Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Landbrug & Fødevarer sikrer trygge rammer for generationsskifter

Landbrug & Fødevarer har siden vedtagelsen af den nedsatte bo- og gaveafgift arbejdet på at sikre en fair fortolkning af regelsættet. Skatteministeriet er nu kommet med en officiel udmelding, der i store træk bekræfter Landbrug & Fødevarers opfattelse. Det vil lette vilkårene for generationsskifte af landbrugsvirksomhederne.

I juni 2017 vedtog Folketinget en nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 til 5 pct. ved generationsskifte af en virksomhed inden for familien.

Landbrug & Fødevarer har i årevis arbejdet for en fjernelse af bo- og gaveafgiften, der dræner virksomhederne for kapital og hæmmer generationsskifter. Landbrug & Fødevarer har derfor set meget positivt på nedsættelsen af afgiften.

Den vedtagne lov indeholder en række krav, der skal sikre, at den nedsatte bo- og gaveafgift kun gælder ved generationsskifte af en egentlig, familieejet erhvervsvirksomhed.

Loven indeholder bl.a. krav om, at overdrageren af virksomheden (ofte faren eller moren) skal have deltaget i driften af virksomheden inden generationsskiftet. På dette punkt er loven imidlertid uklart formuleret, og en formalistisk fortolkning ville potentielt være meget byrdefuld for de selvstændige landmænd.

Landbrug & Fødevarer har derfor arbejdet hårdt på at sikre en rimelig fortolkning af kravet til deltagelse i driften.

Tæt dialog har ført til positivt svar

Landbrug & Fødevarer har nu fået et svar fra Skatteministeriet, som fastslår, at Landbrug & Fødevarers fortolkning af reglerne i store træk er korrekt. Dermed står det mere klart, hvornår en virksomhed kan overdrages med nedsat bo- og gaveafgift i et generationsskifte.

Det positive svar fra Skatteministeriet er resultatet af en tæt og konstruktiv dialog mellem Landbrug & Fødevarer, skatteministeren og embedsmændene i Skatteministeriet. I Landbrug & Fødevarer har arbejdet været forankret i en særlig styregruppe med deltagelse af SEGES, advokat Michael Serup fra Bech-Bruun og en række udvalgte medlemmer.

”Det er rigtig godt, at der nu skabes mere klarhed på dette punkt, som har stor betydning for generationsskifte af landbrugsvirksomheder. Det er et resultat af Landbrug & Fødevarers indsats over det seneste års tid, som nu bærer frugt”, siger Lars Hvidtfeldt.

Han ser positivt på, at der er kommet langt større klarhed fra Skatteministeriet på, hvordan reglerne skal fortolkes.

”Det er vigtigt at kende sine forudsætninger, før man gennemfører et generationsskifte. Derfor håber jeg, at denne nyhed skaber noget ro og klarhed. For vi har mange generationsskifter, der skal gennemføres”, siger Lars Hvidtfeldt.

Skatteministeriets svar

Skatteministeriets svar bekræfter, at kravet om deltagelse i driften ikke er et krav om minimum 50 timers arbejde om måneden, sådan som nogle har tolket loven, men at det må bero på en konkret vurdering, om arbejdet har været ”ikke uvæsentligt”. Derfor benytter Skatteministeriet nu betegnelsen ”deltagelseskrav” frem for ”arbejdstidskrav”, i tråd med Landbrug & Fødevarers forslag.

Samtidig bekræfter Skatteministeriet, at kravet om deltagelse i driften af virksomheden ”i et ikke uvæsentligt omfang” skal fortolkes med forståelse for de mange forskellige ejer- og driftsformer, der findes inden for landbruget.

”Skatteministeriets svar er foranlediget af et juridisk responsum, som vi har udarbejdet for Landbrug & Fødevarer”, forklarer Michael Serup, der er partner i Bech-Bruun og leder af firmaets generationsskiftegruppe.

”Essensen i ministeriets svar er særligt tre forhold. For det første bekræfter ministeriet, at flere formelt adskilte virksomheder godt kan anses som en samlet virksomhed. Det kan være relevant, hvis for eksempel en landmand har opdelt driften i flere enheder, der eksempelvis tager sig af planteavlen, maskinparken, husdyrholdet osv. Et bortforpagtet landbrug kan dermed også godt være en del af landmandens samlede virksomhed”.

”For det andet bekræfter ministeriet, at man kan gå mange år tilbage, når man ser på, om kravet om deltagelse er overholdt. Det er ikke bare de allersidste år inden overdragelsen, der tæller.  Hvis den virksomhed, der overdrages, har været en del af en samlet virksomhed, kan ejerens deltagelse i den oprindelige samlede virksomhed tælle med.

”Og for det tredje kan der også lægges vægt på, om overdrageren har deltaget i en bestyrelseslignende funktion som eksempelvis i et gårdråd”, siger Michael Serup.

 Her kan du læse advokat og partner Michael Serups responsum.

Og her er Skatteministeriets svar. 


Frederik Waaben

Seneste nyt fra lf.dk