Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Landbrugsstyrelsens resultatplan for 2018

Landbrugsstyrelsen fastholder ambitionerne om at 90 pct. af grundbetalingen skal være udbetalt pr. 15. december 2018 og har ekstra fokus på at nedbringe de uacceptabelt lange sagsbehandlingstider på projektstøtteområdet og udbetaling af økologisk arealtilskud.

Landbrugsstyrelsens resultatplan for 2018 er i marts måned blevet offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

I resultatplanen skriver Landbrugsstyrelsen, hvordan de vil opfylde deres flerårige strategi "Nemt, Enkelt og Til Tiden", der bl.a. satser på "kundeservice i top" – herunder:

• Enkle og forståelige regler
• Udbetaling til tiden og rettidige afgørelser af sager
• Dialog med kunderne og klar kommunikation til tiden

Der er ikke ændringer i Landbrugsstyrelsens mål på grundbetaling. Her er målet "Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte", hvilket fortsat betyder at 90 pct. af grundbetaling og grøn støtte, skal være udbetalt den 15. december 2018 og mindst 97 pct. den 31. januar 2019.

To områder har i de senere år været særligt udfordret. Det er projektstøtteområdet (dvs. fx. tilskud til miljøteknologi eller modernisering af stalde) og udbetaling af økologisk arealtilskud. Landbrug & Fødevarer har presset på for en særlig indsats på disse områder, da forsinket sagsbehandling presser ansøgernes likviditet.

Mål om kortere sagsbehandlingstid på projekttilskud
I forhold til projektstøtte så skriver styrelsen, at de har lavet en handlingsplan for projekttilskud, som har til formål at reducere sagsbehandlingstiderne og sikre øget kvalitet i sagsbehandlingen.
Styrelsen har en pukkel af sager, der har ligget længe. Alle disse sager, der er modtaget inden 1. januar 2018, vil ifølge styrelsen blive afsluttet inden den 30. juni 2018. Der er både tale om tilsagn til fx. miljøteknologi, der har været halvandet år undervejs, og om udbetalingssager, der også har været uacceptabelt længe undervejs.

Styrelsens mål for projektstøttesager, der modtages i 2018 er, at 75 pct. af de tilsagn der kan ansøges om i 2018 skal afgøres inden for 4 måneder. I 2018 handler det om tilskudsrunder til etablering af løsdrift i farestalden, miljøteknologi til gartnerier, fjerkræ og planteavl samt moderniseringsstøtte til kvægproducenter.
75 pct. af anmodninger om udbetaling af tilskud skal afgøres på 3 måneder med mindre sagen udtages til fysisk kontrol. I så fald vil 75 pct. af sagerne skulle afsluttes inden for 5 måneder.

Det er altså tydeligt, at styrelsen arbejder med en pukkel af "gamle sager", hvor der altså er længere sagsbehandlingstid end "nye sager" hvor målene så til gengæld også er markant nedjusteret i forhold til tidligere år.

Landbrug & Fødevarer vil fortsat holde styrelsen op på målene – også de 25 pct. af sagerne, som dybest set ikke er omfattet af et mål. Vi vil også fortsat holde øje med de relevante målsætninger, der ikke er beskrevet i resultatplanen, dvs. projektændringer, overdragelser og forlængelser samt klager. Når styrelsen har en klage, kan de enten genoptage sagen eller sende den videre til miljø- og fødevareklagenævnet. Der er behov for, at styrelsen behandler klagerne langt hurtigere end i dag.

Mål for udbetaling af økologisk arealtilskud
Udbetalingen af økologisk arealtilskud har i en årrække været meget forsinket. Landbrugsstyrelsen skriver i resultatplanen, at udbetaling af økologisk arealtilskud for 2017 skal ske inden sommerferien. 65 pct. af de ansøgere, der i den igangværende 2018-ansøgningsrunde søger om økologisk arealtilskud eller plejegræstilskud, skal modtage udbetalingen inden udgangen af 2018. Der er ikke endnu opstillet et mål for de resterende 35 pct.

For både projektstøtteområdet og for udbetaling af økologisk arealtilskud og plejegræstilskud er der stort fokus på at automatisere sagsbehandlingen. Når styrelsen taler om automatisering, så tænker de på sager, der kan afsluttes og udbetales uden manuel sagsbehandling. Det er afgørende for Landbrug & Fødevarer, at de igangsatte initiativer får en hurtig og umiddelbar effekt på sagsbehandlingstiderne, der i dag er alt for lange.

Landbrug & Fødevarer så gerne, at man lavede forskudsudbetalinger på de områder, hvor der er problemer, men det har ministeriet foreløbigt afvist.

Resultatplanen kan læses her:

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ministeriet/Maal-_og_resultatsplaner/Landbrugsstyrelsens_maal-_og_resultatplan_2018.pdf

Indhold

Mette Trudsø Kruse

Seneste nyt fra lf.dk