Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Forenkling af EU-støtte på vej

Landbrugs- og fiskeristyrelsen (som NaturErhvervstyrelsen nu hedder) har netop sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om landdistriktsfonden.

Et lovforslag om ændring af lov om landdistriktsfonden er netop sendt i høring. Lovforslaget indebærer konkret, at reglerne under den danske tilbudslov fremadrettet ikke vil gælde for tilskud under landdistriktsprogrammet, der bygger på de såkaldte standardomkostninger.

Lovforslaget - som er et resultat af L&F’s pres - indebærer en betydelig forenkling og afbureaukratisering af EU-tilskud under landdistriktsprogrammet. Landbrug & Fødevarer byder derfor forslaget velkomment.

Lovændringen vil både betyde, at ansøgning og udbetaling af støtte til f.eks. miljøteknologi og moderniseringsstøtte bliver væsentligt mindre ressourcekrævende fremover, og at der vil være langt færre fejl (og efterfølgende støttetræk) på disse ordninger. Forslaget ventes at træde i kraft til juli, og der er lagt op til, at ændringen gælder for fremtidige ordninger, hvor der gives tilskud efter de såkaldte ”standardpriser”.

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til at tilskud til modernisering af slagtesvinestalde, som der blev søgt om i 2016, men hvor der ikke er givet tilsagn endnu, også bliver omfattet af forenklingen.

Lovforslaget kan synes noget teknisk, men vi vurderer, at indholdet vil medføre en meget stor lettelse for ansøgere om EU-støtte under det danske landdistriktsprogram.

Lovforslaget betyder:
- Ansøgning om tilskud til miljøteknologi og staldstøtte vil blive enklere - der skal hverken indsendes to tilbud til styrelsen i forbindelse med ansøgning om tilskud eller ansøgning om udbetaling
- Tilskuddet vil blive hurtigere udbetalt – ministeriet vurderer selv at det vil kunne reducere sagsbehandlingstiden med 75%
- Der vil være færre fejl og deraf følgende mindre støttetræk for landmænd.


Mette Trudsø Kruse

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk