Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Uhørt ringe forvaltningsskik af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen vil ændre i de bekendtgørelser, der omhandler miljømål og indsatser. Blandt ændringerne er en lang række – over 90 - åbninger af rørlægninger, som lodsejerne ellers ved gennemsyn af vandområdeplanerne og de tilhørende bilag har kunne konstatere var taget ud af planerne.

Miljøstyrelsen oplyser, at en række vandløbsindsatser ved en fejl ikke er blevet overført fra de gamle vandplaner til de gældende vandområdeplaner. Derfor vil de ændre i de bekendtgørelser, der omhandler miljømål og indsatser. Det drejer sig bl.a. om åbning af en række rørlagte strækninger.

Landbrug & Fødevarer finder det dybt kritisabelt at ændre frem og tilbage, så lodsejerne ikke ved, om de er købt eller solgt. Desuden er det kritisabelt, at de berørte lodsejere slet ikke inddrages direkte – høringen er kun sendt ud til høringsparter som f.eks. Landbrug & Fødevarer og kommunerne.

Miljøstyrelsen har sendt ændringer til bilag i bekendtgørelser om hhv. miljømål og indsatsprogrammer i høring. Styrelsen er blevet gjort opmærksom på, at en række indsatser ved en fejl ikke var blevet overført fra de gamle vandplaner til de nye vandområdeplaner, da disse lå klar i deres endelige form i juni 2016. Blandt ændringerne er en lang række – over 90 - åbninger af rørlægninger, som lodsejerne ellers ved gennemsyn af vandområdeplanerne og de tilhørende bilag har kunne konstatere var taget ud af planerne.

Forløbet er stærkt kritisabelt

Landbrug & Fødevarer finder hele forløbet stærkt kritisabelt. Først og fremmest er det uacceptabelt at lodsejere, der gennem høringssvar, klager mv. har argumenteret for, at fx åbningen af et rørlagt vandløb på tværs af deres marker skulle udgå af planerne, først får medhold og nu rulles det hele tilbage med et pennestrøg. Der er ofte stærke faglige og økonomiske argumenter for ikke at gennemføre indsatsen, men de tilsidesættes nu igen med de foreslåede ændringer.

Dernæst er det utrolig dårlig forvaltningsskik fra styrelsens side, når man alene sender bilag, der består at endeløse skemaer med numre og koordinater, i høring til overordnede modtagere som fx Landbrug & Fødevarer, der ikke har mulighed for at forholde sig til de konkrete ændringer. Man burde naturligvis have konsulteret de berørte lodsejere direkte, men det har man ikke ønsket fra styrelsens side – hvilket de har bekræftet, da vi henvendte os om sagen i sidste uge.

Giv opgaven til vandrådene
Endelig er timingen helt hen i vejret. Den 20. april nedsættes de 23 vandråd, som skal se på vandløbsemner i relation til vandområdeplanerne. Én af vandrådenes mulige opgaver er netop at vurdere overførte indsatser fra første generation af vandplaner. Om ikke andet kunne de ændringsforslag, som nu er sendt i høring, være indeholdt i den opgave.

Indtil nu har styrelsen indvilliget i at forlænge høringsfristen den 4. april med fire uger ekstra. Men det er slet ikke tilstrækkeligt, og ikke i sig selv til den store hjælp. Vi har skrevet til styrelsen og bl.a. bedt dem om at droppe høringen helt og i stedet kontakte de berørte lodsejere for nærmere dialog. Styrelsen ønsker ikke at gøre dette, og oplyser, at alle har mulighed for at indgive høringssvar – men det kræver jo, at man er opmærksom på høringen!

Landbrug & Fødevarer følger sagen til dørs. Vi har bedt om en række oplysninger og dokumentation i sagen, som vi endnu ikke har modtaget, og så har vi fået et møde i kalenderen med styrelsen i morgen, fredag. Når vi ved, hvad der er kommet ud af mødet, vil vi beslutte os for de næste skridt.

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk