Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

L&F har sendt brev til minister vedr. forvaltning af kronvildt

Landbrug & Fødevarer har sendt brev til Miljø- og fødevareministeren vedr. hans forslag til nye regler for forvaltning af kronvildt.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) offentliggjorde i slutningen af december et nyt forslag til jagttider for kronvildt. De nye regler følger ikke den indstilling som Vildtforvaltningsrådets sendte til ministeren i sommeren 2016. Landbrug & Fødevarer fandt dette både skuffende og stærkt betænkeligt, da det kan frygtes, at der med ministeriets udspil ikke vil blive skudt flere hundyr og kalve og derved ikke ske en minimering af markskaderne.

På denne baggrund har Landbrug & Fødevarer sendt et brev til ministeren, hvor vi fremhæver de problemer, der er med ministerens udspil, samt anbefaler ham at oveveje Vildtforvaltningsrådets indstilling endnu en gang.

Brevet kan læses her

Vildtforvaltningsrådets anbefalinger
Centrale dele af Vildtforvaltningsrådets indstilling var blandt andet, at adskille jagten på hjorte og hinder, for på den måde at give jægere et incitament til at skyde flere hundyr og forsøge at begrænse den stigende bestand og derved også omfanget af markskader. Samtidig foreslog Rådet også en arealbegrænsning således, at der ifølge forslaget kun måtte nedlægges en ældre hjort pr. påbegyndt 100 ha.

Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren var resultatet af en meget lang proces, hvor man i en årrække har drøftet kornvildtforvaltning og ikke mindst, hvordan man bedst kan sikre en hensigtsmæssig sammensætning af bestanden, der i dag består af alt for mange hinder og ungdyr og for få ældre hanner. Ønsket var at få flyttet fokus fra afskydning af hjorte til afskydning af hundyr og kalve. Både for at få en mere ligelig kønssammensætning, men især for at få begrænset bestandsfremgangen og derved få begrænset markskaderne, som mange steder er et kæmpe problem.

Den model til forvaltning som Rådet nåede frem til i sommeren 2016, var resultatet af et kompromis mellem de mange forskellige interesser i Vildtforvaltningsrådet, og det var derfor håbet, at ministeren ville følge indstillingen, sådan som der er tradition for.
Hele Miljø- og fødevareministerens forslag til nye jagttider for kronvildt kan ses på ministeriets hjemmeside.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk