Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Bo- og gaveafgiften er på vej ned – vi glæder os, til den er fjernet helt

Onsdag den 29. marts blev lovforslaget om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte fremsat i Folketinget.

Her fra Axelborg skal der lyde en særlig ros til partierne bag finansloven 2016 for at blive enige om at nedsætte af bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 5 pct. Bo- og gaveafgiften er med til at dræne store mængder kapital fra de danske virksomheder. Det er virksomheder af alle størrelser og i alle brancher, ikke mindst i produktionserhvervene i yderområderne.

Lovforslaget har været længe undervejs. Det har uden tvivl været vanskeligt for regeringen og Skatteministeriet at stykke et forslag sammen, der afgrænser den nedsatte afgift, hindrer skattespekulation og samtidigt gør lempelsen reel.

Forslaget rammer desværre ikke helt plet
Hos Landbrug & Fødevarer har vi haft en række forslag til forbedringer af lovforslaget, og der er stadig områder, hvor forslaget desværre ikke helt rammer plet. F.eks. tager forslaget ikke højde for de mange generationsskifter, der gør brug af gældsbreve, og den lange indfasningsperiode for nedsættelsen er i sig selv uhensigtsmæssig. Uanset hvad, er der dog ingen tvivl om, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften vil have stor positiv betydning for mange tusinde danske familieejede virksomheder.

Landbrug & Fødevarer forventer, at omkring 2.500 landbrugsbedrifter skal generationsskiftes inden for familien i løbet af de næste 10 år. Ifølge Danmarks Statistik havde den gennemsnitlige heltidsbedrift en egenkapital på ca. 9 mio. kr. i 2015. Her vil en besparelse på 10 pct. på bo- og gaveafgiften altså betyde ca. 900.000 kr. i sparet afgift ved generationsskifte af hele bedriften.

Ifølge netværket Vækst i Generationer vil generationsskifter i Danmark inden for de næste 10 år berøre ca. 300.000 danske arbejdspladser.

Gode erfaringer fra Sverige
I Sverige har man gode erfaringer efter fjernelsen af bo- og gaveafgiften i 2005. Andelen af generationsskifter er steget, og andelen er ejere på over 50 år er faldet. En række andre EU-lande har ligesom Sverige fjernet bo- og gaveafgiften, hvilket EU-Kommissionen også i årevis har anbefalet medlemsstaterne.

Når vi ser de gode erfaringer fra udlandet og sammenholder med strukturudviklingen i Danmark, kan vi naturligvis også kun støtte VLAK-regeringens ambition om helt at fjerne bo- og gaveafgiften ved generationsskifter. Regeringen skal roses for at have skrevet det ind i regeringsgrundlaget, og vi kan kun håbe, at det sker før end senere.

Lige nu og her handler det dog om at få gennemført nedsættelsen til 5 pct. Mange virksomhedsejere har formentlig været i venteposition siden finansloven 2016 blev indgået.

Lad os nu få sat gang i de generationsskifter, så virksomhederne og deres ejere igen kan fokusere al deres energi og kapital på at skabe vækst og overskud.

Frederik Waaben

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk