Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Lad os værne om det røde Ø-mærke

Økologisk Landsforening har foreslået, at der skal indføres et nyt økologimærke som supplement til det røde Ø. Økologisektionen mener, det er en dårlig ide. Vi skal værne om det røde Ø og i fællesskab udvikle økologien gennem regler, brancheaftaler og faglig udvikling på bedrifterne.

Symbolet på økologi er det røde Ø. Et mærke som næsten 100 pct. af befolkningen kender og har tillid til. Og derfor skal vi stå sammen om det.
Økologisk Landsforening (ØL) er dog kommet med forslag om et nyt, frivilligt økologimærke. Et mærke, som skal hedde Dansk Økologi og have Økologisk Landforening som ejermand.

En af begrundelserne fra Økologisk Landsforening for at bringe et nyt mærke på banen er, at vi skal flytte økologien, så det kan mærkes.
Der skal ikke være tvivl om, at vi i Landbrug & Fødevarer ønsker at udvikle økologien for hele tiden at opfylde forbrugernes krav og imødekomme nogle af de udfordringer, der er forbundet med fødevareproduktion som f.eks. klimaudfordringer.
Her er nogle eksempler på, hvor vi her på det sidste har udviklet os.

Måle på bæredygtighed
SEGES har lanceret bæredygtighedsredskabet RISE, hvor man på bedriftsniveau kan måle bedriftens bæredygtighed, og hvordan man kan forbedre den. Indtil nu har 150 bedrifter fået lavet analysen og flere er på vej.

Økologisektionen har foreslået, at der stilles natur- og klimakrav på økologiske bedrifter. Og vi har foreslået NaturErhvervstyrelsen, at vi tager fat på en gradvis udfasning af konventionel husdyrgødning. Ude på bedrifterne er fokus på det økologiske håndværk, og effektiviteten er gennem de seneste år blevet markant forbedret. Aldrig har vi haft en bedre økologirådgivning, end vi har nu. Det skal være med til at flytte os fagligt.

Det forpligter den økologiske sektor at stå sammen om det røde Ø. Det forpligter landmænd, virksomheder, afsætningsselskaber og andre til at finde fælles mål bl.a. gennem brancheaftaler. Der kunne f.eks. sættes mål for:

• Øget selvforsyning med økologisk protein og foderkorn.
• Klimaindsats, bæredygtighed og naturtiltag.
• Socialt ansvar og generationsskifte.
• Dyrevelfærd og dyresundhed.
• Udfasning af konventionel husdyrgødning, og indfasning af alternativer.
• Samarbejde mellem økologiske landmænd og virksomheder.

Et unikt ikon

Økologisektionen er af den opfattelse, at flere mærker vil skabe forvirring hos forbrugerne og svække det røde Ø - et mærke, som vi i mere end 25 år har arbejdet for skulle stå som et unikt ikon for den økologiske produktion. Enkelt men effektfuldt. Med et ekstra økologimærke på markedet er det vores frygt, at Ø-mærket vil blive devalueret, og der vil inden for de økologiske produkter blive et A- og et B-hold af varer. Det vil være meget uheldigt.

Endeligt mener vi, at det ikke bør være én organisation, der har patent på et bestemt mærke for en hel sektor. Uanset organisationens navn. Til daglig laver vi mange resultater sammen med Økologisk Landsforening, og det skal vi fortsætte med. Men når det gælder introduktion af at nyt mærke for økologi, så er vi ikke enige.

Økologisektionen

Hanne Børsch

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk