Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

De første elementer i ny husdyrregulering er nu trådt i kraft

I dag er en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse blevet offentliggjort. Den indeholder de første ændringer som følge af den nye husdyrbruglov.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Den indeholder de første ændringer som følge af den nye husdyrbruglov. Det betyder blandt andet, at kommuner fra 2. marts 2017 ikke længere skal fastsætte vilkår vedrørende udbringningsarealerne i forbindelse med nye anmeldelser, tilladelser og godkendelser.
Det giver nemlig ikke mening at fastsætte nye areal-vilkår, idet de tilladelser, godkendelser og anmeldelser, der meddeles frem til 31. juli 2017, først vil have betydning for den planperiode der starter 1. august 2017.

Det tilladte får dermed først betydning, når den nye generelle areal-regulering er trådt i kraft.

Arealvilkår i eksisterende tilladelser og godkendelser m.v. bevarer deres gyldighed frem til de nye generelle regler vedrørende arealerne træder i kraft 1. august 2017.

Færre krav ved anmeldelse
Ændringerne betyder for eksempel, at der ved anmeldelse af emissionsorienteret produktionstilpasning (”fulde stalde”) efter 2. marts 2017 ikke er særskilte krav om: 

  • et lavere antal dyreenheder per hektar
  • at husdyrgødningen ikke må udbringes på arealer omfatter af fosforklasse 1-3
  • maksimalt fosforoverskud på arealerne
  • overholdelse af BAT-niveauet for fosfor
  • at anmeldelse ikke kan ske i områder med stigende dyretryk

Til gengæld skal man være opmærksom på, at al anvendelse af husdyrgødning fra 1. august 2017 vil være underlagt den nye generelle areal-regulering, som blandt andet inkluderer lofter over hvor meget fosfor, der må køres ud per hektar.

Flere ændringer på vej
Den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse er første skridt i en række bekendtgørelsesændringer. Inden længe vil de første ændringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen også blive offentliggjort. Dernæst vil de resterende ændringer af både husdyrgodkendelses- og husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt en række andre bekendtgørelser, komme i offentlig høring i løbet af foråret, så Miljøstyrelsen kan offentliggøre dem senest 1. juli 2017. 

Den nye bekendtgørelse kan ses her:

Information fra Miljøstyrelsen kan ses her: Forenklet sagsbehandling efter vedtagelsen af ny husdyrbruglov 

 

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk