Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde i 2018

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen fortalte på årets kvægkongres, at danske kvægavlere til august 2018 kan søge en pulje på 110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde.

Landbrug & Fødevarer er glade for, at Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen på årets kvægkongres fortalte, at danske kvægavlere til august 2018 kan søge en pulje på 110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde. Der er ifølge pressemeddelelsen fra ministeriet tale om tilskud på 20 pct. til renovering af eksisterende stalde eller bygning af nye stalde til slagtekalve eller malkekvæg.

Det forventes at være en tilskudsordning, der minder om de ansøgningsrunder, der har været i 2015 og 2016 til modernisering af kvægstalde, hvor der har været stor efterspørgsel på tilskuddet, da det både gavner miljøet, dyrenes velfærd og landmandens bundlinje.

Fra tidligere ansøgningsrunder ved vi, at ansøgningerne bl.a. bliver prioriteret i forhold til økonomisk effekt og projekternes modenhed. Potentielle ansøgere med et godt projekt vil derfor øge chancerne for et tilskud ved at få relevante tilladelser og egenfinansieringen på 80 pct. på plads inden ansøgningsrunden åbner til næste år, da disse ansøgninger vil blive prioriteret før mindre modne projekter.

Tilskudsordningen bliver standardiseret
Som noget nyt forventer vi, at tilskudsordningen bliver standardiseret, hvilket betyder, at ansøgere ikke skal fremvise to tilbud til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen hverken ved ansøgning om tilsagn eller udbetaling af tilskud. Det, vurderer vi, vil være en meget stor forenkling og afbureaukratisering af ordningen.

Puljen til modernisering af kvægstalde er finansieret af det danske landdistriktsprogram, som er et program under EU’s fælles landbrugspolitik. Den overordnede fordeling af landdistriktsprogrammet fra 2017-2020 blev offentliggjort som en del af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015, og Landbrug & Fødevarer har af hensyn til landmændenes mulighed for at planlægge, gentagende gange opfordret ministeriet til, at der bliver skabt et overblik over den mere konkrete udmøntning af tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte under programmet.

Det er vigtigt, da der er behov for at kunne planlægge ansøgning til kommende ansøgningsrunder i god tid. Beklageligvis besluttede ministeriet i december 2016, at der ikke var administrativ kapacitet til at åbne ordninger i 2017, men med ministerens udmelding er der nu viden om en del af midlerne i 2018.

L&F arbejder bl.a. for puljer til fjerkræ- og gartnerisektorerne
Ministeriet skriver i pressemeddelelsen, at der vil komme en snarlig udmelding om øvrige tilskudsrunder til miljøteknologi og staldstøtte under landdistriktsprogrammet fra 2018 og frem. Landbrug & Fødevarer har i dialogen med styrelsen lagt vægt på en fair fordeling mellem de enkelte sektorer over hele landdistriktsprogrammets syv-årige programperiode fra 2014-2020. Vi arbejder bl.a. for puljer til fjerkræ- og gartnerisektorerne.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at miljø- og fødevareministeren i september 2016 fremrykkede 168 mio. kr. af midlerne fra 2017-2020 til at imødekomme den store efterspørgsel på tilskud til slagtesvinestalde i august 2016. Puljen til at bygge nye slagtesvinestalde blev i 2016 derfor hævet til 342 mio. kr.

Miljø- og fødevareministeriets pressemeddelelse kan læses her: Esben Lunde Larsen klar med millionpulje til kvægavlere

Mette Trudsø Kruse

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk