Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Undersøgelsen skal være helt uvildig

Landbrug & Fødevarer vil holde ministeren op på, at undersøgelsen ikke bliver en syltekrukke, og at den bliver 100 procent uvildig.

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu iværksætter en ekstern undersøgelse af, hvorvidt Danmark har indberettet korrekte og retvisende data til EU om vores grundvands tilstand.

Kulegravningen skal ifølge ministeriet, sammen med den følgegruppe som Landbrug & Fødevarer er en del af, sikre, at der ikke igen opstår misforståelser om indberetninger til EU på grundvandsområdet.

Nu venter undersøgelsen, men vores arbejde er ikke overstået. Vi vil holde ministeren op på, at undersøgelsen ikke bliver en syltekrukke, og at den bliver 100 procent uvildig.

De styrelser, der har haft ansvaret for indrapporteringen og de forskningsinstitutioner, der gennem tiden har bistået, må på ingen måde kunne påvirke undersøgelsen – det gælder således både GEUS og Århus Universitet. Kommissoriet for undersøgelsen skal fastlægges af ministeren, som skal sikre sig, at de kritiske spørgsmål, som L&F og andre har rejst bliver besvaret.

Undersøgelsen skal godtgøre, om der er indberettet korrekt både i forhold til vandrammedirektivet (grundvandets tilstand generelt) og nitratdirektivet (der følger landbrugets nitrat-påvirkning af grundvandet).

I forhold til vandrammedirektivet hedder det i dag, at 16 forekomster (ud af 402) er i dårlig tilstand på grund af nitrat. Her skal det undersøges om det i tråd med EU's vejledninger er tilstrækkeligt dokumenteret, at 16 grundvandsforekomster i vandområdeplanerne faktisk er i dårlig tilstand på grund af nitrat.

I forhold til nitratdirektivet, hvor det i dag hedder, at 20 procent af det målte grundvand er i dårlig tilstand pga. nitrat, skal det undersøges, om disse data er repræsentative for grundvandet generelt, om det er repræsentativt for det grundvand landbruget udleder til, eller om de slet ikke er repræsentative for noget som helst, men vægtet med fokus på risikoområder.

Befolkningen har en berettiget bekymring i forhold til at sikre indvindingen af rent drikkevand. Den deler L&F, og undersøgelsen skal godtgøre, om indberetningen fra Danmark giver et retvisende billede af det grundvand, der indvindes af de almene vandforsyninger.

Endelig mener Landbrug & Fødevarer, at undersøgelsen skal vurdere om fejl og mangler i tidligere indberetninger har eller har haft konsekvenser for reguleringen af landbruget.

Vi forventer, at ministeriet retter op på erkendte fejl og mangler med det samme - det må ikke afvente resultatet af undersøgelsen. Det siger sig selv, at når undersøgelsen fra de uvildige eksperter foreligger - ja, så forventer vi naturligvis, at der prompte bliver rettet op på de skævheder, som analysen måtte pege på. Og vi forventer, at landmænd vil blive kompenseret for deres tab, hvis det viser sig, at fejl eller mangler i indberetningerne har eller har haft betydning for pålagte restriktioner.

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk