Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Syv gode råd til arbejdet i de 20 naturråd

Landbrug & Fødevarer har udsendt syv gode råd til, hvordan man som lodsejerrepræsentant bedst kan håndtere og påvirke indsatsen i naturrådene i forbindelse med konkrete udpegninger af naturområder.

Kommunerne har sammensat 20 naturråd, som skal bistå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Målet med Grønt Danmarkskort er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur.

Arbejdet er i fuld gang i alle naturråd, og i mange af rådene arbejdes der med forslag til konkrete udpegninger.

For mange lodsejerrepræsentanter kan dette opleves som en stor udfordring, da der kan komme privatejede arealer i spil, uden at der lægges op til en egentlig inddragelse af de berørte lodsejere.

Som en hjælp til landbrugets repræsentanter i naturrådene har Landbrug & Fødevarer derfor udarbejdet syv gode råd til, hvordan I kan håndtere arbejdet med konkrete udpegninger. Notatet med de syv gode råd er tirsdag udsendt direkte til alle landbrugets medlemmer og suppleanter i de 20 naturråd. Du finder det også i bunden af teksten.

Der er ikke noget krav om, at naturrådene skal arbejde med konkrete udpegninger og indtegninger på kort. Naturrådene kan selv vælge, om de vil anlægge en mere strategisk tilgang til arbejdet og for eksempel opstille forslag til retningslinjer for kommunernes udpegninger.

Hvis man i det lokale naturråd vælger at arbejde med konkrete udpegninger enten på eller i nærheden af privatejerede landbrugsbedrifter, er der en række fokusområder, som kan være helt centrale at få inddraget i arbejdet. Disse fokuspunkter er gennemgået i de syv gode råd.

Syv gode råd i forbindelse med arbejdet med konkrete udpegninger:

  1. Skab overblik over om der er landbrugsarealer, der berøres ved de forslag til udpegninger
  2. Peg på offentlige arealer i stedet for private – find alternative arealer
  3. Inddrag de berørte lodsejere direkte i forbindelse med udpegningerne
  4. Beskrive det faglige grundlag for de foreslåede udpegninger
  5. Analyser og beskriv konsekvenserne af udpegningerne
  6. Beskriv hvordan og med hvilke midler udpegningerne forventes realiseret 
  7. Gør eventuelt brug af muligheden for mindretalsudtalelser

 

Se hele notatet her. 

 
 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk