Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

NOVANA-rapport: Miljøet er stadig i fremgang

Resultaterne fra NOVANA-programmet for 2015 blev offentliggjort i mandags, og rapporten viser klart, at miljøet er i fremgang.

Resultaterne fra NOVANA-programmet for 2015 blev offentliggjort i mandags. Det er en omfangsrig overvågning, men særligt N-udledningen har trukket overskrifter, mens gode takter for grundvand og Natura-2000-områder har fået mindre opmærksomhed.

 

Kvælstofudledning

Tabet af N til vandmiljøet er steget en anelse for tredje år i træk. Poul Nordemann Jensen, chefkonsulent ved DCE og en af rapportens hovedforfattere, kommenterer på dette i et interview i Altinget den 17/1. Han slår fast, at der skal ses på det større perspektiv, ikke kun en ganske kort årrække, og kvælstofudledningen er reduceret med 44 % siden 1990. Han nævner ligeledes, at den svage stigning kan henføres til stigende temperaturer eller mere vinternedbør. Der er således ikke noget i NOVANA-programmets statistikker og målinger, der indikerer, at landbruget er årsag til en øget udvaskning, eller at der i det hele taget skulle være tale om en ændret trend.

Kvælstofudledningerne er i rapporten korrigeret for den årlige nedbørsmængde, men også tidspunktet har stor betydning. Vinternedbør, særligt i kombination med høje temperaturer, giver stor udvaskning, ligesom et vådt efterår kan betyde sen eller ringe etablering af efterafgrøder og vintersæd. Derudover vil der altid være udsving og variationer, når der arbejdes med biologiske sammenhænge.

 

Grundvand

Når det kommer til grundvand, er der godt nyt i NOVANA-rapporten. Andelen af pesticidfund over grænseværdien fortsat falder, og særligt i det ”unge” grundvand (0 – 20 m) går udviklingen mod, at vandet bliver endnu renere. Fra Landbrug & Fødevarers side foreslår vi at udarbejde en opgørelse over hvilke pesticider, der findes i forskellige dybder. Det kunne være rigtig interessant at få klarlagt, om der er fund af de godkendte midler, der anvendes i dag, eller om det, noget mere sandsynligt, er for længst udfasede midler, der stadig trækker spor.

 

Natura 2000

Det ses i rapporten, at Natura 2000-indsatserne virker. Der er generelt en bedre tilstand inden for habitatområderne end udenfor, særligt for de lysåbne naturtyper hvor indsatsen er med til at stoppe tilgroning. Uden for Natura 2000-områderne er udviklingen ikke lige så positiv, så her er der behov for en yderligere indsats. Fra Landbrug & Fødevarer er der gentagne gange peget på, at det er svært at løfte den store opgave med naturpleje alene med de midler, der findes i landdistriktsprogrammet. Der er således behov for at finde andre midler og nye måder at sikre naturplejen på, og også en forbedret overvågning af plante- og dyrearter vil kunne sikre mere målrettede og effektive indsatser. Fra 2016 indeholder NOVANA-programmet en overvågning af effekten af naturplejeprojekter; en evaluering af den indsats, der gennemføres, er noget, vi længe har efterspurgt.

Marie van Maarschalkerweerd

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk