partier generelt er afgørende for at flytte landbrugets og fødevareklyngens rammevilkår i en gunstigere retning.

En ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) giver flere yngre landmænd bedre mulighed for at købe egen gård. Det er gode nyheder til de mange unge, der gerne vil etablere sig indenfor erhvervet, mener Landbrug & Fødevarer.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 31, 02-08-2016

02. aug 2016
I dag har CBS offentliggjort en analyse med titlen ”Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne”. Analysen er udført som led i et større forskningsprojekt med støtte fra Promilleafgiftsfonden og understreger, at de danske rammevilkår er ringere end i vores nabolande.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 27, 08-07-2016

08. jul 2016
Som meddelt i det ekstraordinære P-nyhedsbrev, der blev udsendt 27. juni om vandområdeplanerne, kommer der her en grundigere analyse af planerne.

P-nyhedsbrev uge 26, 30-06-2016


Landbrug & Fødevarer er lettet over, at EU-kommissionen vil forlænge godkendelsen af glyphosat med halvandet år. Håbet var dog en længerevarende godkendelse af stoffet, som blandt andet indgår i Roundup, og er af enorm betydning for de danske planteproducenter.

Ud fra hovedkonklusionerne i rapporten ser det indtil videre desværre ikke ud til, at der for alvor vil komme forenklingstiltag, der kan mærkes direkte for danske landmænd. Landbrug & Fødevarer vil rejse dette overfor Kommissionen.

I forbindelse med flytningen af dele af NaturErhvervstyrelsen fra København til Augustenborg og Tønder, meddeler NaturErhvervstyrelsen at udbetalinger i forbindelse med projekttilskud som fx miljøteknologi kan blive forsinket.

Vi vil gerne ønske dig og din familie god sommer fra Medlemsforhold og Koncernkommunikation i Landbrug & Fødevarer. Næste ordinære udgave af P-nyhedsbrevet udkommer igen primo august.

Flertallet af danske forbrugere bekymrer sig i større eller mindre grad om dyrevelfærd, viser en ny undersøgelse. Mange vælger dansk, når de vil have god dyrevelfærd. Undersøgelsen gjorde det klart, at køb og valg af “dyrevelfærd” ofte styres af følelser, og kun i meget lille udstrækning på baggrund af faktuel viden.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 26, 27-06-2016


Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 er netop offentliggjort, og planerne rummer ingen store overraskelser, i forhold til hvad vi tidligere har set.

P-nyhedsbrev uge 25, 24-06-2016


Demokratiet har talt, og Storbritannien skal nu indlede forhandlinger om at forlade det europæiske samarbejde. Den kommende tid må vise, hvordan Storbritanniens beslutning om at forlade EU skal udmøntes. Og tilbage står spørgsmålet - Var det den rigtige beslutning?
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer håber, at briternes exit fra EU ikke får alvorlige konsekvenser for dansk fødevareeksport.
PRESSEMEDDELELSE -
Pundets historiske fald har betydning for dansk eksport til Storbritannien. Faldet vidner om den meget store usikkerhed, der er i øjeblikket. Men selv om det ser dramatisk ud, vurderer Landbrug & Fødevarers cheføkonom, at vi snart vil se stabilitet igen.

En kombination af lavere vækst i Storbritannien, forhøjet usikkerhed og svækkelse af pundet kan ramme den danske fødevareeksport i kraft af Brexit. Det er dog svært at vurdere den økonomiske betydning af et eventuelt nej til EU på langt sigt, mens en periode med forhøjet usikkerhed er entydigt negativt på kort sigt. Dertil kommer, at den danske eksport kan bliver ramt af en svækkelse af det engelske pund. LÆS ANALYSE FRA LANDBRUG & FØDEVARER

Landbrug & Fødevarers fællesformandskab med Martin Merrild i spidsen mødtes søndag den 19. juni med EUs landbrugskommissær, Phil Hogan.

EU-Kommissionens medarbejdere med ansvar for det danske landdistriktsprogram var tirsdag i denne uge sammen med NaturErhvervstyrelsen og medlemmerne af det danske landdistriktsudvalg ude at besøge to landmænd i nærheden af Kolding.

Landbrug & Fødevarer har igen i 2016 brugt Folkemødet til at så nye politiske frø til gavn for hele fødevareklyngen.

En stadig større andel af landets kommuner ser med velvilje på landmændenes behov for at køre med tidssvarende landbrugskøretøjer på de kommunale veje, eksempelvis i gyllesæsonen.

Regeringens naturpakke gør reglerne på natur- og miljøområdet enklere. Det kan være med til at anspore de landmænd, der vil arbejde aktivt med naturtiltag, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.

Danmarks egen udledning er minimal, men vi kan gøre en forskel for klimaet ved at lære andre lande, hvordan man producerer fødevarer bæredygtigt, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.

I 2015 beløb det samlede underkendte beløb på grundbetaling sig til godt 6 mio. kr. Hertil kommer underkendelser for manglende overholdelse af de grønne krav på 3,5 mio. kr. Til sammenligning var der i 2014 underkendelser på enkeltbetalingsordningen for knap 19 mio. kr

Rapport fra DCE viser, at der er mere 4,7 pct. mere beskyttet natur end der hidtil har været registreret. L&F opfordrer til dialog med kommunerne om de nye registreringer.

Der var højt humør og gang i Lykkehjulet hos Landbrug & Fødevarer torsdag på Folkemødet, hvor regler var til debat.

Fire dage med debat, snak, håndtryk og smagsprøver blev skudt i gang i Landbrug & Fødevarers telt kl. 15, da administrerende direktør Karen Hækkerup talte om 'Verden ifølge Landbrug & Fødevarer".

Hvordan kvalificerer Danmark sig i kampen om tiltrækning af talenter? Fem top-CEOs gav deres bud på svar i Landbrug & Fødevarers telt fredag eftermiddag.

Landbrug & Fødevarer havde skruet ekstra op for det digitale tryk under årets Folkemøde, og det gav resultater i form af en kåring som bedste organisation på Twitter af Infomedia, samt en top tre-placering i Overskrift.dk’s opgørelse.

Sammen med L&F's adm. direktør Karen Hækkerup gik en række folketingspolitikere catwalk i et fejende flot pelsshow fra Kopenhagen Fur i L&F’s telt på Folkemødet.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 25, 20-06-2016


Landbrug & Fødevarers advokat, Håkun Djurhuus, har indgået aftale med kammeradvokaten om at ophæve retssagen om randzonerne uden omkostninger for parterne.

P-nyhedsbrev uge 24, 16-06-2016


Du kan følge udvalgte debatter fra Landbrug & Fødevarers telt live, når vi sender direkte fra Folkemødet.

EU's landbrugskommissær vil svare på spørgsmål fra borgerne mandag d. 20. juni i Aarhus.

Ved Landbrug & Fødevarers netop afholdt etableringskonference var fremtidens krav til moderne landmænd et af omdrejningspunkterne. Professor Mette Neville fra Århus Universitet slår fast, at ledelse bliver en af de afgørende discipliner at beherske for fremtidens landmænd.

Vildtforvaltningsrådet indstiller ny model for kronvildtforvaltning til Miljø- og fødevareministeren.

Landbrug & Fødevarer kæmper en ihærdig kamp for at imødegå de trusler, som EU’s klimamål risikerer at få for dansk landbrugs- og fødevareproduktion.

Den endelige lov risikerer at øge beskatningen for helt almindelige erhvervsdrivende, mener Lars Hvidtfeldt.

Tirsdag indvies nyt anlæg, der kan måle hvilke plantesorter, der har de dybeste rødder og dermed bedst modstår tørke og stress.

Miljøstyrelsen har oprettet en ny hjemmeside, der giver svar på nogle af de mest presserende spørgsmål om miljøtilsyn hos husdyrbrug.

P-nyhedsbrev uge 23, 10-06-2016


’Landbrugsboss: Uduelige svinebønder skal væk.’ Sådan lød overskriften på forsiden af Børsen torsdag den 2. juni. Værs’go! Velkommen på forsiden – til mig. Skarpt budskab, ikke sandt? Der var bare et problem: Jeg har aldrig brugt udtrykket ’uduelige’ om mine medlemmer. Det kunne jeg aldrig finde på. Aldrig.

Regeringen har torsdag den 9. juni 2016 indgået et bredt forlig om planloven, der skal sikre bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele Danmark.

Med et brev til kommunerne har Kulturministeren og Miljø- og fødevareministeren nu sat fokus på digebeskyttelsen. Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at der lægges op til en konkret udpegning af diger med reel beskyttelsesværdi

2, juni præsentere Svinesektorens Vækstpanel sine anbefalinger til, hvordan dansk slagtesvineproduktion kan styrkes og genvinde 5.000 tabte arbejdspladser og fem mia. kr. i eksportindtægter.
PRESSEMEDDELELSE -
Naturinteresserede danskere kan lige nu gå ad 188 vandrestier på private arealer, som ellers ikke ville være tilgængelige for offentligheden. Over de kommende fire år skal der etableres yderligere 80 nye spor over hele landet. Sådan lyder visionen fra projekt Spor i Landskabet, der på søndag d. 12. juni byder velkommen udenfor til Sporenes Dag.

Når europamesterskabets slutrunde i Frankrig føjtes i gang, vil et helt kontinents tilskueres håb og drømme afhænge af spillernes evner på græsset. Dansk græs vel at mærke.

Ny film i Landbrug & Fødevarers omdømmekampagne tager hul på et nyt kapitel i den store fortælling om erhvervet
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer hilser det nye planlovsforlig velkommen. Erhvervsorganisationen glæder sig over det brede forlig, der lægger op til større fleksibilitet og mere tidssvarende rammer for landbruget. Det er samtidig et stort plus, at kommunerne skal tage hensyn til produktionsvirksomhederne i deres planlægning, så deres udviklingsmuligheder ikke begrænses af byudviklingen. Dog er det bekymrende, at Det Grønne Danmarkskort fastholdes.

Regeringen har vist, at det rent faktisk er muligt at lave holdbare løsninger på miljøområdet, som på samme tid øger landmændenes muligheder for at producere effektivt og lønsomt, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer roser et flertal i Folketinget for at indføre et krav om iblanding af avanceret biobrændstof i benzin. Avancerede biobrændstoffer er kendetegnet ved at være baseret på restprodukter som fx halm og er altså både godt for økonomi og miljø.
PRESSEMEDDELELSE -
Der er et kæmpe økonomisk og miljømæssigt potentiale ved at øge produktionen og udnyttelsen af muslinger og tang. En øget produktion af muslinger vil fx både kunne fjerne kvælstof og producere foderprotein, mens udnyttelse af tang vil bidrage til nye højværdiprodukter inden for farma og ernæring.

Landbruget kvitterer for, at tiltag fra transportministeren skal være lettere at komme rundt med moderne landbrugsmaskiner med gummibælter.

På tirsdag den 14. juni åbner Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs officielt en ny forskningsfacilitet som ikke findes lige i resten af verden.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 23, 08-06-2016


Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til placeringen af de ca. 200 nye målestationer. Interessenterne er inviteret til at komme med indspil til den specifikke placering af målestationer senest 5. juli 2016.

P-nyhedsbrev uge 22, 02-06-2016

02. jun 2016
Miljø- og Fødevareministeren åbnede konference på Christiansborg med at understrege, at regeringen er enig i, at der skal skabes vækst og udvikling i svinesektoren.
PRESSEMEDDELELSE - 02. jun 2016
Et nyt erhvervsteam skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark får en styrket, markedsdrevet økologisektor. Holdet er nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være et økologisk foregangsland, understreger Landbrug & Fødevarer.

Danmarks største naturelsker er kvinde, 55+ og bosat udenfor Region Hovedstaden. Det er i hvert fald hende, som bruger naturen flere gange om ugen eller oftere, viser ny befolkningsundersøgelse om natur fra Norstat foretaget for Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer arbejder intenst for at vurdere kommunernes grundlag for at forbyde lovlig anvendelse af godkendte midler i visse udpegede områder.

Fredag til søndag er der Dyrskue i Roskilde – her har L&F opstillet Beercycling urinaler, så dyrskuegæsterne kan recirkulere plantenæringsstoffer.

Lars Hvidtfeldt med flere var onsdag i denne uge til møde med embedsmænd i EU. Virakken om Fødevare- og Landbrugspakken er ikke gået EU-kommissionens næse forbi, og indsatsen med embedsmændene var givet godt ud.
PRESSEMEDDELELSE -
Fødevaresvindel skal bekæmpes på tværs af landegrænser. Det mener Landbrug & Fødevarer, der har været med til at udvikle guidelines til at forbedre fødevaresikkerheden, og 1. juni er vært for et internationalt seminar om sporing og bekæmpelse af fødevaresvindel.

Sagen har principiel betydning for landmænd over hele landet og bør derfor prøves ved landets højeste domstol.

Den overordnede konklusion på analyserne er, ifølge mikrobiolog Jørgen Leisner ved Københavns Universitet, som har stået i spidsen for analyserne, at mælkeerstatningerne er af høj hygiejnisk kvalitet og fuldt ud lever op til kravene for disse produkter.

På Naturmødet i Hirtshals foreslog Landbrug & Fødevarer, at der nedsættes et nyt Natur- og biodiversitetsråd, der kan sikre dialog og balance mellem interessenter på naturområdet.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer er ikke helt så optimistisk som formandskabet for Det Økonomiske Råd, når det gælder væksten i dansk økonomi. Hvis vi skal nå den vækst, formandskabet forudser, kræver det tiltag der understøtter flere investeringer og et større arbejdsudbud, forudser Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
Svinesektorens Vækstpanel præsenterer i dag en rapport med anbefalinger, der skal bidrage til at bremse faldet i produktionen af danske slagtesvin. Anbefalingerne ventes at kunne skabe 5000 nye arbejdspladser i Danmark og øge eksportindtægterne med over 5 milliarder kroner. Vækstpanelets anbefalinger kommer, mens den danske svinesektor står i en historisk krise.

Videncenter for Svineproduktion (VSP) har i dag modtaget en meddelelse om, at Landsforeningen af Danske Svineproducenter udtræder af samarbejdet om VSP. Udtrædelsen kommer ikke til at få indflydelse på arbejdet frem mod igangsættelsen af det nye DanAvl.

P-nyhedsbrev uge 21, 20-05-2016


Landbrug & Fødevarer gennemfører i denne uge et erhvervsfremstød i Kenya med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I Landbrug & Fødevarer glæder Lars Hvidtfeldt sig over regeringens forslag om at blande halm-brændstof i benzin.

Rigsrevisionens beretning om landbrugsfondene er i dag blevet præsenteret. Landbrug & Fødevarer forventer, at fondene tager den rejste kritik fra Rigsrevisionen til efterretning og imødekommer anbefalingerne.

Landmændene er nogle af de vigtigste partnere, når det gælder udvikling og pleje af den danske natur. Derfor glæder vi os rigtig meget til nogle spændende dage i Hirtshals, når verdens første folkemøde om natur spænder af den 26-28.maj.

I debatten om landbrugspakken er landbruget blevet beskyldt for at negligere miljø- og klimahensyn, blot der kan produceres effektivt. Men effektivitet og miljøhensyn er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, fastslår L&F's formand Martin Merrild.

Styrkelse af biodiversiteten, afbureaukratisering og målretning af naturindsatsen er nogle af de centrale dele i regeringens længe ventede naturpakke, som Landbrug & Fødevarer tager rigtig godt imod, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.

Der er endnu ledige pladser og fristen for tilmelding til etableringskonferencen er fredag d. 27. maj.

P-nyhedsbrev uge 20, 20-05-2016

PRESSEMEDDELELSE -
Danske landmænd og gartnerier bruger ikke længere de stoffer på afgrøder, som der er fundet rester af i danskernes urin.

Hvert år dør over 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mødtes torsdag med EU’s sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis for at drøfte initiativer, der kan forhindre udviklingen af antibiotikaresistens.

EU-kommissær for fødevaresikkerhed og sundhed, Vytenis Andriukaitis, lagde torsdag vejen forbi Axelborg, hvor han mødtes med L&F’s ledelse og en række medlemmer.

Kina har i en lang periode været i voldsom vækst, og mange flytter til byerne. Dermed er der i landbruget et behov for at producere mere med færre hænder. Og det er dansk landbrug eksperter i. Derfor fik SEGES fredag besøg fra verdens mest befolkede land.
PRESSEMEDDELELSE -
Dansk Landbrug står til at få pålagt EU's hårdeste klimakrav. Det er en meget alvorlig situation og vil presse produktionen væk fra Danmark, advarer Landbrug & Fødevarer. Forhandlinger om de nye klimakrav indledes i dag tirsdag på et møde blandt EU's landbrugsministre i Bruxelles.

Miljø- og Fødevareministeren fremlagde i dag den såkaldte Naturpakke, der har til formål af styrke den danske natur og biodiversitet. Landbrug & Fødevarer er positive over for mange af pakkens indsatser.

Det er højsæson for skoleelever på gårdbesøg og noget tyder på at skolereformens intentioner om at skolen skal ud i virkeligheden bliver efterlevet.

Det var næsten ikke til at bære at læse indkomstprognosen, som SEGES udsendte tidligere i dag. De historisk dårlige tal står i skærende kontrast til den fantastiske indsats, der hver dag ydes ude på gårdene.

Flere af de store driftsgrene befinder sig i øjeblikket i en dyb lavkonjunktur med indkomster betydeligt under ”normalt” niveau. Bedre bytteforhold ventes dog at hjælpe en vending på vej i 2017. Det viser den nye indkomstprognose for landbruget fra SEGES.

P-nyhedsbrev uge 18, 09-05-2016


I de kommende uger indrykker Landbrug & Fødevarer annoncer i aviserne, der nuancerer debatten.

Det er vigtigt, at vi passer godt på naturen. Sådan siger 97 procent af de adspurgte landmænd i en undersøgelse, som Forskningscenteret Seges netop har lavet blandt 2.128 danske landmænd. Undersøgelsen viser også, at en meget stor del af landmændene er parate til at give sig i kast med frivillige tiltag i forbindelse med fødevare- og landbrugspakken.

Vestre Landsret i Viborg har i dag frikendt en landmand, som Landbrug & Fødevarer har ført en principiel sag for.

Den Danske Naturfond afsætter en pulje på 15 mio. kr. til lokale indsatser for natur og biodiversitet. Puljen kan søges af alle private lodsejere, foreninger og organisationer og vil fortrinsvis blive uddelt til projekter med samarbejder mellem flere aktører.

Karen Hækkerup har sammen med Dansk Metal, NNF og Dansk Energi skrevet et debatindlæg i Jyllands-Posten, hvor der bliver slået endnu et vigtigt slag for omlægning af PSO-afgiften. Landbrug & Fødevarer kæmper for en omlægning af PSO-afgiften, således afgiften kommer væk fra virksomhederne og landbruget og over på finansloven.

P-nyhedsbrev uge 19, 12-05-2016

12. maj 2016
600 nye ambassadører for erhvervet er skabt. 1. klasse-elever fra flere skoler i Randers var i løbet af onsdagen på gårdbesøg på Høgstrupgaard.
12. maj 2016
Vestre Landsret har i går, 11. maj 2016, afsagt dom i sagen vedrørende Værnengene. Afgørelsen faldt ikke ud til lodsejernes fordel. Landbrug & Fødevarer overvejer nu sammen med lodsejerne og vores advokat, om vi skal gå videre med sagen.
12. maj 2016
EU-Kommissionens pilotskrivelse om konsekvenserne ved implementering af fødevare- og landbrugspakken har på ny pustet liv i debatten om kvælstof og indvirkningen på vandmiljøets tilstand. L&F opfordrer EU og andre til at forholde sig til de faglige kendsgerninger, og støtter regeringens bestræbelser på at få gennemført pakkens kompenserende tiltag bedst muligt.
12. maj 2016
Martin Merrilds opfølgning på ugens annoncer: Lad os nu stå sammen om at forklare danskerne, at vi i landbruget tager ansvaret for, at vi godt kan have en større landbrugsproduktion i Danmark, uden at det går ud over vores miljø og vores omgivelser.
12. maj 2016
Landbrug & Fødevarer har igennem en længere periode arbejdet benhårdt på at flytte PSO-afgiften over på finansloven, og regeringen viser nu takter i den retning.
10. maj 2016
Landbrug & Fødevarer er til stede på Naturmødet med en stand og deltagelse i flere af mødets centrale debatter. Formålet er at sætte fokus på den centrale rolle, landbruget spiller i naturforvaltningen.
10. maj 2016
Book L&F's trailer til dyrskuet, by-eventet eller andre aktiviteter, hvor borgerne møder landbruget.

P-nyhedsbrev uge 17, 28-04-2016

28. apr 2016
Med et flertal på 54 stemmer mod 53 vedtog Folketinget ved 3. behandlingen den 26. april til L&F's store glæde regeringens lovforslag om tilbagerulning af gødsknings- og sprøjteforbuddet på arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

28. apr 2016
Landbrug & Fødevarers repræsentanter i de regionale hjortevildtgrupper mødtes tirsdag for blandt andet at drøfte den fremtidige forvaltning af kronvildt.
27. apr 2016
Det er bydende nødvendigt at få skabt klarhed over en række af de gebyrer, som staten opkræver i forbindelse med kontrol i landbrugs- og fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer er derfor særdeles godt tilfreds med, at Fødevarestyrelsen har valgt at suspendere forældelsesfristen for mulige krav om tilbagebetaling af gebyrer opkrævet efter kontrolforordningen.

P-nyhedsbrev uge 16, 21-04-2016


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen planlægger at mødes med de lokale foreninger på regional basis i lighed med den tidligere minister.

Landbrug & Fødevarer har løbende lagt pres på NaturErhvervstyrelsen i denne sag og sendte den 9. februar en opfordring til Miljø- og Fødevareministeren om at finde en løsning for de mange landmænd, der stod til at få et urimeligt og uforskyldt tab, eftersom den løsning NaturErhvervstyrelsen i første omgang meldte ud ikke kompenserede danske landmænd i tilstrækkelig grad.

Hvorfor er det interessant for landbruget at deltage i diskussionen om fremtiden for landet? Det er det, fordi på landet skal der være noget at leve af, og noget at leve for. Vi skal arbejde for, at det er attraktivt at bosætte sig og leve på landet, for at sikre børnehaver, skoler og attraktive uddannelsestilbud til landmandsfamilierne og deres ansatte. Ja til alle, der vælger at bosætte sig på landet.

Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet for at sikre de dyrkede arealer mod oversvømmelser og forsumpning, ikke mindst set i lyset af de stadigt stigende mængder nedbør.
PRESSEMEDDELELSE -
NaturErhvervstyrelsen indsætter ekstra beredskab i Bededagsferien

Næste kapitel i sagen om kødkontrolgebyret er nu klar til at blive skrevet.

Landbrug & Fødevarer har på vegne af to medlemmer i dag vundet en principiel sag om ekspropriation ved Retten i Herning over Herning Kommune. De to landmænd er ved retten blevet tildelt en kompensation på henholdsvis 400.000 kroner og 90.000 kroner. Samtidig skal Herning Kommune betale 60.151 kroner i sagsomkostninger til Landbrug & Fødevarer. Beløbene står ikke mål med det krav, som Landbrug & Fødevarer havde bragt for retten, hvor man havde krævet henholdsvis 1.300.000 kroner og 170.000 kroner i kompensation til de to landmænd.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen offentliggjorde den 20. april 2.generation af Natura 2000-planerne.

Folketinget 2. behandlede den 19. april regeringens forslag om ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning på § 3 arealer, der blev indført med den tidligere regerings Naturplan Danmark.
PRESSEMEDDELELSE -
Op mod 1000 landmænd kan se frem til at få op mod 20. mio. kr tilbage i støtte efter, at NaturErhvervstyrelsen har lyttet til landbrug & Fødevarer. Det drejer sig om landmænd, som burde have fået støtten i årene 2009-2015.

Fra 11. juli 2016 vil der ikke længere være midler godkendt, der kan bruges til permanent bekæmpelse af rotter og mus i rottekasser, hvilket tidligere var en udbredt praksis. Men det er fortsat tilladt at bruge muse- og rottegift, så snart der ses spor af mus og rotter på ejendommen.

Sydafrika’s Landbrugsminister samt veterinære chef er imponerede over dansk landbrug.

I denne uge indgik Danmark som det første EU-land en konkret eksportaftale om fersk oksekød med Ukraine.
PRESSEMEDDELELSE -
Stigning i salget af økologiske varer viser at danske forbrugere er klar til mere økologi, mener Landbrug & Fødevarer. Ifølge Danmarks Statistik voksede salget af økologiske varer med 12 procent fra 2014 til 2015. Det betyder at Danmark fortsat er det land i verden, hvor andelen af solgte økologiske fødevarer i detailhandlen er højest.

P-nyhedsbrev uge 15, 15-04-2016

15. apr 2016
L&F’s 5 trins introforløb til nye bestyrelsesmedlemmer starter 11. maj. Tilmeldingen foregår lige nu.
PRESSEMEDDELELSE - 15. apr 2016
Økologiske fødevarer bliver revet ned fra supermarkedernes hylder og landmændene står i kø for at omlægge til økologi. Derfor er det helt rigtigt at Miljø- og fødevareministeren nu vil afsætte 90 mio. kroner til at fremme eksporten og støtte omlægning til økologi. Det mener Landbrug & Fødevarer.

Det går stadig hurtigere med sagsbehandlingen af husdyrgodkendelser. Miljøstyrelsen har offentliggjort oversigten over sagsbehandlingstiden i 2015, der nu i gennemsnit er nede under 6 måneder. Og det skulle gerne blive endnu bedre i 2016.

God modtagelse af Landbrug & Fødevarers nye medlemsfilm på de sociale medier. På Facebook har ikke mindre en 1 million danskere fået filmen præsenteret i deres news-feed - det er helt overvældende.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at Europa-Parlamentet onsdag vedtog at anbefale, at landmænd i unionen fortsat kan anvende stoffet glyphosat i markarbejdet. Glyphosat bruges blandt andet til at bekæmpe ukrudt og indgår som aktivstof i det meget udbredte sprøjtemiddel Roundup

Vildtvenlig høst skal rede dyreliv. Fælles indsats skal få politikere til at støtte udvikling af nye metoder til vildtvenlig høst og gøre op med etisk og dyrevelfærdsmæssigt problem. Indsatsen skal reducere antallet af dyr, som går til i høstmaskiner.

Det bliver pr. 1. juli 2016 muligt at køre 40 km/t, men det kræver, at køretøjerne lever op til visse betingelser.

Der er stor interesse for danske fødevarer på den meget vigtige regionale udstilling Food and Hotel Asia i Singapore. Udstillingen dækker og får besøg fra alle de vigtige markeder i Asien.

Fødevaresikkerhed og adgang til nye markeder er omdrejningspunktet i den samarbejdsaftale, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har underskrevet med Indonesiens landbrugsminister Arman Sulaiman,

I denne uge har jeg besøgt Peter Henrik og Jens Tesdorpf på Gjorslev gods for at se nærmere på deres initiativer med vådområder og naturarealer.

Fonden Teknologirådet gennemfører et flerårigt projekt finansieret af Velux Fonden med fokus på, hvad Danmarks areal skal bruges til i fremtiden. Tidshorisonten er 2050 og udfordringen er, at med de planer, der er for skovrejsning, mere natur og udvidelsen af byer og veje, så disponeres arealet med 130 pct.

Landbrug & Fødevarers sekretariat og formandskab havde tirsdag d. 5. april Liberal Alliances folketingsgruppe på besøg på Axelborg til en tema-aften om fødevareerhvervet og den aktuelle politiske situation.
PRESSEMEDDELELSE -
Klimarådet mangler fuldstændig fornemmelse for erhvervslivets situation, mener Landbrug & Fødevarer, som fastholder, at PSO-afgiften en skal flyttes væk fra virksomhederne og over på finansloven.

Sikkerhed i top og et rigtigt godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er noget af det, der skal være på plads for at kunne vinde Landbrugets Arbejdsmiljøpris. SEGES uddeler prisen hvert efterår og leder lige nu efter kandidater til årgang 2016.
PRESSEMEDDELELSE -
Der er dejligt på landet. Det får endnu flere danske skoleelever nu at opleve med egne gummistøvler. Antallet af skoleklasser der vil på gårdbesøg er nemlig steget med 40 procent på bare et år. Det viser nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer, der står for kontakten mellem skole og landbrug. Ny bog skal forberede de yngste skoleelever på landturen.

Dansk landbrug vil også i fremtiden være i det globale førerfelt, når det gælder klima og miljø. Det kommer landbrugspakken ikke til at ændre på. Debatindlæg af direktør Flemming Nør-Pedersen i Nordjyske Stiftstidende.
PRESSEMEDDELELSE -
Både ældre og unge kan være ensomme, og derfor arrangerer Landbrug & Fødevarer fællesspisning mellem Egmont Kollegiet og plejehjemmet Slottets beboere. Formålet er at skabe opmærksomhed om måltidet som en social begivenhed, der styrker fællesskaber og bryder ensomheden.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 14, 08-04-2015


Landbrug & Fødevarer har lanceret et nyt kapitel i fortællingen om landbruget og fødevareklyngen. Klik her, se filmen og læs meget mere om tanker bag - Noget at leve af. Noget at leve for.

P-nyhedsbrev uge 14, 07-04-2016

07. apr 2016
Der er ansøgningsfrist 21. april for grundbetaling, på økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer
07. apr 2016
L&F Økologiformand opfordrer alle landmænd, der ser en potentiel mulighed i økologien, til at søge om økologitilskud inden 21. april 2016

Slå koldt vand i blodet. DR kører 7.4.16 en historie om, at fødevare- og landbrugspakken kan true drikkevandet med nitratforurening i private drikkevandsbrønde, men det afviser Flemming Nør-Pedersen, direktør for Landbrug & Fødevarer. Der er generelt grund til optimisme. De målrettede tiltag kan netop være med til at formindske nitratbelastningen.
PRESSEMEDDELELSE -
De vigtigste interessenter fra den danske plantesektor har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer udarbejdet fire nye skarpe anbefalinger til at forbedre og sikre erhvervets indtjening. Der kan bl.a. indhentes flere millioner på bedre jordfordeling. Herudover er det nødvendigt med indsatser ift. klima, udmøntningen af Fødevare- og landbrugspakken og ledelse af planteavlsbedrifterne.

P-nyhedsbrev uge 13, 03-04-2016


Vi er alle frustreret over, at landmænd skal producere dansk mælk til lige omkring 2 kr. pr liter.

NaturErhvervstyrelsen vil til maj åbne en ansøgningspulje til investering i byggeri af slagtesvinestalde. Landbrug & Fødevarer har gennem flere år arbejdet for en sådan ordning under det danske landdistriktsprogram, og ordningen er den første af sin art til svinesektoren.

Torsdag den 31. marts 2016 var Esben Lunde Larsen kaldt i samråd om det Blå Kort. Her slog ministeren fast at kortet er en foreløbig illustration af principperne for en målrettet regulering.

Landbrug & Fødevarer har ansat Frank Øland Hansen, 43 år, som ny cheføkonom.

Dyrenes Beskyttelse kører kampagne frem til ca. d. 29. april i forhold til at få stoppet lange dyretransporter i Europa (del af større europæisk ngo-indsats)

Regeringens nye Energikommission får en vigtig rolle i forhold til at sætte den energipolitiske kurs frem mod 2030. Det vil L&F bidrage til som medlem af kommissionens følgegruppe.

En gennemsnitlig heltidsbedrift får forbedret kapitalgrundlaget med to mio. kr. som følge af pakken, viser analyse fra SEGES.

Skrald som dåser og plastik er farligt for både dyr og natur. Landbrug & Fødevarer opfordrer til at deltage i den kommende affaldsindsamling i næste måned. Sidste år blev der bl.a. indsamlet over 120.000 dåser på landsplan.
PRESSEMEDDELELSE -
Dansk økologi er i vækst og danske landmænd ansøger i stigende grad om at lægge om til økologi. Men arbejdet med at lægge om risikerer at blive sat væsentligt ned i tempo, fordi NaturErhvervstyrelsen i år ikke laver en ekstra ansøgningsrunde for nye økologer. Det vurderer Landbrug & Fødevarer.

Det skal være motiverende at oprette og pleje naturen. Alt for mange initiativer konflikter med EU-kontrollen i
dag. Naturen skal ikke puttes i kasser, og der skal være meget mere elastik i lovgivningen, fastslår Kurt Jørgensen
formand for nf plus, og Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i et fælles indlæg.

P-nyhedsbrev uge 11, 18-03-2016


Torsdag var 270 produktionslederelever til Andelsdag på Axelborg. Her hørte de indlæg og debatterede andelsselskabernes betydning. Det er vigtigt, at de unge kommende landmænd kan se fordelene ved at være med i andelsselskaberne, og at de involverer sig i dem. Samtidig er de unge også gode til at udfordre os folkevalgte, der er tegner selskaberne i dag.

I dag indledte Vestre Landsret behandlingen af en meget principiel sag om Værnengene i bunden af Ringkøbing Fjord. Afgørelsen kan få stor betydning for § 3 arealer.

Ovenpå et hektisk politisk forløb med et ministerskifte fik vi så endelig en ny gødskningsbekendtgørelse, som træder i kraft i dag fredag d. 18. marts.
PRESSEMEDDELELSE -
Kontrollen med pesticider i grundvandet virker. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den årlige VAP-rapport, som undersøger drikkevandet for sprøjtemidler.

Anima har produceret en video med titlen ”Mød dit kød”, som den seneste uger er blevet delt og set af en del på de sociale medier.

Det ligger ikke lige til højrebenet at tage barselsorlov, når man er selvstændig erhvervsdrivende, men nogle prioriterer alligevel at gøre det.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dyrenes Beskyttelse udgav den 29. februar 2016 pjecerne ”Sådan ligger landet… - tal om landbruget 2015” og ”Sådan ligger landet… - tal om grundvand og drikkevand 2015”. Indholdet bidrager til at tegne et negativt billede af konventionelt landbrug i Danmark. Her følger L&Fs kommentarer til publikationerne.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbruget og fødevarebranchen har lang erfaring med at beskæftige mennesker med forskellig baggrund og er parate til at hjælpe flere flygtninge i job.

EU-Domstolen udtaler i dag, at de danske myndigheder uretmæssigt har opkrævet betaling fra kreaturslagterierne til dækning af samtlige udgifter forbundet med uddannelse af nye tilsynsteknikere.

Dyreværnsloven fylder 100 år i år, og Det Dyreetiske Råd inviterer derfor til konference den 8. juni, hvor dyreværnsloven sættes til drøftelse.
PRESSEMEDDELELSE -
En konstant langsigtet udvikling af dansk økologi er afgørende, hvis Danmark fortsat skal være verdensmestre i økologi. Det mener Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, der glæder sig over at miljø- og fødevareministeriet nu afsætter 20 millioner kroner til forskning og udvikling inden for økologi.

Det er vigtigt at landbruget er synligt i naturdebatten både nationalt og lokalt. I forbindelse med den kommende naturpakke er der på lf.dk oprettet en ”værktøjskasse” med indspil og baggrundsmateriale, som alle lokale foreninger opfordres til at bruge.
PRESSEMEDDELELSE -
Efter 15 år kan de danske oksekødsproducenter endelig få afskibet oksekød til Japan. Det sidste papirarbejde hos de japanske myndigheder er på plads, og det betyder, at japanerne i den kommende tid vil kunne sætte tænderne i indmad og udskæringer fra oksekød, som de betragter som store delikatesser. Landbrug & Fødevarer ser det som en kæmpe mulighed for yderligere eksport til andre asiatiske markeder.

God gylleskik er en sikker vej til et godt omdømme i lokalsamfundet. En lille indsats kan sikre stor velvilje.

Fællesnordisk fremstød i Milano er med til at sætte fokus på dansk økologi, som de købestærke norditalienere viser stor interesse for.

P-nyhedsbrev uge 10, 11-03-2016


De danske svineproducenter har reduceret forbruget af antibiotika med over fem procent fra 2014 til 2015, og forbruget af tetracyklin er reduceret med yderligere 11 procent - det fremgår af Fødevarestyrelsens opgørelse for 2015.

I de seneste måneder har vi været vidne til endnu en klagesang fra den offentlige sektor, fordi regeringen varsler besparelser for blandt andet kommuner, universiteter på kontanthjælpsområdet. Der er brug for, at mediernes dækning af dansk økonomi bliver ændret fra klagesang til konstruktiv debat om, hvor værdierne skal komme fra!

Landbrug & Fødevarer har i denne uge svaret på EU-kommissionens høring om erfaringerne efter det første år med de grønne krav og sendt et brev med supplerende bemærkninger til Jerzy Plewa, som er generaldirektør i DG Landbrug i EU-Kommissionen.

I denne uge har der verseret flere gode indlæg fra L&F i medierne

Arbejdet med regerings Naturpakken er ved at gå ind i en politisk aktiv fase. Landbrug & Fødevarer har med udgangspunkt i konkrete udfordringer på naturområdet formuleret en række forslag til ændringer af den eksisterende lovgivning samt forslag til incitamenter og virkemidler.

I slutningen af maj løber det første folkemøde om natur af stablen. Det foregår i Hirtshals, og der er lagt op til et par spændende dage med debatter og arrangementer om den danske natur.

Landbruget vil forsat gerne bidrage med at uddanne elever, men efter at tilskuddet til praktikpladser gradvist er fjernet, er det blevet meget dyrt. En løn svarende til SU under skoleopholdene kunne give flere mod på at tage praktikanter, mener viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer.

I pressen kører for tiden en historie med titlen ”Verdens reneste vand er fyldt med gift” om fund af pesticider i grundvandet. Der er flere unuancerede udsagn i artiklerne, som tilsammen skaber et trusselsbillede af grundvandets tilstand, som vi i Landbrug & Fødevarer er meget uenige i.

Spørgelysten og debativeren var stor blandt de ca. 120 fremmødte deltagere til mandagens debatmøde i Gram. Gæsterne var alt cafeejere, til forstandere, over landmænd og til foreningsfolk, forretningsfolk og lokalpolitikere.

P-nyhedsbrev uge 9, 04-03-2016


Esben Lunde Larsen bliver en fremragende miljø- og fødevareminister, som dog står foran en vigtig opgave med at styrke dialogen og den fælles forståelse med både naturorganisationer og landbruget for at sikre tilliden til projektet med landbrugspakken i befolkningen.

L&F sendte i går et brev ud til en række udvalgte kommuner, der har det til fælles, at der i henhold til vandområdeplanerne er lagt op til en væsentlig kvælstofindsats i deres område.

11 virksomheder fra fødevareklyngen er sammen med Landbrug & Fødevarers formand, kronprinseparret og tre ministre på fremstød i Saudi-Arabien.
PRESSEMEDDELELSE -
L&F hilser analysen fra miljøvismændene velkommen som bidrag til at kvalificere den politiske klima- og energidebat.
PRESSEMEDDELELSE -
2015 blev endnu et år med dårlig indtjening for landmændene. Driftsresultatet for et gennemsnitligt heltidsbrug ender ifølge foreløbige regnskabstal fra SEGES ca. 300.000 kr. under 2014-niveauet. På positivsiden har landmændene optimeret driften.
PRESSEMEDDELELSE -
Nu skal kandidaterne til Landbrug & Fødevarers store priser findes. I år uddeles priser til landets bedste kantine og til de fremmeste dagligvare- og specialbutikker inden for kød, frugt, grønt og nu også mejeri.

Vær opmærksom på at tidligere godkendte desinfektionsmidler på fødevare- og veterinærområdet kan være ulovlige at anvende efter den 31. august 2016.

I dagens udgave af Landbrugsavisen og Effektivt Landbrug er der gode og meget positive tilkendegivelser fra den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
Ophævelsen af EU’s mælkekvoter har været med til at gøre dansk mælkeproduktion mere konkurrencedygtig. Nye beregninger fra landbrugets videnscenter SEGES viser, at landmændene nu producerer et kilo mælk 7 procent billigere end for bare et år siden.

Aftale mellem den danske og nigerianske regering om øget samarbejde styrker den danske landbrugs- og fødevaresektors muligheder for eksport.

P-nyhedsbrev uge 8, 26-02-2016


Fredag den 26. februar blev det første deltidslandsmøde afholdt på Axelborg og en ny repræsentant til Primærbestyrelsen fra deltidsområdet er valgt.

Gødskningsloven er vedtaget – nye opgaver venter.

Jan Laustsen udnævnt til ridder af den franske orden Ordre du Mérite Agricole.

Gyllevognene ruller allerede godt rundt i det danske land.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at landbrugspakken nu er vedtaget i Folketinget. Pakken er en håndsrækning til fødevareerhvervet, siger administrerende direktør, Karen Hækkerup.
PRESSEMEDDELELSE -
Regeringens landbrugspakke får ingen negative konsekvenser for kvælstofudledningen, som det ellers har fremgået af den seneste tids debat. Det fremgår af et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, som er sendt til NaturErhvervstyrelsen onsdag.

Det var ikke i orden, da Haderslev kommune ville pålægge Avlscenter Eskegaard I/S at etablere et forsinkelsesbassin til 700.000 kroner for at mindske forurening på grunden. Det fastslår Vestre Landsret i en dom onsdag. Dermed bliver der sat punktum i Landbrug & Fødevarers ældste principsag, der har kørt siden 2010.

NaturErhvervstyrelsen har i denne uge sendt moderniseringsordning for kvæg , der giver 20% i tilskud til staldbyggeri, i høring. Ordningen står til at åbne den 7. april frem til den 24. maj. Puljen er på 93 mio. kr. til malkekvæg og slagtekalve. Derudover er 15 mio. kr. øremærket økologi (malkekvæg og slagtekalve).
PRESSEMEDDELELSE -
Eva Kjer Hansen er i dag trådt tilbage som miljø- og fødevareminister.

P-nyhedsbrev uge 6, 12-02-2016


SEGES, Landbrug & Fødevarer, konsulenter og landmænd har stillet en lang række afklarende spørgsmål til fortolkningen af regelsættet. Det har nu vist sig, at NaturErhvervstyrelsen er nødt til at søge afklaring af disse spørgsmål hos Kommissionen.

Under overskriften "Skab nye forretningsmuligheder i bioøkonomien" har Lars Hvidtfeldt L&F og Vagn Henriksen 3F's Grønne Gruppe, har i den forløbne uge haft en kronik i Altinget. Der er potentiale og uudnyttede muligheder i dansk landbrug.

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at NaturErhvervstyrelsens genoptagelse af op mod 500 sager i kølvandet på EU-domstolens afgørelse i den såkaldte Demmer-sag rammer alle der har lidt et tab. Landbrug & Fødevarer har derfor bedt Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen om at rejse sagen politisk i EU.

Det er Landbrug & Fødevarers målrettede fokus på fejlimplementeringer samt overimplementeringer på krydsoverensstemmelsesområdet (KO-området) indenfor bl.a. to-meter bræmmer, der nu får NaturErhvervstyrelsen til at genoptage en række sager på dyresundhedsområdet.

I Landbrug & Fødevarer sætter vi nu alle sejl i forhold til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens initiativ om at komme meningsløse regler til livs.

L&F og SEGES deltog 4.-5. februar i BaseCamp om klima- og landbrug arrangeret af Energistyrelsen. Klimaminister Lars Chr. Lilleholt ønsker et landbrug i vækst.

Jordbrugets fonde finansierer en betydelig del af udviklingen af landbrugs- og fødevareerhvervet. Pengene kommer fra landbruget selv i form af afgifter.

Det forskningsbaserede myndighedsberedskab har stor politisk bevågenhed for tiden. Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat et serviceeftersyn af aftalerne med universiteterne, og Uddannelses- og Forskningsministeren har lagt op til en reform af den eksisterende model for myndighedsbetjeningen.

Kommissionen har åbnet for en internethøring om de grønne krav (dvs. miljøfokusområder, krav om 2 eller 3 afgrøder; samt permanent græs). Det er vigtigt, at landmænd med praktiske erfaringer svarer. Landbrug & Fødevarer har lavet en guide, man kan støtte sig til, når man svarer. Og hvis du svarer, så send meget gerne en kopi af svaret til os.

Efter 15 år kan danske virksomheder igen eksportere dansk oksekød til Japan. Hos Landbrug & Fødevarer ser adm. direktør Karen Hækkerup åbningen som en kæmpe anerkendelse til danske oksekødsproducenter.

LandbrugsAvisen vil i løbet af et par uger gå i luften i en ny udgave. Som en del af den nye lancering, vil Landbrug & Fødevarer overtage debatredaktionen for Landbrugsavisen.

Prisen er stadig afgørende for danskernes fødevarevalg, men i klart mindre grad end den var for fem år siden, peger analyse på. Der er tegn på, at økologi, dyrevelfærd og smag er begyndt at spille en større rolle, når danskene skal handler fødevare.

Torsdag den 3. marts mødes ansatte og folkevalgte fra foreningerne omkring åbenhedsprojekterne.
PRESSEMEDDELELSE -
God bredbåndsforbindelse og en omlægning af PSO-afgiften er vigtige forudsætninger for liv og vækst i hele Danmark, mener Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 5, 05-02-2016


Landbofamilier på liste over MRSA-testede besætninger risikerer at blive set skævt til i lokalsamfundet, mener Landbrug & Fødevarer

NaturErhvervstyrelsen udsendte onsdag en nyhed om, at der pga. problemer i forbindelse med introduktion af nyt IT-system, er 4 måneders forsinkelse i udbetalingen af støtte til plejegræs og økologisk arealtilskud.

Der kan blive tale om en mulig forskydning i forbindelse med vedtagelsen af gødningsloven
PRESSEMEDDELELSE -
SEGES Videncenter for Svineproduktion lancerer ny handlingsplan med en række initiativer, der skal skrue ned for forbruget af zink i svineproduktionen.

Miljøministeriet har fokus på at begrænse brugen af antikoagulanter i rotte- og musebekæmpelsen.

Karen Hækkerup er glad for ministerens sanering af reglerne for landbruget og fødevareproducenterne. I alt er en tredjedel af alle regler væk.

Rekrutteringen af værter til 18. september er godt i gang hos jer i foreningerne.

P-nyhedsbrev uge 4, 29-01-2016

29. jan 2016
Fødevare- og landbrugspakken gør op med årtiers regulering på miljøområdet. Den affødte debat er primært baseret på seks myter, som har godt af et serviceeftersyn.

Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort en case-analyse, der belyser nogle af de konsekvenser, det det kan få for husdyrproducenterne, hvis reglerne for udbringning af fosfor i husdyrgødning ændres.
PRESSEMEDDELELSE -
Større fokus på momssvindel og højere straffe skal hjælpe de lovlydige i fødevarebranchen, mener Landbrug & Fødevarer.

NaturErhvervstyrelsen genoptager sager om landbrugsstøtte som følge af EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Demmer-sag

Miljøstyrelsen forventer det nye nitratklassekort klar til anvendelse i husdyrgodkendelse.dk fra den 1. marts 2016.
PRESSEMEDDELELSE -
Ekstra tilskud til at modernisere kvægstalde i 2016 og frem varmer i en økonomisk kold tid. Det mener Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, der glæder sig over, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu fremrykker tilskudsmidler til byggeri af kvægstalde på baggrund af en massiv interesse fra landmændene og en uklar ansøgningsprocedure.

Efter initiativ fra Enhedslisten indkaldte Miljø- og Fødevareudvalget ministeren til samråd om justering af kvælstofnormerne torsdag d. 28. januar.

Unge landmænd har et mindre rosenrødt og et mere praktisk syn på dyrevelfærd end forbrugerne, viser en ny rapport om dyrevelfærd på landbrugsuddannelserne. Unge landmænd vil have sunde og raske dyr, som er fri for unødig smerte og angst.

P-nyhedsbrev uge 3, 23-01-2016


Gennem en ny struktur vil DanAvl fordoble eksporten af svinegener og avlsdyr. Målet er at stå stærkere i den internationale konkurrence.

Forbrugernes tillid står i stampe, viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Sammenholdt med udviklingen på aktiemarkedet og i den internationale økonomi varsler det sløje tider for dansk økonomi. Men de lave oliepriser og lave renter er fortsat en joker, der kan holde hånden under privatforbruget, vurderer Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE -
Jan Mousing fratræder sin stilling som direktør ved landbrugets videnbaserede rådgivningsvirksomhed, SEGES P/S.

Teknologirådet gennemfører et projekt finansieret af Velux Fonden med fokus på, hvordan det danske areal skal anvendes i fremtiden. Landbrug & Fødevarer deltager i styregruppen for projektet og SEGES er involveret i det faglige arbejde.

NaturErhvervsstyrelsen har bekendtgjort, at brak, lavskov og randzoner ikke både kan være MFO og alternativ til efterafgrøder i fremtiden. Beslutningen er truffet af aftalepartnerne bag Fødevare- og Landbrugspakken.
PRESSEMEDDELELSE -
Store dele af landbruget vil opleve fremgang i 2016 og 2017. Regeringens landbrugspakke og bedre produktpriser er hovedårsagen til forbedringen, der i første omgang primært løfter indtjeningen hos planteproducenterne.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative indgik den 22. december 2015 ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke”. Her følger en gennemgang af indhold og elementerne i Fødevare- og Landbrugspakken.

Torsdag den 22. januar har Folketinget vedtaget at ophæve randzoneloven. Dermed er der blevet sat punktum i en sag, der har fyldt ekstremt meget i landbruget gennem de sidste 5 år.

Højesteret har den 22. januar 2016 afsagt kendelse i den såkaldte ”MRSA-sag”, som Landbrug & Fødevarer anlagde i 2014 på vegne af en håndfuld svineproducenter.

I den forløbne uge har der været luftet en del bekymringer om regeringens udflytninger af arbejdspladser. L&F har fuld tiltro til, at regeringens planer ikke vil påvirke erhvervet negativt.

P-nyhedsbrev uge 2, 15-01-2016


Landbrugspakken er en fantastisk sejr for erhvervet. Landbruget i Danmark kan nu gøde mere - det er sund fornuft og fuldt ud ansvarligt. Selv om nogle regler nu bliver lempet, er landbruget i Danmark stadig underlagt nogle af de strammeste regler i Europa, når det gælder gødning, plantebeskyttelsesmidler og medicinforbrug til husdyrbrug. Se og hør Martin Merrilds argumenter i nyhedsbrevet, hvorfor Landbrugspakken er fuldt ud ansvarlig.

Jo tættere på, des stærkere oplever vores medlemmer nytten af medlemskabet. Det er den gennemgående konklusion i L&F’s meget omfattende medlemsundersøgelse, der kortlægger medlemstilfredsheden og forbedringspotentialet for de lokale foreninger og L&F.

FN’s seneste opgørelse af udledning af klimagasser efter nye metoder viser fortsat, at landbruget har formået at øge produktion, samtidig med at klimabelastningen er reduceret. Samlet set er udledningen faldt med 21 pct. fra 1990 til 2013, og I samme periode steg landbrugsproduktionen målt i mængder (faste priser) med 14 pct.
PRESSEMEDDELELSE -
De 83 millioner kroner som EU har tildelt i krisestøtte til danske landmænd er et tiltrængt tilskud, der gavner konkurrenceevnen, mener Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Der er netop udkommet en revideret og opdateret version af undervisningsmaterialet ’Koen og mælken’, der giver grundskolens 4.-6. klasser viden og øvelser om køer og mælk.

Grønthøster og greb er fortsat vigtige redskaber, men den moderne landmand bruger også computere, satellitdata og anden højteknologi. På SEGES’ stand på messen FarmerTech kan man få et kig ind i fremtiden.

Uanset at mange stadig godt kan lide at lave deres aftensmad selv, kan den manglende madlavningslyst blandt 23 pct. af danskerne godt være skidt for folkesundheden. Det er især singlerne, der ikke gider lave aftensmad, viser rapport.

P-nyhedsbrev uge 1, 10-01-2016


Det blå Danmarkskort skal afkodes og indsatsen klarlægges så hurtigt som muligt.


Vi skal huske at fejre vores sejre i landbruget!

Det er ikke overraskende, når en ny opgørelse viser, at landbrugets sprøjtning er blevet mere miljøvenlig. Det har man arbejdet målrettet på at opnå, fastslår planteproducenternes formand Torben Hansen.

Det vil sige, at det kun er muligt at få overdraget betalingsrettigheder, såfremt erhververen udfører mindst en landbrugsaktivitet i ansøgningsåret.

Landbrug & Fødevarer er i disse dage med på eksportfremstød til Iran, der tidligere var stor-importør af fetaost.
PRESSEMEDDELELSE -
Danske virksomheder kan hjælpe med at skabe økonomisk udvikling og sikre flere og bedre fødevarer i udviklingslandene, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup