Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Koordiner indstillinger til vandråd

Husk at få aftalt udpegningerne til vandrådene lokalt.

Landbrug & Fødevarer satser på at få en plads i samtlige 23 vandråd, der er ved at blive oprettet. I den forbindelse skrev vi ud i sidste uges P-nyhedsbrev og bad foreningerne om i fællesskab at udpege én repræsentant og én suppleant til vandrådene i hvert af de 23 hovedvandoplande.

Alligevel oplever vi, at der kommer indmeldinger fra enkeltforeninger, som ikke har koordineret eller aftalt med de øvrige foreninger i hovedvandoplandet. Da vi som nævnt kun har én L&F-plads skal det aftales foreningerne imellem, hvem der skal have denne plads, inden der meldes ind til Landbrug & Fødevarer. Sekretariatet har ingen forudsætninger for at vælge, hvis der kommer flere indmeldinger til samme vandråd. Så husk nu at få aftalt udpegningerne lokalt!

Hvis I klikker her, får I et kort med angivelse af grænser for de 23 hovedvandoplande - så er det muligt at bedømme, hvilke andre foreninger, der skal snakkes med.

Foreninger kan selv søge om plads
Husk også, at hver forening selv kan ansøge om en plads i vandrådet – dvs. ud over den plads, der gives til L&F. Det samme gælder for f.eks. vandløbslaug. Der er altså mulighed for at sikre repræsentation fra den enkelte forening, men vær opmærksom på, at foreningen/lauget formentlig ikke er garanteret en plads på forhånd. Der kan derfor være behov for at tage en dialog direkte med værtskommunen.

Der findes ikke en officiel samlet liste med værtskommuner endnu, men L&F har lavet en liste over værtskommuner (sekretatiatskommuner). Den er endnu ikke helt fuldstændig, og tidsfrister for indstillinger mangler, men de bliver tilføjet i morgen fredag (til de kommuner, hvor det er muligt).

I mange hovedvandoplande er værtskommune og tidsfrist for indstilling af medlemmer allerede meldt ud, mens der nogle steder fortsat mangler at blive fundet værtskommune. Det er derfor vigtigt, at I er meget opmærksomme på 1) hvem er værtskommune og 2) hvad er fristen for indmelding?

Landbrug & Fødevarer melder de personer, I i fællesskab har valgt at pege på, ind til værtskommunerne. Men I opfordres også til selv at foretage denne indmelding for en sikkerheds skyld, så lokale tidsfrister ikke overskrides: Hellere melde ind en gang for meget end en gang for lidt.

Korte tidsfrister
Vi nævnte i nyhedsbrevet for en uge siden, at fristen for indmelding til os er den 24/3. Det kan imidlertid ske, at nogle værtskommuner har fastsat en endnu tidligere frist, så det er vigtigt at koordinere og udpege medlemmer så hurtigt som muligt! Sjælland og Fyn har f.eks. meget stramme tidsfrister.

  • Husk at koordinere indbyrdes og melde én repræsentant og én suppleant fra L&F ind pr. vandopland
  • Meld gerne selv direkte ind til værtskommunen i de respektive vandoplande sideløbende med at i gør det til os, så vi er sikre på at overholde tidsfristerne - de varierer meget!
  • Husk som minimum at oplyse følgende om de udpegede personer - så vi og værtskommunerne ikke selv skal lede efter oplysningerne: Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer.
  • Overvej også at melde repræsentanter ind fra egen forening, ålaug, etc. Jo flere pladser, desto større indflydelse!

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk