Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Minister åbner tilskudsordning til ulvesikre hegn

Fund af ulve-DNA på angrebne får i Vestjylland betyder, at der for første gang udpeges højrisikoområde for ulveangreb. Landbrug & Fødevarer har efterlyst handling fra myndighedernes side i forbindelse med formodede ulveangreb.

Miljøstyrelsen har onsdag offentliggjort nyheden om, at der er udpeget et område sydvest for Holstebro som område med særlig risiko for ulveangreb. Med udpegningen af et sådan område åbnes der for, at lodsejere inden for afgrænsningen af området vil kunne søge tilskud til opsætning af ulvesikre hegn.

Udpegningen af højrisikoområde for ulveangreb er sket på baggrund af, at der siden efteråret har været en række angreb på får i området, og at det nu er bekræftet, at det i mindst et af tilfældene har været en ulv, der har stået for angrebet. Samtidig har Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet udsendt en pressemeddelelse om, at der med stor sandsynlighed er et fastboende ulve par i det pågældende område.

Muligheden for at få tilskud til ulvesikre hegn fremgår af den forvaltningsplan for ulv, der blev vedtaget i 2014. Med denne mulighed følger også, at hvis man som husdyrholder inden for det udpegede område ikke etablerer ulvesikre hegn eller misvedligeholder et ulvesikkert hegn vil det medføre, at der efter gentagne ulveangreb ikke udbetales yderligere kompensation ved tab af dyr. Der gives kun tilskud til hegn inden for det udpegede område.

Skarp kritik af myndighedernes håndtering
Udpegningen af højrisikoområdet kommer efter at blandt andre Landbrug & Fødevarer har rejst en skarp kritik af myndighedernes håndtering af de mange formodede ulveangreb. Landbrug & Fødevares medlem af Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe Henrik Bertelsen har flere gange peget på, at den ansvarlige styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet var alt for langsom til at reagere på de gentagne angreb. Dette resulterede i, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tilkendegav, at praksis fremover skal ændres således, at der hurtigere kommer hjælp til de ramte husdyrholdere.

Kompensation for angrebne dyr
Udover tilskud til ulvesikre hegn i det udpegede højrisikoområde gives der fortsat kompensation for skader på husdyr forårsaget af ulv i andre områder af landet. For at få kompensation skal det sandsynliggøres, at der er tale om et ulveangreb – enten ved DNA-analyse eller hvis Naturstyrelsens ulvekonsulenter på baggrund af observationer og resultat af obduktion vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at der har været tale om en ulv. Der ydes kompensation efter en fast sats, hvis de angrebne husdyr har været beskyttet på en forsvarlig måde.

I tilfælde af formodet ulveangreb skal skadelidte hurtigst muligt henvende sig til en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter i lokalområdet med speciale i ulv, så der kan ske en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede dyr. Det er desuden en god ide at lade det døde dyr ligge men dække det af med et rent materiale, så der ikke kommer yderligere rovdyr i det. Det er også vigtigt, hvis der er tvivl om angrebet er forårsaget af ulv. Ulvekonsulenterne er således forpligtede til hurtigst muligt at rykke ud og foretage de nødvendige undersøgelser.

Du kan læse mere om tilskudsordning til ulvesikre hegn samt kompensation for angrebne dyr på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forvaltningsplanen for ulv kan ses her.


Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk