Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny ordning dækker udgifter til jordfordeling

Ny ordning giver mulighed for at få dækket udgifter til planlægning og gennemførelse af jordfordeling. Ordningen gælder i nærområdet til vådområde- eller lavbundsprojekter, hvor der indgår jordfordeling. Vi hilser ordningen velkommen – det kan være en god mulighed, som forhåbentlig kan være med til at starte flere jordfordelinger rundt om i landet.

Den nye jordfordelingsordning er en del af den politiske aftale om Naturpakken fra maj 2016. Her blev der afsat 2 mio. kr. i hhv 2017 og 2018 til at forbedre arrondering af landbrugsjord samt et tilsvarende beløb til opkøb af puljejord.

Ordningen betyder, at man kan få dækket udgifter til at afholde jordfordeling, hvis man har arealer i nærheden af en kommende eller igangværende jordfordeling, rejst i forbindelse med et vådområde- eller lavbundsprojekt under landdistriktsprogrammet.

Brug muligheden
Landbrug & Fødevarer har længe arbejdet for at skabe bedre muligheder for at gennemføre erhvervsmæssige jordfordelinger. Vi hilser derfor den nye ordning velkommen. Det er oplagt, at der nu gives mulighed for at supplere og brede de jordfordelinger ud, som allerede gennemføres i forbindelse med vådområde- eller lavbundsprojekter. Når først processen ruller, kan der vise sig nye muligheder for bedrifterne i oplandet, som det er oplagt at tage med. 

Analyser fra SEGES viser, at en bedre arrondering rummer et stort potentiale til at forbedre den enkelte landmands økonomi – især for malkekvægbedrifter. Samtidig kan det reducere klimabelastningen og nabogener, når transportafstandene på bedriften bliver kortere.
Vi opfordrer derfor til at man bruger de nye muligheder, hvor det er relevant.

Det skal dog samtidig understreges, af ordningen ikke kan løfte det samlede behov for mere jordfordeling, da den kun gælder i en begrænset del af landet. I L&F arbejder vi derfor fortsat på generelt at skabe bedre muligheder for erhvervsmæssig jordfordeling gennem afgiftsfritagelse og en bredere ordning.

Se hvor du kan få tilskud
Du kan finde kort over aktuelle projekter på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om ordningen, og hvordan man ansøger om at komme med i en jordfordeling.  

Marie Juul Rohde

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk