Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Krav om flere afgrøder lempes efter langvarig indsats fra L&F

Det grønne krav om to eller tre afgrøder lempes for bedrifter under 150 ha på grund af det regnfulde efterår i 2017.

Landbrug & Fødevarer har siden efteråret kæmpet for lempelser i kravet om at etablere 2 eller 3 afgrøder, da det meget våde efterår har besværliggjort etableringen af vinterafgrøder. Dette giver store udfordringer med at opfylde kravet om flere afgrøder i 2018.

Det er en stor sejr for Landbrug & Fødevarer, at EU-Kommissionen og Landbrugsstyrelsen nu åbner op for, at kravene kan lempes. Det er dog meget ærgerligt, at det har skullet tage så lang tid at tage beslutningen i EU-systemet. Men bedre sent end aldrig.

Vi er allerede langt henne i årets ansøgningsrunde om EU-støtte, og forårsarbejdet i marken er nu for alvor ved at komme i gang.

Som Landbrugsstyrelsen også påpeger i en pressemeddelelse fra sidste uge afventes den endelige godkendelse fra EU-Kommissionen fortsat. Landbrugsstyrelsen forventer dog ikke, at der sker ændringer inden den endelige godkendelse.

Lempelser for hele landet

Lempelserne af de grønne krav kommer til at gælde for hele Danmark, men kun for landmænd der har 30 % færre vinterafgrøder, enten som følge af manglende etablering af vinterafgrøderne eller hvis de er mislykkes efter etablering som følge af regnen i august til oktober 2017.

Konkret betyder lempelserne, at for bedrifter med et omdriftsareal på mellem 10 og 30 ha fjernes kravet om 2 afgrøder, og for bedrifter med et omdriftsareal på mellem 30 og 150 ha ændres kravet fra 3 afgrøder til 2 afgrøder.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at ordningen kommer til at gælde for hele landet og ikke kun for visse regioner af landet. EU-Kommissionen havde først lagt op til, at lempelserne kun ville gælde i visse regioner. Det ville have været meget uhensigtsmæssigt.

Desværre er der indsat et loft på 150 ha omdriftsareal. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da der kan være både store og små brug, som er i en alvorlig knibe. Set med Landbrug & Fødevarers øjne burde lempelserne derfor gælde for alle.

Måske også økonomisk kompensation

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at det også skal blive muligt med en økonomisk kompensation for manglende etablering af arealer med vinterafgrøder. Dette er blevet muligt i en række andre EU-lande, og vi vil gerne have Danmark med på listen. Dette er dog fortsat helt uafklaret.

Det var ikke lykkedes uden en stor indsats fra L&F.

Landbrug & Fødevares formand Martin Merrild skrev allerede i efteråret til EU’s landbrugskommissær Phil Hogan om problemerne med det våde efterår sammen med landbrugsorganisationer i de baltiske lande, Sverige og Finland. Ligeledes tog vi kontakt til Esben Lunde Larsen, som også har taget kampen op med EU-Kommissionen for at få Danmark på listen over lande, hvor lempelserne kan anvendes.

Siden har vi været i tæt dialog både med Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen og med EU-Kommissionen for at få det til at lykkedes.

I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til de rådgivningscentre, der har bidraget med en vurdering af situationen i deres lokalområde. Disse data har været en vigtig del af grundlaget for EU-Kommissionens vurdering af, om det var muligt at sætte Danmark på listen med lande, der kan anvende dispensationsordningen.

Indhold

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk