Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Obligatorisk målrettet efterafgrødekrav fremsat som lovforslag

Miljø- og Fødevareministeriet har fredag aften fremsent lovforslag til gødskningsloven, der fastsætter regler om etablering og placering af målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med den frivillige ordning om målrettede efterafgrøder. Den foreslåede lovændring iværksættes for at opfylde et eventuelt resterende indsatsbehov de steder hvor efterafgrøder ikke er etableret i det omfang, der er forudsat ved den frivillige tilskudsordning. Dette gøres ved et obligatorisk krav om etablering af målrettede efterafgrøder til bedrifter med arealer i de pågældende ID15-områder.

 

Ved fastsættelsen af det obligatoriske efterafgrødekravet vil der blive taget højde for effekten af den frivillige målrettede tilskudsordning. Dvs. at har man udlagt frivillige efterafgrøder i det omfang som fremgår af kortene vil man ikke efterfølgende blive ramt af et obligatorisk krav, idet man kan fradrage de frivillige efterafgrøder efter tilskudsordningen. Det vil samtidigt være muligt at veksle et krav om efterafgrøder til ikke udnyttet N-kvote på bedriften.

 

Der er høringsfrist på lovforlaget d. 10. februar.

 

L&F: Obligatoriske krav skal bero på konkrete og korrekte opgørelser

I L&F er vi indforstået med, at der kommer en sådan ordning - der jo er en del af Fødevare- og landbrugspakken, og det har fremgået, at man ville komme med en obligatorisk ordning på baggrund af dialogen mellem ministeriet og EU-Kommissionen.

 

L&F finder det dog dybt beklageligt, at lovforslaget ikke følges af det fulde faglige grundlag. Vi efterspørger stadig opgørelserne over indsatsbehovet ved styrelser og ministeriet. Vi kan allerede nu se, at der er dele i GEUS-rapporten, der giver anledning til en faglig kritik, som bl.a. er udtrykt af SEGES i Planteavlsorientering - 1001.

 

Det er altafgørende, at der er fuld dokumentation for et krav, der pålægges den enkelte landmand. Det har vi i L&F understreget overfor ministeriet i vores dialog og det vil være noget vi fremhæver i vores høringsbrev til lovforslaget. Der vil i vores optik bl.a. være behov for, at man afstemmer behovet efter det reelle anvendte gødskningsniveau. Det er desuden vores vurdering, at de modelberegninger som GEUS-rapporten bygger på er alt for usikre og overvurderer indsatskravet. Man er nødt til at inddrage måleresultater fra grundvandsboringen i arbejdet for at opnå den nødvendige troværdighed i arbejdet. Dette vil svare på de kritikpunkter, som er rejst af SEGES - Planteavlsorientering - 1001. Samtidig finder vi, at man må se på om en mindre merudvaskning til et større grundvandsmagasin overhovedet er kritisk.

 

Vi vil nu i L&F nærlæse lovforslaget i den kommende tid og komme med vores samlede høringsbrev herefter.

 

Fejl i kortet for frivillige målrettede tilskudsordning

Miljø- og Fødevareministeriet korrigerer nu kortene for den frivillige efterafgrødeordning efter at man har fundet en fejl i beregninger fra Aarhus Universitet. Fejlen betyder, at der skal etableres mindre i oplandet til Vadehavet og flere i andre oplande. Samlet set skal der udlægges færre.

 

Det er meget uheldigt, at man i ugerne op til at ordningen skydes i gang endnu ikke har styr på det faglige grundlag. I L&F har vi flere gange udbedt os det fulde faglige grundlag for ordningen, men det er øjensynligt ikke klart.

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk