Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer en realitet

Efter henstilling fra Det Systemiske Risikoråd aktiverer Erhvervsminister Brian Mikkelsen den kontracykliske kapitalbuffer med virkning fra 31. marts 2019. Med kapitalbufferen skal pengeinstitutterne tilsidesætte 0,5 pct. af deres samlede risikoeksponeringer.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har på vegne af regeringen valgt at aktivere den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer d.14. marts 2018.

Bufferen pålægger institutterne at polstre sig ekstra i ”gode tider” og dermed begrænse negative effekter på realøkonomien, hvis ændringer skulle indtræde i økonomien.

Bufferen er dermed et midlertidigt instrument og adskiller sig fra f.eks. Basel-kravene, der er permanente og uafhængige af realøkonomien. Bufferen kan frigives, når risici i det finansielle system materialiserer sig og kan anvendes til ny-udlån eller til at absorbere tab.

Kravet om, at kreditinstitutterne skal opretholde en kontracyklisk kapitalbuffer, er desuden ikke et hårdt krav. Med dette menes, at kreditinstitutter, der bryder kravet, ikke vil miste deres licens. De vil i stedet blive ramt med et krav om at indsende en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynet, ligesom der kan være begrænsninger på udbetaling af fx bonus og udbytte, hvis de ikke overholder det kombinerede kapitalbufferkrav. 

Fornuftigt at genoprette investorernes tillid

Ifølge Erhvervsministeren er aktiveringen ikke et usædvanligt skridt. Flere nabolande, såsom Storbritannien, Sverige og Norge har allerede aktiveret en kontracyklisk buffer. Derudover vurderer Erhvervsministeriet, at en stor del af kreditinstitutterne allerede lever op til kravet. Derfor bør kravet ikke få konsekvenser for rente- og bidragsniveauer.

Landbrug & Fødevarer mener, at det er fornuftigt, at regeringen fortsat er fokuseret på at genoprette investorernes tillid til den finansielle sektor efter finanskrisen. Det vil på sigt reducere afkastforventningerne til investeringer i finansielle virksomheder og derved føre til lavere priser.

Landbrug & Fødevarer følger prisudviklingen nøje på udlånsmarkedet og er af den overbevisning, at de øgede kapitalkrav ikke må medføre forøgede rente- og bidragsniveauer.

L&F er som udgangspunkt skeptiske over for øgede krav til den finansielle sektor i den nuværende gunstige konjunktursituation, og vi vil derfor følge op på Erhvervsministerens vurdering af kravene, og hvorvidt de vil føre til rente- og bidragssatsforøgelse.

Indhold

Mikkel Vestby Jensen

Seneste nyt fra lf.dk