Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Frivillig efterafgrødeordning skal lykkes

I sidste uge blev første runde af den målrettede efterafgrødeordning med tilskud skudt i gang. Det er enormt glædeligt, at vi allerede nu ser en stor interesse mange steder, og vi har fået oplyst, at der er etableret ca. 81.000 ha!

Selvom vi ikke er enige i de beregninger, der ligger til grund for efterafgrødeordningen, så er ordningen en del af en politisk aftale, som vi samlet set kun har grund til at være tilfredse med.

Vi har på nuværende tidspunkt en dialog med myndighederne i forhold til at få rettet op på de beregninger, der ligger til grund for efterafgrødeordningen. Vores kritikpunkter fremgår af denne artikel på Landbrugsinfo.dk ”Kvælstofpåvirkning af grundvand”, hvor vi bl.a. rejser kritik af, at man ikke benytter en eneste boringsanalyse i arbejdet.

Når det er sagt, så er det vigtigt, at vi anstrenger os for, at den frivillige tilskudsordning lykkes – også selv om den er meget bøvlet. Lykkes ordningen undgår vi tvungne og ukompenserede krav mod landbruget, som regeringen har varslet. Det er derfor i vores alle sammen interesse, at ordningen lykkes.

Kort giver løbende overblik
Hvis vi skal i mål, kræver det en koordineret indsats. Vi er afhængige af, hvad vores naboer gør, og derfor har L&F bedt SEGES om at understøtte med viden om, hvorledes fremdriften er i de forskellige områder. I de kommende uger vil SEGES derfor løbende opdatere et kort i landmand.dk, hvor den enkelte landmand kan se status på efterafgrødeordningen i jeres lokale område.

Der findes både et kort med status i forhold til indsatskravet og et kort, som viser, om der stadig er midler i det tilknyttede kystopland. Kortene kan ses her.

L&F: Brug kortet strategisk i lokalforeningen
Budskabet er, at vi samlet står bedre hvis vi handler ud fra kortet, og L&F opfordrer derfor alle lokalforeninger til at bruge kortet. Vi håber derfor også, at din forening vil videreformidle budskabet om at benytte status-kortet aktivt til jeres medlemmer.

Helt overordnet gælder, at mangler der en indsats, bør man som landmand genoverveje, om man kan gøre noget for at komme i mål. Omvendt gælder også, at man her i 1. runde - af hensyn til fællesskabet - bør holde igen med at etablere flere efterafgrøder end nødvendigt i de enkelte ID-15-områder. Det skyldes at systemet desværre ikke er i stand til at lukke for ansøgninger på ID-15-niveau, men kun på oplandsniveau, når midlerne til oplandet er opbrugt.

Hvis der udlægges alt for mange efterafgrøder i ét ID-15-område risikerer man at afskære andre ID-15-områder i samme opland fra at komme i mål med de grundvandsmålrettede efterafgrøder. Denne udfordring er særlig for første runde, hvor målsætningerne i forhold til grundvandet er specifikke for de enkelte ID-15 områder.

I 2. runde efter 1. marts gælder målsætningerne for kystvande, og de er fastsat for hele oplandet og ikke på ID-15 niveau.

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk