Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Regeringen går den grønne vej med nyt energiudspil

Landbrug & Fødevarer er i hovedtræk positive over for regeringens energiudspil. Regeringen prioriterer rigtigt, når de afsætter de fire mia. kr. til biogasudbygningen frem mod 2023. En fortsat udbygning af biogas er afgørende for, at Danmark fortsat kan være i front på genanvendelse og genbrug af vores restprodukter.

Regeringen offentliggjorde for nyligt sit udspil til en ny energiaftale for perioden 2020-2030. Landbrug & Fødevarer mener, at der er flere gode takter i udspillet, der kommer landbruget og fødevaresektoren til gode.

Selvom der er stort fokus på elektrificering – for stort efter Landbrug & Fødevarers opfattelse – kommer udspillet også fint omkring bioenergiens rolle i omstillingen. Samtidig er det positivt, at der regeringen vil afsætte 400 mio. kr. årligt til energibesparelser i erhvervet. Det er midler, der også skal komme landbruget til gode.

Biogas skal sikres

Biogas bidrager til at mindske udslippet af drivhusgasser fra landbruget og spiller en vigtig rolle i genanvendelsen af restprodukter fra industrien og husholdninger.

Netop dét er unikt i forhold til vind- og solenergi. Samtidig spiller biomasse en afgørende rolle i overgangen fra fossile brændsler i el og varmeproduktion, ligesom det rummer en masse muligheder inden for avanceret bioraffinering og cirkulær bioøkonomi.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at cirkulær bioøkonomi bliver Danmarks næste vindeventyr. Biogas og udviklingen inden for biomasse er cirkulær bioøkonomi, når det er bedst. Oven i det er biogassen er et vigtigt redskab for de landmænd, der ønsker, at kaste sig over omstillingen til økologi, fordi det bidrager til at sikre næringsstofforsyningen.

I regeringens udspil lægges der desuden op til, at såvel de anlæg, der er i drift som anlæg, der er under planlægning og etablering kan køre under de nuværende rammevilkår. Det er et godt signal regeringen sender ved, at man ikke vil ændre vilkårene for anlæg, der er i drift – og at de mange projekter, der er på vej kan realiseres.

Mere biomasse til varmeværker

Der er i dag en lang række fjernvarmeværker som er presset af ændringer i støtteordninger til produktion af varme og el, hvilket vil betyde stigning i varmepriser for mange forbrugere.

Regeringen vil fastholde støtten til biomasse og foreslår ophæve brændselsbindinger og kraftvarmekrav. Det giver øgede muligheder for omstilling på dyre fjernvarmeværker til lokalt bæredygtigt biomasse, der kan sikre lavere varmepriser for forbrugeren. Samtidig vil regeringen reducere elvarmeafgiften, hvilket bl.a. forbedrer varmepumpernes konkurrenceevne på varmeværker.

Samlet vil det give større fleksibilitet for lokale varmeværker, når der skal vælges løsninger for de kommende års fjernvarmeforsyning. I den forbindelse arbejder Landbrug & Fødevarer for, at der ikke fjernes incitament til anvendelse af lokalt biomasse som bæredygtigt halm og pil. Ligesom biogas, har lokalt produceret biomasse andre gevinster, såsom forbedret miljø, klima, grundvandsbeskyttelse og lokal beskæftigelse.

Landbrug & Fødevarer fastholder presset

I disse uger begynder de egentlige forhandlinger om det kommende energiforlig. Landbrug & Fødevarer ønsker en bred aftale, der sikrer stabile rammevilkår for landbruget og fødevareerhvervet. I den forbindelse holder Landbrug & Fødevarer grundigt øje med, at erhvervet ikke bliver belastet yderligere af det mulige energiforlig. Det er eksempelvis særligt afgørende, at landbruget bliver godskrevet for alle de CO2-reduktioner, det opnår ved produktion af biogas og at vi får omkostningerne til den grønne omstilling væk fra forbrugernes energiregning.


Kasper Bruun Knudsen

Seneste nyt fra lf.dk