Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Haster med retningslinjer for Grønt Danmarkskort

Mange kommuner er gået i gang med at udpege arealer til det Grønne Danmarkskort - på trods af manglende retningslinjer og vejledninger. Derfor har Landbrug & Fødevarer skrevet et brev til erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren.

Viceformand Lars Hvidtfeldt har onsdag sendt en henvendelse til Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om det Grønne Danmarkskort.

Baggrunden for brevet er, at der er flere kommuner, som er gået i gang med at udpege det Grønne Danmarkskort, som ifølge Planloven skal omfatte eksisterende værdifuld natur, økologiske forbindelser og potentiel natur.

Landbrug & Fødevarer har siden det Grønne Danmarkskort blev vedtaget i Planloven i 2015 været meget bekymrede for konsekvenserne af ikke mindst udpegningen af potential natur, og det er derfor afgørende, at der er klare rammer for både, hvordan kommunerne skal udpege Danmarkskortet, hvilke arealer der skal indgå og hvad det kan få af konsekvenser for de udpegene arealer.

Oprindeligt skulle det Grønne Danmarkskort være udarbejdet i 2017 – og det har betydet, at mange kommuner har haft et behov for at komme i gang – på trods af manglende retningslinjer og vejledninger. På grund af de igangværende forhandlinger om en ny planlov er dette dog udsat til 2018, men det ændrer ikke på, at der er kommuner som allerede har sat gang i processen.

Med brevet til de to ministre understreger Landbrug & Fødevarer også, at det er helt afgørende, at der sikres en reel inddragelse af berørte lodsejere inden at arealer udpeges til potentiel natur lige som det bør tilstræbes at omfanget af private arealer, der udpeges som en del af det Grønne Danmarkskort, minimeres.
Se omtale af brevet her på lf.dk.

 

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk