Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Halmfyr på gårdene også det kommende år

Miljøstyrelsen har ændret i Brændeovnsbekendtgørelsen, så det fortsat er muligt at stille nye halmfyr op på landbrugsejendomme i en periode.

I 2015 kom en bekendtgørelse som stillede skærpede krav til emissioner fra biomassekedler og brændeovne. Her kom et krav til partikelemissionen for halmfyr og skærpede krav til udledning af uforbrændte kulbrinter (CO og OGC).

Det betød, at halmkedler ikke kunne overholde kravene, og derfor fik vi i 2015 en overgangsordning for halmkedler til 26. januar 2018, hvor kravene så skulle gælde.

De seneste år har kedelproducenterne brugt mange kræfter og ressourcer på at forsøge på at få reduceret emissionerne. Det har vist sig meget vanskeligt, da halm har et stor indhold af salte, der udledes som meget små partikler og ikke kan fanges i cyklon.

Det er derfor ikke lykkedes at komme ned på alle parameter.

Det har betydet, at Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Agroindustri har været i tæt dialog med Miljøstyrelsen om at finde løsninger, så halmkedler også i fremtiden skal være en del af energiforsyningen på landbrug.

Der er nu kommet en ny overgangsordning til oktober 2018, hvor kravene til halmkedler er som tidligere og herefter er der skærpede krav til uforbrændte kulbrinter (dem fra 2015).

Krav til partikelemissionen er udskudt til 2022, hvor det forventes, at EU inddrager halm i deres emissionskrav. Der er nye krav om lovbestemte serviceeftersyn på nye kedler, samt at kedler over 500 kW skal installeres med cyklon.

Det er derfor fortsat muligt at opstille halmfyr på landbrug.

Brændeovnsbekendtgørelsen kan findes her.

Indhold

Thomas Holst

Seneste nyt fra lf.dk