Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Lov om obligatoriske målrettede efterafgrøder vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, DF, S, R og AL) vedtog 30. marts ændringer til gødningsloven. Ændringerne bemyndiger ministeren til at pålægge landmænd at udlægge målrettede efterafgrøder, hvis den frivillige indsats ikke er tilstrækkelig.

Som et led i Fødevare- og landbrugspakken indgår som bekendt en ordning for målrettede efterafgrøder. Ordningen har primært været tænkt som en frivillig ordning med tilskud, og den har L&F og de lokale foreninger arbejdet konstruktivt med.

Regeringen har dog efter dialog med Kommissionen set sig nødsaget til at sikre miljøeffekten med en obligatorisk ordning, såfremt det ikke lykkedes frivilligt. Nu er loven, som muliggør en obligatorisk ordning, vedtaget.

I L&F har vi 10. februar indgivet høringssvar til lovforslaget med hovedbudskaber om, at det faglige grundlag er for ringe. Herunder har vi bl.a. foreslået, at man inddrager målinger (boringsanalyser), så ordningen ikke bare bygger på regnemodeller, samt at man lægger til grund, at ikke alle landmænd benytter alt gødning, som man måtte have til rådighed.

Vi har samtidig opfordret til, at man inddrager den rummelige og tidsmæssige usikkerhed, som det faglige grundlag bygger på. Vi har konkret foreslået, at man medregner effekter fra nabo-ID15-oplande i forhold til grundvandsindsatsen og tillader forskydning af indsatser mellem år.

Denne fleksibilitet vil betyde, at mange landmænd vil kunne undgå et obligatorisk krav, idet indsatsmulighederne for den frivillige ordning vil være større.

God ansøgningsinteresse i den frivillige ordning
Der har været rigtig god tilslutning til den frivillige ordning. Nogle steder har der været så stor tilslutning, at pengene er blevet brugt op.

Vi har fra starten gjort opmærksom på, at styringen af tilskuddene ikke har været hensigtsmæssige, og at det har betydet, at en del landmænd er havnet i en situation, hvor de ufrivilligt afholdes fra at kunne søge tilskud.

Vi har gjort det klart over for myndighederne og ministeren, at de landmænd, der ikke har haft en reel mulighed for at byde ind i den frivillige ordning ikke bør straffes for dette ved at blive mødt af et påtvunget krav.

L&F vil fortsat være i dialog med ministeriet med henblik på at der findes en løsning på dette.

Seneste nyt fra lf.dk