Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Nye ejendomsvurderinger tager stadig hensyn til landmændene

Det danske ejendomsvurderingssystem har i årevis været udsat for hård kritik. Det ser nu endelig ud til, at rammerne for et nyt system er ved at være på plads.

Tirsdag den 21. marts blev det foreløbige lovforslag om nyt ejendomsvurderingssystem sendt i høring. Lovforslaget udspringer af en bred aftale indgået i november 2016 mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Det danske ejendomsvurderingssystem har i årevis været udsat for hård kritik. Det ser nu endelig ud til, at rammerne for et nyt system er ved at være på plads. Vurderingssystemet har i sig selv stor betydning for beskatningen af landbrugsejendomme. Landbrug & Fødevarer har længe været i dialog med Skatteministeriet om både de tekniske aspekter af det nye vurderingssystem og selve beskatningen af landbrugsejendomme.

”Bondegårdsreglen” bevares
En særlig prioritet for Landbrug & Fødevarer har været bevarelsen af den såkaldte ”bondegårdsregel”, der indebærer, at værdien af landbrugsjord sættes væsentlig under handelsprisen i forbindelse med ejendomsvurderingen.

Med det nye lovforslag ser det ud til, at ”bondegårdsreglen” er sikret, hvilket er meget positivt for de danske landmænd. De nuværende jordvurderinger vil fremover blive fremskrevet efter et prisindeks udarbejdet af Danmarks Statistik.

Landbrug & Fødevarer arbejder dog fortsat for, at man helt afskaffer skatten på produktionsjord. Det giver ikke mening, at landbruget som det eneste erhverv i Danmark skal beskattes af sit produktionsapparat. Det politiske momentum har dog mere peget i retning af højere jordskatter. Både Engberg-udvalget og vismændene har været kritiske over for ”bondegårdsreglen” og foreslået den afskaffet, hvilket ville betyde væsentligt højere jordskatter for landmændene.

Vurderinger til brug for generationsskifter
I det nye ejendomsvurderingssystem vil der fremover ikke blive foretaget en samlet vurdering af landbrugsejendomme. Det skyldes, at en sådan samlet vurdering ikke er nødvendig til beregning af ejendomsværdiskat eller grundskyld. En samlet ejendomsværdi, f.eks. af hensyn til værdiansættelse i forbindelse med et generationsskifte, vil kunne indhentes fra SKAT for 3.000 kr.

Landbrug & Fødevarer har stort fokus på at forbedre vilkårene for generationsskifter i landbrugserhvervet. I dén sammenhæng spiller det såkaldte værdiansættelsescirkulære en vigtig rolle. Cirkulæret fastslår, at den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 pct. som hovedregel accepteres som udtryk for handelsværdi i forbindelse med familieoverdragelser.

I lovforslaget om ejendomsvurderinger er anført, at ”det er hensigten at ændre værdiansættelsescirkulæret, således at spændet på plus/minus 15 pct. ændres til et spænd på plus/minus 20 pct., når denne lov træder i kraft.” Der har den seneste tid været usikkerhed om værdiansættelsescirkulærets fremtid, og det er derfor meget positivt, at det nu ser ud til at blive fremtidssikret, og at friheden til at værdiansætte ejendomme ved generationsskifter udvides, hvilket Landbrug & Fødevarer har arbejdet for.

Samlet aftale om ejendomsskatter inden sommerferien
Det fremsatte lovforslag omfatter ikke den fremtidige ejendomsbeskatning, idet lovforslaget kun fokuserer på de tekniske vurderinger af ejendommene. Aftalepartierne bag lovforslaget er dog enige om, at der skal indbygges en form for rabat i det nye ejendomsbeskatningssystem, som kompenserer for eventuelt stigende ejendomsvurderinger. Desuden er aftalepartierne enige om, at den nye ejendomsbeskatning skal indeholde en form for generelt forsigtighedsprincip, som sikrer, at en usikkerhed i ejendomsvurderingerne kommer ejendomsejerne til gode.

Den samlede lovpakke om nyt vurderingssystem og ejendomsskatter skal vedtages senest i juni 2017. Det nye ejendomsvurderingssystem skal første gang bruges ved vurdering af almindelige ejerboliger i 2018 og øvrige ejendomme, herunder landbrugsejendomme inkl. stuehuse i 2019.

Frederik Waaben

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk