Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Få direkte besked om ny natur

I sidste uge lancerede miljø- og fødevareministeriet varslingsportalen ”Din Natur”. Når man tilmelder sig portalen, får man direkte besked, hvis der sker ændringer i registreringen af § 3 beskyttet natur på fx ens ejendom. L&F har længe efterspurgt mere direkte information til lodsejerne, og byder portalen velkommen.

I L&F har vi gennem flere år peget på, at det er problematisk, at man som landmand ikke får direkte besked, hvis kommunen ændrer registreringen af § 3 beskyttet natur på ens ejendom. Det kan f.eks. være at der bliver registreret et nyt naturareal, eller et areal bliver afregistreret, fordi det ikke er beskyttet natur.

Derfor er det positivt, at der som led i aftalen om Naturpakken, nu er blevet udviklet en ny varslingsportal. Portalen hedder ”Din Natur”. Hvis man tilmelder sig portalen, kan man få direkte besked, hvis kommunen ændrer i kortlaget med § 3 beskyttet natur på ens ejendom eller nærområde. På den måde kan man holdes helt ajour med kommunens registreringer.

L&F anbefaler derfor, at man tilmelder sig. Man skal dog stadig være opmærksom på, at et areal, der ikke er registreret som beskyttet natur, stadig godt kan være omfattet af § 3 beskyttelsen. Det er arealets tilstand, der afgør, om det er beskyttet, og ikke om kommunen har registreret det som beskyttet natur. Den nye portal yder altså ikke en 100 pct. garanti, men er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre landmanden et opdateret videngrundlag.

L&F/SEGES har været i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om udviklingen af portalen, og vi har haft fokus på, at den skal være mest mulig hensigtsmæssig og let at anvende for lodsejerne.

Vi vil fortsat være i dialog om både portalen, og om hvordan man bedst muligt at vejleder og rådgiver lodsejere om forekomsten af natur på deres ejendom.

”Din Natur” kan tilgås på adressen: www.dinnatur.dk

Marie Juul Rohde

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk