Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Bekæmpelse af bjørneklo på lodsejers regning

Der er i Folketinget blevet fremsat et forslag, der vil betyde, at kommunerne fremover kan bekæmpe kæmpebjørneklo for lodsejers regning.

Som opfølgning på et frikommuneforsøg om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Vesthimmerland er der i Folketinget fremsat et forslag om ændring af Lov om drift af landbrugsjorder, der vil betyde, at kommunerne fremover kan bekæmpe kæmpebjørneklo for lodsejers regning.

En sådan bekæmpelse for lodsejers regning forudsætter dog, at der er udarbejdet en kommunal handleplan for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, og at lodsejer har fået et påbud om bekæmpelsen samt en varsling om, at kommunen vil igangsætte bekæmpelse på arealerne, hvis bekæmpelsespåbuddet ikke efterkommes.

Landbrug & Fødevarer har i sit høringssvar understreget, at det er helt afgørende, at der er meget klare retningslinjer for sagsgangen inden en evt. bekæmpelse for lodsejers regning, således at lodsejer har mulighed for selv at gennemfører bekæmpelsen.

Krav om bekæmpelse er ikke nyt
Der er ikke noget nyt i, at man som lodsejer er forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo i de kommuner, hvor der er lavet en handleplan – ligesom det også tidligere har været muligt for kommunen at bekæmpe bjørneklo på arealer, hvor lodsejer ikke efterkom påbuddet. Dette har været gældende lov siden 2004. Det nye ligger således i, at kommunen kan videresende regningen for bekæmpelsen til de lodsejere, som ikke selv udfører den.

Erfaringerne fra frikommuneforsøget viser, at når lodsejere kan blive pålagt at betale for bekæmpelsen, sker der i højere grad en bekæmpelse af planterne i overensstemmelse med kommunens indsatsplan således, at antallet af påbud reduceres markant, og andelen af påbud, der ikke er efterkommet falder.

Vigtigt med effektiv bekæmpelse
Bjørneklo er en såkaldt invasiv art, der spreder sig meget voldsom på bekostning af andre planter, og derfor har både myndigheder og lodsejere en stor interesse i, at der sker en bekæmpelse af planterne, således at spredningen kan minimeres. Landbrug & Fødevarer finder derfor, at det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre tiltag, der kan sikre en mere effektiv bekæmpelse af bjørneklo, under forudsætning af, at der tages behørigt hensyn til lodsejers retssikkerhed.

Landbrug & Fødevarer har derfor også i sit høringssvar påpeget, at kommunen skal forpligtes til at gennemføre en evt. bekæmpelse billigst muligt ligesom kommunen bør pålægges erstatningspligt, hvis der gennemførers en bekæmpelse, der strider mod retningslinjer for økologisk drift, plejegræs- eller andre miljøordninger eller som på anden måde påfører lodsejer økonomiske omkostninger ud over omkostningerne ved selve bekæmpelsen.
Lovændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk