Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kvælstofudledningen faldt i 2016

De nedbørskorrigerede tal viste et klart fald på ca. 3.000 tons kvælstof fra 2015 til 2016.

Det danske vandmiljø overvåges i NOVANA-programmet, og mandag udkom Miljø- og Fødevareministeriet med tal fra den nyeste NOVANA-rapport, der viser kvælstofudledningen i 2016. Tallene kommer noget forsinket, da de har skullet korrigeres for analysefejl, der blev begået på laboratoriet. Når analysefejlen er rettet, er der imidlertid noteret et markant fald på knap 16.000 tons i kvælstofudledningen.

Kvælstofudledningen er meget afhængig af nedbør, og da 2015 var et usædvanligt vådt år, er det ikke overraskende, at den totale kvælstofudledning faldt i 2016. For at gøre en sammenligning mellem år mere meningsfuld, beregnes derfor også kvælstofudledning korrigeret for nedbørsmængder.

De nedbørskorrigerede tal viste et klart fald på ca. 3.000 tons kvælstof, fra 62.000 til 59.000 tons.

Første udledningstal efter Landbrugspakken

Fra 2016 blev der mulighed for at tildele mere kvælstof som følge af Landbrugspakken. Det betyder, at efteråret 2016 var det første tidspunkt, hvor kvælstofudledningen kunne være påvirket af pakken. På forhånd havde der været mange bekymringer hos grønne organisationer og visse politikere omkring, hvor galt det kunne gå.

Sidste år, da de høje udledninger i 2015 blev rapporteret, lød det således fra Danmarks Naturfredningsforening, at man var ”ret bekymrede for den her trend, der virker ret sikker”. Maria Reumert Gjerding, dengang miljøordfører for Enhedslisten, udtalte, at ”hvis vi skal stoppe den voldsomme forurening, er det helt nødvendige første skridt at rulle regeringens landbrugspakke tilbage.”

Det er meget glædeligt, at trenden ikke ser ud til at være så sikker endda, og at der ikke er tegn på, at Landbrugspakken skal rulles tilbage. Hvordan det gik med udledningen i resten af vinterhalvåret 2016/17, ved vi først, når NOVANA-rapporten for 2017 udkommer næste år. Og hvordan en reel trend ser ud, skal der fem års data til, før man kan udtale sig om.

Ingeniøren gik ud med forkerte tal

Nyhedsmediet Ingeniøren var hurtige til at få aktindsigt i udkastet til den endelige NOVANA-rapport og i regneark fra AU. De var desværre lidt for hurtige til at se på tallene og gik ud med en nyhed om, at det nedbørskorrigerede fald i udledningen kun var på 800 tons kvælstof. L&F henvendte sig til Miljø- og Fødevareministeriet for at få opklaret, hvor Ingeniørens tal stammede fra; tal der jo ikke stemte overens med ministeriets udmelding. Et par timer senere forelå Ingeniørens artikel i en omskrevet version, med korrekte tal og kildehenvisninger.

Kvælstofdebatten er kompliceret stof, og det er ikke altid enkelt at gennemskue, hvor forskellige tal stammer fra. L&F lægger derfor altid en stor indsats i at komme misinformation til livs, så vi kan have en saglig debat baseret på korrekte tal.

Samråd om analysefejl

Apropos korrekte tal, så var Miljø- og Fødevareministeren onsdag 11/4 kaldt i samråd for at svare på spørgsmål omkring konsekvenserne af de analysefejl, der er blevet begået i kvælstofanalyserne i NOVANA-programmet. Der er naturligvis enighed blandt alle parter om, at sådanne fejl ikke må opstå, og ministeren vil sørge for, at der kommer et bedre tilsyn med analyser.

Gennemgående stod ministeren dog fast på, at Landbrugspakken har indsatser, der rigeligt svarer til lempelserne. Et forslag om med et snuptag at skære 10 % af lempelserne blev derfor blankt afvist. Analysefejl eller ej, så leder Landbrugspakken til lavere kvælstofudledning, og en genåbning af aftalen kommer derfor ikke på tale.

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk