Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny vejledning om grundvandsbeskyttelse med afgørende præciseringer

I sidste uge udkom Miljøstyrelsen med en ny vejledning for indsatsplanlægning. L&F har i gennem de sidste to år efterspurgt præciseringer ved ministeriet, idet flere kommuner har valgt at pålægge pesticidfri drift - uden at der er redegjort fagligt for indgrebet. Den nye vejledning beskriver en række faglige forhold som kommunen skal iagttage, før man kan påbyde rådighedsindskrænkninger.

L&F har på alle niveauer arbejdet for, at disse regelafklaringer måtte komme, så der kan komme klarhed på dette vigtige område. Det er nu lykkedes med en vejledning, som vi kan bruge aktivt, når vi argumenterer overfor en kommune, at den nødvendige faglighed skal være til stede:

 

Konkret slår vejledningen fast,

  • at kommunen skal lægge den generelle miljøbeskyttelse til grund, før supplerende indsatser overvejes
  • at forsigtighedsprincippet er en del af Miljøstyrelsens godkendelsessystem for pesticider, og at princippet ikke er tiltænkt at indgå i kommunale afgørelser.  
  • at statens udpegning ikke alene kan bruges som grundlag for pålæg om pesticidfri drift. Vejledningen slår altså fast, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem en statslig udpegning og pålæg af dyrkningsrestriktioner.   
  • at der skal være tale om fund af godkendte plantebeskyttelsesmidler for at begrunde særlige indsatser. Dette burde være en selvfølge, at man alene ser på fund af godkendte midler. Forbudte midler er jo netop forbudt, fordi de udgjorde en risiko. 
  • at kommunen skal lave en foretage en konkret vurdering af årsagssammenhæng mellem fund af plantebeskyttelsesmidler, og kilder til forurening på ejendomsniveau. Man kan ikke automatisk kæde fund af plantebeskyttelsesmidler over til pesticidfri drift. Kommunen er altså nødt til at lave en konkret kildeopsporing. Det nytter jo ikke noget at lave restriktioner overfor regelret brug af plantebeskyttelsesmidler, hvis kilden er en punktkilde eller en utæt boring.
  • at påbud udstedt på baggrund af utilstrækkelig sagsbehandling er ugyldige. Det er helt usædvanligt, at man i en vejledning fra stat til kommuner er nødt til at fastslå, at påbud udstedt på baggrund af utilstrækkelig sagsbehandling er ugyldige. Det siger noget om det virvar der hersker, og at nogle kommuner ikke har forstået, hvad indsatsplanlægning faktisk går ud på.

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk