Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: LandbrugsMedierne

Regnvejrsordning - lempede krav til afgrødevariation er lige på trapperne

Landbrug & Fødevarer har i denne uge afgivet høringssvar til den konkrete implementering af den såkaldte regnvejrsordning, som vil give lempede krav til afgrødevariation i 2018 for nogle landmænd.

De lempede krav til afgrødevariation betyder, at landmænd med et omdriftsareal på op til 150 ha kan nøjes med at etablere en afgrøde mindre, hvis de har 30 % færre vinterafgrøder end normalt.

Det er meget positivt, at en ordning, hvor kravene lempes nu er meget tæt på endelig vedtagelse og implementering. Sandsynligvis vil det sidst på ugen være muligt at anvende og søge ordningen i Danmark.

Desværre dispenseres der ikke fra reglen om, at hovedafgrøden kun må fylde maksimalt 75 % af omdriftsarealet, hvis man skal etablere 2 afgrøder frem for 3 afgrøder.

Det er dog ekstremt ærgerligt, at EU-systemet arbejder så langsomt. Hvis beslutningen var blevet taget inden ansøgningsrundens start, ville langt flere landmænd have haft mulighed for at planlægge vækstsæsonen for 2018 på en måde, så de driftsøkonomiske tab ville have været langt mindre i forbindelse med manglende etablering af vinterafgrøder og samtidig opfyldelse af kravet om afgrødevariation

For at sikre, at flest mulige landmænd får gavn af lempelserne af kravet, og det meget fremskredne tidspunkt taget i betragtning, har Landbrug & Fødevarer i høringssvaret peget på, at det overvejende hensyn i forhold til implementeringen af lempelserne i Danmark må være, at implementeringen er så enkel, hurtig og gennemskuelig som overhovedet muligt.

Det skal være muligt på forhånd at konstatere, om den enkelte landmand er omfattet af lempelserne. Derved undgås det, at ansøgeren skal bruge ressourcer på at indsende dokumentation, og at sagen efterfølgende skal sagsbehandles i Landbrugsstyrelsen, før der kan komme en afgørelse af, om den enkelte landbruger er omfattet.

Dette vil være meget uhensigtsmæssigt, da ansøgeren har brug for en endelig afklaring lige nu, hvor forårssåningen er ved at være i fuld gang mange steder. Hvis ikke der er afklaring med det samme, vil ansøgeren risikere at få reduktion og sanktion i den grønne støtte som følge af manglende overholdelse af kravet om afgrødevariation.

Derfor er det positivt, at Landbrugsstyrelsen foreslår at lægge nogle meget objektive kriterier til grund. Det er dog meget vigtigt, at kriterierne i videst muligt omfang ikke afskærer nogen fra at anvende ordningen.

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk