Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Pantsætning for af betalingsrettigheder skal ikke længere tinglyses

Det bliver nu igen muligt at registrere pantsætning af betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen.

Igennem en årrække har pant i EU-betalingsrettigheder blot skulle meddeles Landbrugsstyrelsen, og så skulle de i stedet tinglyses efter en dom sidste sommer.

Men nu er vi tilbage i forpligtelsen til at give meddelelse – men gebyret for meddelelsen til Landbrugsstyrelsen er steget.

I sidste uge vedtog Folketinget en række ændringer til Landbrugsstøtteloven, som gør det muligt igen at registrere pantsætning af betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen. Lovændringerne træder i kraft pr. 1. april 2018.

Den 7. juli 2017 afsagde Vestre Landsret en kendelse vedrørende pantsætning af betalingsrettigheder. Kendelsen fastslog, at den rette sikringsakt ved pantsætning af betalingsrettigheder var tinglysning og ikke registrering af pant i Landbrugsstyrelsens register.

Landbrug & Fødevarer har siden afgørelsen fra Vestre Landsret arbejdet for at sikre, at det blev muligt at bevare Landbrugsstyrelsens registreringssystem ved at hjemle det ved lov.

Baggrunden for dette ønske har været at sikre det lavest mulige gebyr for registrering af pant og at sikre retsstillingen og prioritetsrækkefølgen for alle de pantsætninger, der allerede er i Landbrugsstyrelsens system.

Markant gebyrstigning

SEGES har tidligere vurderet, at alene tinglysning af pant for alle eksisterende registreringer i Landbrugsstyrelsens system ville have kostet op mod 23. mio. kr.

Det er derfor meget glædeligt, at dette nu er lykkedes, og at det er vedtaget ved lov i Folketinget.

Desværre kommer der en markant gebyrstigning for fremtidig registrering pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen. Gebyret vil ifølge den bekendtgørelse, der lige har været i høring stige fra 575 kr. til 2.250 kr. Gebyret skal bl.a. finansiere implementeringen af et nyt it-system i Landbrugsstyrelsen.

Landbrug & Fødevarer mener, gebyrstigningen er utilfredsstillende, men anerkender samtidig, at gebyret er væsentligt lavere end den gennemsnitlige tinglysningsafgift for registrering af pant i betalingsrettigheder. Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr. samt 1,5 pct. af hovedstolen.

Indhold

Maria Skovager Østergaard

Charlotte Bigum Lynæs

Seneste nyt fra lf.dk