Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Møde med Kulturministeren om beskyttede diger

Kulturminister Mette Bock (LA) viste forståelse overfor landbrugets udfordringer med digebeskyttelsen, da hun i dag mødtes med viceformand Lone Andersen.

Beskyttelsen af diger i landbrugslandet er en sag, der fylder rigtig meget for mange af Landbrug & Fødevares medlemmer. Derfor havde viceformand Lone Andersen i dag bedt om et møde med Kulturminister Mette Bock (LA), for at få hende til at gøre noget ved problemstillingen.

Rigtig mange landmænd oplever i disse år at få brev fra Slots- og Kulturstyrelsen med krav om at reetablere et beskyttet dige. I rigtig mange af disse tilfælde er det uklart, om der reelt har været tale om et beskyttet dige, og det betyder, at mange af sagerne kan trække ud i flere år.

Mangler konkret udpegning af diger
En af udfordringerne med digebeskyttelsen er, at der aldrig er foretaget en konkret udpegning af, hvilke diger, der skal være beskyttede, som lovgivningen ellers giver mulighed for. Det betyder, at de diger, der i dag er behandles som beskyttede, godt kan være meget lidt beskyttelsesværdige – eller i visse tilfælde aldrig have eksisteret som et dige.

Derfor var et af de ønsker Lone Andersen havde med til kulturministeren, at der skal sættes gang i en konkret udpegning af diger i alle kommuner. Dette vil betyde, at der kommer et overblik over, hvad der er beskyttet samtidig med, at det sikres, at der kun beskyttes diger med reel værdi. En konkret udpegning vil også sikre, at lodsejere får direkte information om beskyttede diger på deres ejendom.

Vanskeligt at få dispensation
Herudover fremførte Lone Andersen også et stor behov for, at kulturministeren vil se på den meget stramme dispensationspraksis, der er i digesager i dag. Det er meget vanskeligt for en landmand at få dispensation til at nedlægge et dige, og der skal ikke ret meget til før et dige vurderes til at være af stor værdi.

Lone Andersen gjorde det klart for kulturministeren, at der er behov for både at finde en løsning på de mange aktuelle sager og for at hurtigst muligt at få gennemført en konkret udpegning. Samtidig er det også vigtigt at få gjort op med den restriktive praksis, så det bliver muligt at finde en balance mellem beskyttelsen af de kulturhistoriske hensyn og den moderne landbrugsdrift.

Kulturministeren var forstående overfor de rejste synspunkter og tilkendegav at hun ville se på problemstillingen.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk