Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny vækstplan for økologi

Regeringen og Dansk Folkeparti har lanceret en vækstplan for økologi, som betyder, at satsen for økologisk arealtilskud er sikret i 2018 og 2019, men fra 2019 gives ikke længere omlægningstilskud til eksisterende økologer.

Den nye Vækstplan for økologi er en opfølgning på sidste års anbefalinger fra Økologisk Erhvervsteam, og består primært af allerede aftalte prioriteter indenfor økologområdet. Økonomisk set, er det nye i planen først og fremmest, at der er skaffet midler til at videreføre den økologiske arealtilskudsordning med de nuværende satser i 2018 og 2019, trods større søgning end budgetteret i Fødevare-landbrugspakken fra 2015. Det drejer sig i alt om 373 mio. kr., hvoraf en del kommer fra omprioritering indenfor landdistriktsprogrammet i tråd med aftalen om fødevare-landbrugspakken. Det resterende beløb er midler afsat på finanslov 2018 samt midler hentet fra finanslovsreserven.

Selv om der overordnet set er mange gode indsatser i planen, er en væsentlig svaghed, at man har besluttet at indskrænke adgangen til omlægningstilskud fra 2019, så det kun er helt nye økologer, der kan få det. Dvs. at man kun kan få omlægningstilskud til det areal, man søger om tilsagn til det første år som økolog. Det stiller eksisterende økologer væsentligt dårligere i forbindelse med udvidelser og samtidig forringer mulighederne for en trinvis omlægning. Det er en begrænsning, Landbrug & Fødevarer finder uhensigtsmæssig, og vi håber man vil overveje andre løsninger.

Udover finansiering af økologisk arealtilskud indgår der i planen indsatser som understøtter øget recirkulering, flere natur - og klimaindsatser i økologien, forskning og udvikling samt afsætningsfremme – herunder eksport.

Læs hele planen her.

Kirsten Lund Jensen

Seneste nyt fra lf.dk