Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fejl i kvælstofmålinger

Siden 2010 har der været fejl i analyserne af total-kvælstof i vandprøver fra vandløb og kystvande. To nye rapporter fra Aarhus Universitet vurderer, hvor stor fejlen har været.

Miljøstyrelsen overvåger vandmiljøet blandt andet ved at analysere vandprøver for indhold af kvælstof. Det har imidlertid vist sig, at analyserne for total-kvælstof er blevet udført med en utilstrækkelig metode siden 2010, og at værdierne for både total-kvælstof og organisk kvælstof har derfor været undervurderet.

Det er dybt utilfredsstillende, at myndighederne ikke har opdaget fejlen før nu. Ligeledes er det chokerende, at et anerkendt laboratorium uden videre skifter analysemetode. Det er naturligvis helt uacceptabel praksis.

I sidste uge offentliggjorde Aarhus Universitet (AU) to rapporter, hvor de undersøger, hvor stor analysefejlen reelt har været. De konkluderer, at i prøver fra vandløb er total-kvælstof undervurderet med knap 7 pct. i 2016-17, mens det i marine prøver drejer sig om 13 pct.

For vandløbsprøver analyseret før 2016 vurderes analysefejlen imidlertid at være mindre end 7 pct. Dertil kommer, at kun halvdelen af de danske vandløb er dækket af målinger, mens kvælstofkoncentrationerne i de resterende bestemmes på baggrund af en modelberegning. Denne model påvirkes kun i mindre grad af årets målinger. Analysefejlen er altså, nationalt set, væsentligt mindre end de 7 pct.

Ingeniøren fastslår i en artikel fra den 1. marts, at der nu mangler 4.000 ton kvælstof i regnestykket for Landbrugspakken. Det tal er fremkommet ved at tage 7 pct. af den årlige kvælstofudledning (56.760 ton N) i perioden 2012-16. Men med en analysefejl betydeligt mindre end 7 pct., ser regnestykket noget anderledes ud.

Professor Jacob Carstensen fra AU vurderer, at der kan være tale om, at der mangler det halve, altså 2.000 ton N, men der er endnu ikke udført nogen reel analyse til at fastslå det.

Sagen bør undersøges

Vi skal til enhver tid kunne stole på resultaterne af den overvågning af miljøet, som landbrugserhvervet reguleres efter. Derfor bør sagen undersøges til bunds, så vi undgår mere spekulation omkring grundlaget for Landbrugspakken, og så de fejlbehæftede tal, om muligt, kan blive korrigeret.

Landbruget lever op til de reduktionsmål, vi er blevet pålagt, så for nu er der ikke grund til at pålægge erhvervet yderligere indsatser.

Forberedelserne til tredje periode af vandplaner er allerede i gang, og som følge af den internationale evaluering af det faglige grundlag har ministeren bebudet et retningsskifte.

Evalueringen pegede på en lang række problemer med det nuværende grundlag, og vi forventer derfor gennemgribende ændringer af vandplanerne frem mod næste planperiode. Her er det naturligvis essentielt, at der ikke er tvivl om det datagrundlag, planerne baseres på.

Fakta:

  • Uorganisk kvælstof, hovedsageligt nitrat, kan analyseres direkte i en vandprøve. Disse resultater er ikke fejlbehæftede.
  • Indholdet af total-kvælstof bestemmes ved at omdanne det organisk bundede kvælstof til uorganisk form. Derefter anvendes metoden til analyse af uorganisk kvælstof.
  • Indholdet af organisk kvælstof bestemmes som forskellen på total-kvælstof og uorganisk kvælstof.
  • Hvis ikke alt organisk kvælstof omdannes til uorganisk før analyse, vil resultatet vise en for lav koncentration af total-kvælstof, og dermed også af organisk kvælstof. Derfor er det helt essentielt at anvende en effektiv metode til denne omdannelse.

Indhold

Marie Østergaard

Anders Panum Jensen

Seneste nyt fra lf.dk